ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Commons-inline

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း Commons-inline ဢၼ်မီးတီႈ Wikimedia Commons

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Commons-inline|Commons-gallery-page-name}}

Commons gallery page name is optional: if missing, the template will look up the associated gallery in Wikidata. If that's missing, it will find associated category. If that's missing, it will finally will fall back to Commons search.

Full syntax
{{Commons-inline
|list=            wikitext for a list 
|links=           wikitext to override default link 
|Commons-gallery-page-name= 
|extratext=         extra text 
|search=           string to search in Commons
|notrack=          turn off tracking categories
|italic=           italicize link text
}}

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Normal
{{Commons-inline|Work}}

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း Work ဢၼ်မီးတီႈ Wikimedia Commons

Text override

Work is the link target and Puffle is the link label.

{{Commons-inline|Work|Puffle}}

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း Puffle ဢၼ်မီးတီႈ Wikimedia Commons

Full link override
{{Commons-inline|links=[[commons:Foo|]] and [[commons:Bar|]]}}

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း Foo and Bar ဢၼ်မီးတီႈ Wikimedia Commons

List format
{{Commons-inline|list=
* [[commons:Foo|Foo]]
* [[commons:Bar|Bar]]
* [[commons:Row|Row]]
* [[commons:Dee|Dee]]
}}

သိုဝ်ႇၸိူဝ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွၼ်ႇမွၼ်း:

Another list format, including Commons templates
{{Commons-inline|list=
:[[c:Commons:Timed Text|Commons:Timed Text]]
:{{[[Commons:Template:Captions requested|Captions requested]]}}
}}

သိုဝ်ႇၸိူဝ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွၼ်ႇမွၼ်း:

Commons:Timed Text
{{Captions requested}}
Extra text
{{Commons-inline|Work|extratext= Extra text}}

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း Work ဢၼ်မီးတီႈ Wikimedia Commons Extra text

Force Commons search
{{Commons-inline|search=Work}}

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း Work ဢၼ်မီးတီႈ Wikimedia Commons

Turn off tracking categories (for use inside other templates)
{{Commons-inline|Work|notrack=1}}

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း Work ဢၼ်မီးတီႈ Wikimedia Commons

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၸွမ်းႁွႆး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Normal categories[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Maintenance categories[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]