ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Correct title

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This is a Wikipedia maintenance template that produces an article hatnote to help explain to readers that restrictions on titles containing colons, periods, and some other characters (noted at Wikipedia:Naming conventions (technical restrictions)) affect the page name of the page they are reading.

The first unnamed parameter takes the correct name of the page. Do not include any disambiguation-resolving terms within brackets.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

For issues with the (#) sign, pass the |reason=# parameter. If the stored page title length is 1 less than the correct title provided to the template, the wording "omission" is produced. Otherwise, the wording "substitution" is produced by default. If this is not correct for a particular page, add a |edit= parameter providing the correct wording.

At Coffee 1:
{{Correct title|Coffee #1|reason=#}}
At The No. 1s:
{{Correct title|The #1s|reason=#}}

For issues with any of (< > [ ] { }), pass the |reason=bracket parameter. If the stored page title length is 2 less than the correct title provided to the template, the wording "omission" is produced. If both titles are of same length, the wording "substitution" is produced by default. If this is not correct for a particular page, add a |edit= parameter providing the correct wording.

At Benzo(a)pyrene:
{{Correct title|Benzo[''a'']pyrene|reason=bracket}}
At (an imitation) blood orange:
{{Correct title|''[(an imitation)] blood orange''|reason=bracket}}

For issues with :, pass the |reason=: parameter:

At DK King of Swing:
{{Correct title|DK: King of Swing|reason=:}}

For issues with |, pass the |reason=vbar parameter. Use {{!}} instead of | while providing the correct title in the template (since | characters are not allowed in template parameters). If the stored page title length is 1 less than the correct title provided to the template, the wording "omission" is produced. Otherwise, the wording "substitution" is produced by default. If this is not correct for a particular page, add a |edit= parameter providing the correct wording.

At Europa – Fira station:
{{Correct title|Europa {{!}} Fira station|reason=vbar}}
At DE9 Transitions:
{{Correct title|DE9 {{!}} Transitions|reason=vbar}}

For titles exceeding the 256 character length limit, pass the |reason=length parameter.

At The Boy Bands Have Won:
{{correct title|The Boy Bands Have Won, and All the Copyists and the Tribute Bands and the TV Talent Show Producers Have Won, If We Allow Our Culture to Be Shaped by Mimicry, Whether from Lack of Ideas or from Exaggerated Respect. You Should Never Try to Freeze Culture. What You Can Do Is Recycle That Culture. Take Your Older Brother's Hand-Me-Down Jacket and Re-Style It, Re-Fashion It to the Point Where It Becomes Your Own. But Don't Just Regurgitate Creative History, or Hold Art and Music and Literature as Fixed, Untouchable and Kept Under Glass. The People Who Try to 'Guard' Any Particular Form of Music Are, Like the Copyists and Manufactured Bands, Doing It the Worst Disservice, Because the Only Thing That You Can Do to Music That Will Damage It Is Not Change It, Not Make It Your Own. Because Then It Dies, Then It's Over, Then It's Done, and the Boy Bands Have Won.|reason=length}}

The template can also be used without a reason. For example, at Robot Face:

{{Correct title|<{{!}}°_°{{!}}>}}

TemplateData[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Correct title

This is a Wikipedia maintenance template that produces an article hatnote to help explain to readers that restrictions on titles containing colons, periods, and some other characters (noted at WP:NCTR) affect the page name of the page they are reading.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Correct title1 title

The correct name of the page.

Linerequired
Reasonreason

The reason the correct title cannot be used as the page title. Possible reasons are #, :, bracket, vbar (for |), and length.

Example
#
Lineoptional
Substitution or omissionedit

Override the word used to describe the difference between the correct title and the actual page title.

Lineoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Title changing or correcting templates + magic word
Wiki markup
Transclusion from template:
Involves Correct name Actual article name
{{Italic title}} Title in italics To Kill a Mockingbird To Kill a Mockingbird
{{Italic title|all=yes}} Complete title in italics, including parentheses Randall and Hopkirk (Deceased) Randall and Hopkirk (Deceased)
{{Italic title|string=Ally McBeal}} Phrase of |string= in italics List of Ally McBeal episodes List of Ally McBeal episodes
{{Italic title|all=yes|string=Fringe}} Phrase of |string= in italics; also looks in parentheses Peter (Fringe episode) Peter (Fringe episode)
{{Italic disambiguation}} Disambiguation in italics The End (Lost) The End (Lost)
{{Lowercase title}} Lowercase first character eBay EBay
{{Lowercase title|italic=yes}} Lowercase first character and place title in italics, not including disambiguation iCarly (soundtrack) ICarly (soundtrack)
{{Lowercase title|italic=yes|force=yes}} Lowercase first character and place title in italics, including disambiguation
{{Lowercase title|dab=yes}} Lowercase first character and place disambiguation in italics iSpy (Modern Family) ISpy (Modern Family)
{{Correct title|reason=bracket}} < > [ ] { } Benzo[a]pyrene Benzo(a)pyrene
{{Correct title|reason=#}} # Pilot #5 Pilot No. 5
{{Correct title|reason=:}} : DK: King of Swing DK King of Swing
Magic word:
{{DISPLAYTITLE}} Various _NSAKEY NSAKEY