ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:D-Nv

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
NV
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

The templates in this series are designed to be used in a table to make a cell with text in that cell, with an appropriately colored background. They are commonly used in comparison tables.

For example, {{yes}} makes a cell with a green background. The text in the cell is taken from the first parameter; {{yes|Sure}} would output "Sure" otherwise it defaults to "Yes". Most templates allow authors to override the default text in this way, some require text put after the template call and some also need a vertical bar in between: {{table cell template}} text or {{table cell template}} | text. This information, the colors and default texts are found in the table below.

red-outlined triangle containing exclamation point Important: If you want to use other attributes for the table cells, e.g. colspan, rowspan, or style, they need to be put before the template call, and there must be no vertical bar (aka pipe) | in-between them:

Yes No N/A
Yes/No
...
!{{Yes}} ||{{No}} ||rowspan=2 {{n/a}}
|-
|colspan=2 style="border:solid 3px Maroon" {{Yes-No}}
...

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Table cell templates
Class[1] Default syntax Preview (default) Customized syntax Preview (customized)
table-rh {{rh}} | Row header[2] Row header {{rh|align=right}} | Row header Row header
{{rh2}} | Row header[2] Row header {{rh2|align=right}} | Row header Row header
table-yes {{yes}} Yes {{yes|customized [[plain text|text]]}} customized text
{{yes C}} Yes {{yes C|customized [[plain text|text]]}} customized text
{{yes O}} Yes {{yes O|customized [[plain text|text]]}} customized text
table-maybe {{maybe}} Maybe {{maybe|customized [[plain text|text]]}} customized text
table-no {{no}} No {{no|customized [[plain text|text]]}} customized text
{{no O}} No {{no O|customized [[plain text|text]]}} customized text
{{no X}} No {{no X|customized [[plain text|text]]}} customized text
{{eliminated}} Eliminated {{eliminated|dropped out}} dropped out
{{active fire|12%}} Active (12%)
{{lost}} Lost {{lost|missing}} missing
{{safe}} Safe {{safe|protected}} protected
table-active {{active}} Active {{active|live}} live
table-siteactive {{site active}} Active {{site active|up}} up
{{coming soon}} Coming soon {{coming soon|second half of the year}} second half of the year
table-siteinactive {{site inactive}} Inactive {{site inactive|down}} down
table-yes2 {{good}} Good {{good|A}} A
{{yes2}} {{yes2|text}} text
{{ya}} Yes {{ya|text=ya}} ya
{{ya|Ya}} Ya {{ya|text|link=WP:ALT}} text
{{won}} Won {{won|text=white|color=darkblue|winner}} winner
{{won|place=1}} 1 {{won|place=gold}} gold
{{won|place=2}} 2 {{won|place=silver}} silver
{{won|place=3}} 3 {{won|place=bronze}} bronze
{{WinDL}} W {{WinDL|win}} win
{{WinDL|res=D}} D {{WinDL|res=draw}} draw
{{WinDL|res=L}} L {{WinDL|res=loss}} loss
table-no2 {{no2}} {{no2|text}} text
{{na}} No {{na|text=na}} na
{{na|Na}} Na {{na|text|link=WP:ALT}} text
{{nom}} Nominated {{nom|5}} 5
{{sho}} Shortlisted {{sho|proposed}} proposed
{{longlisted}} Longlisted {{longlisted|rejected}} rejected
{{TBA}} TBA {{TBA|to be announced}} to be announced
table-success {{success}} Success {{success|mission complete}} mission complete
{{operational}} Operational {{operational|returning data}} returning data
table-failure {{failure}} Failure {{failure|wrong orbit}} wrong orbit
table-partial {{partial}} Partial {{partial|almost done}} almost done
{{Regional}} Regional {{Regional|Uyghur}} Uyghur
{{MaybeCheck}} Maybe {{MaybeCheck|text=possibly}} possibly
{{MaybeCheck|possibly}} possibly {{MaybeCheck|text|link=WP:ALT}} text
{{partial success}} Partial success {{partial success|reached orbit and returned pictures}} reached orbit and returned pictures
{{partial failure}} Partial failure {{partial failure|[[Cubesat]] not deployed}} Cubesat not deployed
{{okay}} Neutral {{okay|C}} C
{{Yes-No}} Yes/No {{Yes-No|yes with an if; no with a but}} yes with an if; no with a but
{{some}} Some {{some|many}} many
{{nonpartisan}} Nonpartisan {{nonpartisan|impartial}} impartial
{{pending}} Pending {{pending|awaiting}} awaiting
{{unofficial}} Unofficial {{unofficial|''de facto''}} de facto
{{unofficial2}} Unofficial {{unofficial2|''de facto''}} de facto
{{usually}} Usually {{usually|commonly}} commonly
{{rarely}} Rarely {{rarely|seldom}} seldom
{{sometimes}} Sometimes {{sometimes|occasionally}} occasionally
table-noAttempt {{No attempt}} No attempt {{No attempt|No landing attempted}} No landing attempted
table-any {{any}} Any {{any|anyone}} anyone
table-na {{n/a}} N/A {{n/a|unavailable}} unavailable
{{varies}} Varies {{varies|differs}} differs
{{sdash}} {{sdash|[[File:Dash.svg|13px|link=|dash icon]]}} dash
{{BLACK}} N/A {{BLACK|banned}} banned
{{non-album single}} non-album single {{non-album single|EP}} non-album single
{{unreleased}} Unreleased {{unreleased|shelved}} shelved
table-unknown {{unknown}} Un­known {{unknown|?}} ?
{{dunno}} ? {{dunno|not sure}} not sure
table-automatic {{perhaps}} Perhaps {{perhaps|maybe}} maybe
table-depends {{depends}} Depends {{depends|vendor-defined}} vendor-defined
table-included {{included}} Included {{included|incorporated}} incorporated
table-dropped {{dropped}} Dropped {{dropped|discontinued}} discontinued
{{terminated}} Terminated {{terminated|fired}} fired
table-software {{beta}} Beta {{beta|preview}} preview
{{table-experimental}} Experimental {{table-experimental|lab}} lab
{{open source}} Open source {{open source|software libre}} software libre
{{free}} Free {{free|empty}} empty
{{proprietary}} Proprietary {{proprietary|custom extension}} custom extension
{{nonfree}} Non-free {{nonfree|paid}} paid
{{needs}} Needs {{needs|req.}} req.
{{nightly}} Nightly build {{nightly|dev}} dev
{{release-candidate}} Release candidate {{release-candidate|RC}} RC
table-draw {{draw}} {{draw|1:1}} 1:1
table-planned {{planned}} Planned {{planned|July 2028}} July 2028
table-scheduled {{scheduled}} Scheduled {{scheduled|3 March 2027}} 3 March 2027
incorrect {{incorrect}} Incorrect {{incorrect|wrong}} wrong
noresult {{no result}} No result {{no result|NR}} NR
table-debate {{D-P}} P {{D-P|present}} present
{{D-A}} A {{D-A|absent}} absent
{{D-I}} I {{D-I|invited}} invited
{{D-O}} O {{D-O|invited to other debate}} invited to other debate
{{D-N}} N {{D-N|not invited}} not invited
{{D-Nv}} NV {{D-Nv|not voting}} not voting
{{D-W}} W {{D-W|withdrawn}} withdrawn
{{D-Out}} Out {{D-Out|out of race}} out of race
table-cast {{CMain}} Main {{CMain|text}} text
{{CAlso starring}} Also starring {{CAlso starring|costar}} costar
{{CRecurring}} Recurring {{CRecurring|regular guest}} regular guest
{{CGuest}} Guest {{CGuest|victim}} victim
{{COther}} Does not appear {{COther|ensemble}} ensemble
{{CNone}} Does not appear {{CNone|cast}} cast
{{CEmpty}}
{{CRemoved}} removed {{CRemoved|edited}} edited
{{CFinalist}} finalist {{CFinalist|text=white|color=darkblue|contender}} contender
{{CFinalist|place=3rd Place}} 3rd Place {{CFinalist|place=third place}} third place
{{exempt}} exempt {{Black Exempt}} B.Exempt
{{nocontest}} {{nocontest|rescheduled}} rescheduled
{{Runner-up}} Runner-up {{Runner-up|2nd Place}} 2nd Place
{{Quit}} Quit {{Quit|left}} left
no class {{not yet}} Not yet {{not yet|NY}} NY
{{optional}} Optional {{optional|non-mandatory}} non-mandatory
{{shade|100}}% 100% {{shade|r=0|g=100|b=255|100}}% 100%
{{shade|75}}% 75% {{shade|r=0|g=100|b=255|75}}% 75%
{{shade|25}}% 25% {{shade|r=0|g=100|b=255|25}}% 25%
{{shade|0}}% 0% {{shade|r=0|g=100|b=255|0}}% 0%

ၶူတ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Common code to most if not all the templates in this series:

style="background: #abcdef; color: black; vertical-align: middle; text-align: {{{align|center}}}; {{{style|text-transform: capitalize;}}}" class="automatic table-automatic"| {{{1|text}}}

Code specific to this template:

style="background: #FFD; color: #000; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-debate"|NV

လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်မႂ်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

To make a new table cell template you can use:

{{subst:Table cell templates|text= default text |bg= background color |class= a class name without prefix |align= standard horizontal alignment}}

You should leave out the align parameter and often the class parameter is unnecessary, too.

Add the new template to the table in the common documentation afterwards. Please consider reusing one of the other templates and please choose the color sensibly.

If you find a table cell template that does not take a parameter and you want to be able to change the text in the cell, do not duplicate the template! Instead, edit the template and change the text to a default parameter substitution. For example, if a template's text is Dropped, change that to {{{1|Dropped}}}.

style="background: #abcdef; color: black; vertical-align: middle; text-align: {{{align|center}}}; {{{style|}}}" class="automatic table-automatic"| {{{1|text}}}

ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ သီ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

All templates should either have a /bgcolor subpage that contains nothing but a valid CSS color code, possibly wrapped in nowiki tags, e.g. #BFD, which can be included with background: {{/bgcolor}}; in the style attribute, or they should reference another template's subpage, e.g. background: {{Template:Yes2/bgcolor}};. Alternatively, the /bgcolor subpage may redirect to another color code subpage: #REDIRECT [[yes2/bgcolor]].


This way, pages that are using these templates may also use {{legend}} and similar templates which can reference the actual color: {{legend|{{yes2/bgcolor}}|supported}}

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

D-Nv

One of several templates for styling individual table cells with standard contents and colors.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

This template prefers inline formatting of parameters.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
text1

text to be displayed instead of the default, if this doesn't work put the text after the template, possibly with a vertical bar | in between

Default
(template dependent)
Contentoptional
horizontal alignalign

text alignment inside the cell, either 'left', 'right', 'center' or 'justified'

Suggested values
left center right justified
Default
center
Stringoptional
stylestyle

a semicolon separated list of additional CSS rules to be applied to the table cell

Default
(template dependent)
Stringoptional
background colorcolor

a valid CSS color value or name to override the standard the cell background, only available with some templates

Default
(template dependent)
Lineoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • {{Change}} – calculates, displays and color-codes changes between two values
  • {{BSD-lic}} – specialized redirect for {{free}}
  • {{GPL-lic}} – specialized redirect for {{free}}
  • {{LGPL-lic}} – specialized redirect for {{free}}

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. The HTML class of table cell templates may be referenced in a user stylesheet to change appearance.
  2. 2.0 2.1 Does not take a parameter; the content should be placed after the template call, separated by a pipe (|) character.