ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Db-a7

Permanently protected ထႅမ်းပလဵတ်ႉ
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်သေ၊ ပိူင်လူင် ၸႂ်ႉတႃႇ tag ၼႃႈလိၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ CSD A7 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ တူၺ်းတီႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼၼ်ႉလႄႈ။

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တေဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈပၼ်တီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၼႄလႆႈလွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဝႆႉတီႈၼိူဝ်သုတ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေမွတ်ႇၼၼ်ႉ။

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ

{{db-a7}}

ပိူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းꩪမ်မတႃယဝ်ႉ။

{{db-a7|TypeOfEntity}}

တီႈ TypeOfEntity ၼၼ်ႉ ထႅမ်သႂ်ႇ မဵဝ်းမၼ်း (band, company, website, etc) လႄႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈမၵ်းမၢႆ CSDၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပပ်ႉ၊ ဢႄႇလ်ပမ်ႇ၊ သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ။

လွင်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၽူႈသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ (Author)

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢဝ် လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉသေ တေမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸႂ်ႉၶူတ်ႉၽၢႆႇတႂ်ႈသေၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈ တႃႇၵႂႃႇတႅမ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်တႄႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉမႃးလႄႈ။ တီႈ PageName ၼၼ်ႉ မွတ်ႇပႅတ်ႈသေ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇလဝ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

{{subst:Db-disambig-notice|PageName|header=1}}

ပေႃးႁဵတ်းၼႆၼႆ မၼ်းတေၼႄပၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ပၼ်ၽၢင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယဝ်ႉ။

လွင်ႈမၵ်းမၢႆ

ၶႅၼ်းတေႃႈ ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈ တႃႇၸႂ်ႉ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်တိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်းလီ ၼင်ႇၸိူဝ်းမီးၽၢႆတႂ်ႈၼႆႉ။

  • {{db-person}} - တွၼ်ႈတႃႇပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈၽူႈၵူၼ်း
  • {{db-band}} - တွၼ်ႈတႃႇပွင်ႈၵႂၢမ်း ၸုမ်းႁႆႇတိုင်ႈ၊ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၸုမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း
  • {{db-club}} - တွၼ်ႈတႃႇပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵလၢပ်ႉ၊ လွင်ႈမူႇ လွင်ႈၸုမ်း
  • {{db-inc}} - တွၼ်ႈတႃႇပွင်ႈၵႂၢမ်း ၶမ်ႇပၼီႇ၊ ၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း
  • {{db-web}} - တွၼ်ႈတႃႇပွင်ႈၵႂၢမ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ ပလွၵ်ႉ၊ ၾူဝ်ႇရမ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်း
  • {{db-animal}} - တွၼ်ႈတႃႇပွင်ႈၵႂၢမ်း တႃႇတူဝ်သတ်းၼိုင်ႈတူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇတူဝ်သတ်းလဵင်ႉတီႈႁိူၼ်း
  • ၸိူဝ်းပဵၼ်ပပ်ႉ၊ ဢႄႇလ်ပမ်ႇ၊ သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆ A7 ၼႆႉ။

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း