ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Db-spam-notice

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

[[:{{{1}}}]] ၼႆႉ ထုၵ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ သင်ဝႃႈပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆၸိုင် လူပၼ် ၵူႈမိုဝ်း လၢႆးတႅမ်ႈ ပွင်ၵႂၢမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈ [[:{{{1}}}]] ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်ႇလဝ်ႈဝႆႉ တႃႇလုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးသေ ႁႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းလႆႈႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်#G11 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ႁူင်းၵၢၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်၊ ၸုမ်း၊ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢွၵ်ႇၽၢင်ႁၢင်ႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႄးတႅမ်ႈ ဢၼ်မိူၼ်မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ လူတူၺ်းတီႈ Wikipedia:FAQ/Organizations ၼႆႈသေၵမ်း။

{{safesubst:#if:|{{{secondparagraph}}}|သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမွတ်ႈပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉၶေႃႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ၼႆၸိုင် ၊ [[:{{{1}}}|ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ]] သေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ "တႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်" ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ လႆႈယူႇ။ ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေမီးသုၼ်ႇ သပ်းလႅင်းၼႄယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၽၢင်ႉပၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယႃႇပေႈဢဝ်ပႅတ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉသေ သင်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် လွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈဝၢႆးလင်ၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်(ဢႅတ်ႇမိၼ်ႇ) ၵေႃႉဢၼ်မွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[သၢင်ႈ]