ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Diagonal split color box

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

Usage[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Diagonal split color box

{{diagonal split color box|left color|right color|left text|right text|left text color|right text color|border=|border2=|far-border=|border-width=|font=|font-size=|maximize=|no-diagonal=|corner=|corner-color=|corner-background=|far-corner=|far-corner-color=|far-corner-background=}}
Adds a rectangular color box.
  • Colors are most commonly specified as either a color keyword or as the hexadecimal triplet representing an RGB combination. See the article web colors for details.
Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Left color1
Left background color of the box.
Example
Green
Stringsuggested
Right color2
Right background color of the box.
Example
Green
Stringsuggested
Left text3
Adds text inside the left triangle; box otherwise has no text.
Example
Hello, world!
Stringsuggested
Right text4
Adds text inside the right triangle; otherwise it is empty.
Example
Hello, world!
Stringsuggested
Left text color5
Sets the color of the text inside the left triangle.
Default
Either black or white; whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringsuggested
Right text color6
Sets the color of the text inside the right triangle.
Default
Either black or white; whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringsuggested
Border colorborder
Sets the color of the border around the box.
Default
black
Example
#FF0
Stringoptional
Border 2 colorborder2
Sets the color of the border next to the right triangle.
Default
'''border''' or black
Example
#FF0
Stringoptional
Far border colorfar-border
Sets the color of the border next to the far corner.
Default
'''border''' or black
Example
#FF0
Stringoptional
Border widthborder-width
Sets the width of the border around the box.
Default
1px
Example
3px
Stringoptional
Fontfont
Sets the font size.
Default
Lucida Console, monospace
Example
Helvetica
Stringoptional
Font sizefont-size
Sets the font size.
Default
1em
Example
10px
Stringoptional
Maximizemaximize
Fits bigger font.
Example
yes
Stringoptional
No diagonalno-diagonal
Do not draw the diagonal.
Example
yes
Stringoptional
Cornercorner
Sets the top left text.
Example
Hello, world!
Stringoptional
Corner colorcorner-color
Sets the color of the top left text.
Default
Either black or white; whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringoptional
Corner backgroundcorner-background
Sets the background color of the top left text.
Default
'''border''', or either black or white whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringoptional
Far cornerfar-corner
Sets the bottom right text.
Example
Hello, world!
Stringoptional
Far corner colorfar-corner-color
Sets the color of the bottom right text.
Default
Either black or white; whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringoptional
Far corner backgroundfar-corner-background
Sets the background color of the bottom right text.
Default
'''far-border''', '''border''', or either black or white whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringoptional

Format: inline

Test of raw TemplateData output:

Adds a rectangular color box. Colors are most commonly specified as either a color keyword or as the hexadecimal triplet representing an RGB combination. See the article web colors for details.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Left color1

Left background color of the box.

Example
Green
Stringsuggested
Right color2

Right background color of the box.

Example
Green
Stringsuggested
Left text3

Adds text inside the left triangle; box otherwise has no text.

Example
Hello, world!
Stringsuggested
Right text4

Adds text inside the right triangle; otherwise it is empty.

Example
Hello, world!
Stringsuggested
Left text color5

Sets the color of the text inside the left triangle.

Default
Either black or white; whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringsuggested
Right text color6

Sets the color of the text inside the right triangle.

Default
Either black or white; whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringsuggested
Border colorborder

Sets the color of the border around the box.

Default
black
Example
#FF0
Stringoptional
Border 2 colorborder2

Sets the color of the border next to the right triangle.

Default
'''border''' or black
Example
#FF0
Stringoptional
Far border colorfar-border

Sets the color of the border next to the far corner.

Default
'''border''' or black
Example
#FF0
Stringoptional
Border widthborder-width

Sets the width of the border around the box.

Default
1px
Example
3px
Stringoptional
Fontfont

Sets the font size.

Default
Lucida Console, monospace
Example
Helvetica
Stringoptional
Font sizefont-size

Sets the font size.

Default
1em
Example
10px
Stringoptional
Maximizemaximize

Fits bigger font.

Default
Example
yes
Stringoptional
No diagonalno-diagonal

Do not draw the diagonal.

Default
Example
yes
Stringoptional
Cornercorner

Sets the top left text.

Example
Hello, world!
Stringoptional
Corner colorcorner-color

Sets the color of the top left text.

Default
Either black or white; whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringoptional
Corner backgroundcorner-background

Sets the background color of the top left text.

Default
'''border''', or either black or white whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringoptional
Far cornerfar-corner

Sets the bottom right text.

Example
Hello, world!
Stringoptional
Far corner colorfar-corner-color

Sets the color of the bottom right text.

Default
Either black or white; whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringoptional
Far corner backgroundfar-corner-background

Sets the background color of the bottom right text.

Default
'''far-border''', '''border''', or either black or white whichever has greater contrast.
Example
Yellow
Stringoptional
Examples
Visual effect Markup
   
   
{{diagonal split color box}}
   
   
{{diagonal split color box|Green}}
   
   
{{diagonal split color box||Green}}
   
   
{{diagonal split color box|Green|Green}}
   
   
{{diagonal split color box|Green|border=Green}}
   
   
{{diagonal split color box|Yellow|Blue}}
  C
R
{{diagonal split color box|||R|C|#f00|#0ff}}
  C
R
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|C|#f00|#0ff}}
  C
R
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|C|#f00|#0ff|no-diagonal=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#bbb|R|R|#f00|#f00}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#bbb|R|R|#f00|#f00|no-diagonal=yes}}
  C
R
{{diagonal split color box|#999|#999|R|C|#f00|#0ff}}
  C
R
{{diagonal split color box|#999||R|C|#f00|#0ff}}
  C
R
{{diagonal split color box||#999|R|C|#f00|#0ff}}
  R
R
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00}}
  R
R
{{diagonal split color box|Yellow||R|R||#f00}}
  A
R
{{diagonal split color box|Yellow||R|A|#f00|#f00}}
   
R
   
{{diagonal split color box|||R|R|#f00|#f00}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|Yellow|R|R|#f00|#f00}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00}}
   
R
   
{{diagonal split color box||Yellow|R|R|#f00|#f00}}
   
R
{{diagonal split color box|Yellow||R||#f00}}
  R
   
{{diagonal split color box|Yellow|||R|#f00}}
  R
   
{{diagonal split color box|Yellow|||R||#f00}}
   
R
{{diagonal split color box|#999||R|#f00|#f00}}
  R
   
{{diagonal split color box|#999|||R|#f00|#f00}}
   
R
{{diagonal split color box|#999||R||#f00|#0ff}}
  R
   
{{diagonal split color box|#999|||R|#f00|#0ff}}
   
   
{{diagonal split color box|font-size=0.6em}}
   
   
{{diagonal split color box|Yellow|font-size=0.6em}}
   
   
{{diagonal split color box|LightGray|Yellow|font-size=0.6em}}
   
   
{{diagonal split color box|LightGray|Yellow|font-size=0.6em|no-diagonal=yes}}
  C
R
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|C|#f00|#0ff|font-size=0.6em}}
  R
R
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|font-size=0.6em}}
  R
R
{{diagonal split color box|Yellow||R|R||#f00|font-size=0.6em}}
   
R
{{diagonal split color box|Yellow||R|font-size=0.6em}}
  R
   
{{diagonal split color box|Yellow|||R|font-size=0.6em}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00|font-size=0.6em}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00|maximize=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#bbb|R|R|#f00|#f00|maximize=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#bbb|R|R|#f00|#f00|maximize=yes|no-diagonal=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#bbb|R|R|#f00|#f00|font-size=1.2em|maximize=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#bbb|R|R|#f00|#f00|font-size=1.2em|maximize=yes|no-diagonal=yes}}
B
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|R|#f00|#f00|font-size=0.7em|corner=B|corner-color=#00f}}
   
R
  B
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|R|#f00|#f00|font-size=0.7em|far-corner=B|far-corner-color=#00f}}
B
R
  W
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|R|#f00|#f00|font-size=0.7em|corner=B|corner-color=#000|far-corner=W|far-corner-color=#fff}}
  C
R
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|C|#f00|#0ff|font-size=0.7em}}
BC
R
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|C|#f00|#0ff|font-size=0.7em|corner=B|corner-color=#00f}}
P
E100
   
{{diagonal split color box|green||E100|E100|font-size=0.7em|corner=P|corner-color=white|corner-background=green}}
P
E85
   
{{diagonal split color box|green||E85|E85|font-size=0.7em|corner=P|corner-color=white|corner-background=green}}
   
E100
   
{{diagonal split color box|green||E100|E100|font-size=0.61em}}
   
E85
   
{{diagonal split color box|green||E85|E85|font-size=0.61em}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00|font-size=0.7em}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00|font-size=1.2em|maximize=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#bbb|R|R|#f00|#f00|font-size=1.37em|maximize=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow|#bbb|R|R|#f00|#f00|font-size=1.37em|maximize=yes|no-diagonal=yes}}
  C
R
{{diagonal split color box|Yellow|#999|R|C|#f00|#0ff|font-size=0.8em}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00|font-size=0.8em}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00|font-size=1.35em|maximize=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00|font-size=0.7em|maximize=yes}}
 
 
{{diagonal split color box|Yellow|border=Yellow|font-size=0.7em|maximize=yes}}
   
R
   
{{diagonal split color box|Yellow||R|R|#f00|#f00|font-size=0.6em|maximize=yes}}
 
 
{{diagonal split color box|Yellow|border=Yellow|font-size=0.6em|maximize=yes}}
   
   
{{diagonal split color box|Yellow|Blue|font-size=0.45em}}
  Red
Blue
{{diagonal split color box|LightGray|Yellow|Blue|Red|#00f|#f00}}
  Red
Blue
{{diagonal split color box|LightGray|Yellow|Blue|Red|#00f|#f00|font=Helvetica, Sans-serif}}
  Blue
Red
{{diagonal split color box|LightGray|Yellow|Red|Blue|#f00|#00f}}
  Blue
Red
{{diagonal split color box|LightGray|Yellow|Red|Blue|#f00|#00f|font=Helvetica, Sans-serif}}
   
Default color for this text
   
{{diagonal split color box|Green|Green|Default color for this text|Default color for this text|font=Helvetica, Sans-serif}}
   
Default color for this text
{{diagonal split color box|Yellow|Blue|Default color for this text|font=Helvetica, Sans-serif}}
  Default color for this text
   
{{diagonal split color box|Yellow|Blue||Default color for this text|font=Helvetica, Sans-serif}}
   
Default color for this text
   
{{diagonal split color box|Yellow|Blue|Default color for this text|Default color for this text|font=Helvetica, Sans-serif}}
   
Default color for this text
   
{{diagonal split color box|Blue|Yellow|Default color for this text|Default color for this text|font=Helvetica, Sans-serif}}
  Default color for right text
Default color for left text
{{diagonal split color box|Yellow|Blue|Default color for left text|Default color for right text|font=Helvetica, Sans-serif}}
  Default color for right text
Default color for left text
{{diagonal split color box|Blue|Yellow|Default color for left text|Default color for right text|font=Helvetica, Sans-serif}}
  Using X11 color names
Using X11 color names
{{diagonal split color box|SteelBlue|Coral|'''Using X11 color names'''|'''Using X11 color names'''|Gold|Silver|font=Helvetica, Sans-serif}}
  Default color for this text
Using RGB hex triplets
{{diagonal split color box|#012345|#BA9876|''Using RGB hex triplet''|''Default color for this text''|#FEDCBA|font=Helvetica, Sans-serif}}
   
bordercolor like wikitable
{{diagonal split color box|white|lightgray|bordercolor like wikitable|border=#A2A9B1|border-width=4px|font=Helvetica, Sans-serif}}
   
two border colors
{{diagonal split color box|white|lightgray|two border colors|border=yellow|border2=red|border-width=4px|font=Helvetica, Sans-serif}}
   
far border color
{{diagonal split color box|white|lightgray|far border color|border=yellow|far-border=red|border-width=4px|font=Helvetica, Sans-serif}}

Variants[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Template Description Example
{{Color box}} a small color box with black borders and text color      or  ORANGE 
{{Color box striped}} a striped version     
{{RouteBox}} a borderless version with text color and wikilinks  ORANGE 
{{Colorbull}} a colored bullet with wikilinks
{{Legend2}} another borderless version   
{{Color sample}} a small color box with black borders
{{Swatch inline}} orange
{{Background color}} orange
{{Rail color box}} a version with more display options
(part of Module:Adjacent stations)
, လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ Lua: expandTemplate: template "San Diego Trolley color" does not exist., etc.
{{Diagonal split color box}} a small color box split diagonally
   
   
, etc.
{{Motor type}} A small color box corresponding to the motor type ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Motor type/mild hybrid, etc.

Supporting template[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

See also[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]