ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Diff

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

[1]

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This template is intended to be useful for creating links to "diffs"; that is, links to pages that show the differences between two versions of a wiki page.

Every version of a page has a revision ID, which you can find from the history of the page by looking at the timestamp link for the edit. The timestamp link is in this form:
http[s]://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SomePageName&oldid=442212827
The number after oldid= is the revision ID.

Given one or two revision IDs, you can construct links to several types of diffs.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Diff|title|diff|oldid|label|diffonly=yes}}
 • title – The title of the page (optional in most cases).
 • diff – The ID or keyword that is used against the base ID. Possible keywords are:
  cur – compare with the current version of a page.
  prev – compare with the previous version of a page.
  next – compare with the next version of a page.
  id – This should be larger than oldid.
 • oldid – The base ID onto which the diff is generated.
 • label – Text to display as link (optional)ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Nsmdnsno label will generate a numbered link as the label.
 • |diffonly=yes – Displays the page comparisons only (optional)ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Nsmdnsparameter name required if used.

Only the diff parameter is required; all other parameters are optional. Omitted parameters must be empty (by using a double pipe). You can also use the named parameters title, diff, oldid, and label.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Below each example in the left-hand column is the pseudocode for that example in brown italics and indented. Elements that should be entered literally are in ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu. When a parameter is left blank, the resulting two adjacent pipes are underlined (but not bolded): ||.

Code Output
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|Main Page|prev|204901573|Diff between a numbered version and the previous version}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|page|prev|oldid|label}}
Diff between a numbered version and the previous version

This is the form that would be used most often.

 • The diff= parameter (parameter number 2) should be the word prev.
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be the known revision number.
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|Foobar|616706711|616706707|Diff between two numbered versions of a page}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|page title|diff|oldid|label}}
Diff between two numbered versions of a page
 • The title= parameter (parameter number 1) should be a name of a page, for instance Foobar.
 • The diff= parameter (parameter number 2) should be the larger revision number.
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be the smaller revision number.
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu||616706711|616706707|Diff between two numbered versions of a page without title parameter}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu||diff|oldid|label}}
Diff between two numbered versions of a page without title parameter
 • The title= parameter (parameter number 1) may be left blank, thereby leaving a double pipe.
 • The diff= parameter (parameter number 2) should be the larger revision number.
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be the smaller revision number.
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|Wikipedia:Pagediff|204934693|204901573|Diff between two numbered versions of a page in Wikipedia namespace}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|page|diff|oldid|label}}
Diff between two numbered versions of a page in Wikipedia namespace
 • The title= parameter (parameter number 1) should be a name of a page, for instance Wikipedia:Pagediff.
 • The diff= parameter (parameter number 2) should be the page revision to appear on the right (proposed change).
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be the page revision to appear on the left (original).
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|Main Page|next|204901573|Diff between a numbered version and the subsequent version}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|page|next|oldid|label}}
Diff between a numbered version and the subsequent version
 • The diff= parameter (parameter number 2) should be the word next.
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be the known revision number.
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|Main Page|cur|204901573|Diff between a numbered version and the current version of a page}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|page|cur|oldid|label}}
Diff between a numbered version and the current version of a page
 • The diff= parameter (parameter number 2) should be the word cur.
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be the known revision number.
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|Main Page|cur||Diff showing the most recent change to a page}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|page|cur||label}}
Diff showing the most recent change to a page
 • The diff= parameter (parameter number 2) should be the word cur.
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be empty.
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|Main Page||204901573|A link to a numbered version of a page}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|pageထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uuoldid|label}}
A link to a numbered version of a page
 • The diff= parameter (parameter number 2) should be empty.
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be the known revision number.
 • The result is not actually a diff, so this might be considered misuse of the template. See the {{oldid}} template.
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|Main Page|204901573|202506579|Comparison display without page display of two numbered versions of a page |diffonly=yes}}
{{ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Uu|page|diff|oldid|label|diffonly=yes}}
Comparison display without page display of two numbered versions of a page
 • The title= parameter (parameter number 1) should be a name of a page, for instance Main Page.
 • The diff= parameter (parameter number 2) should be the larger revision number.
 • The oldid= parameter (parameter number 3) should be the smaller revision number.
 • The diffonly= parameter, which must include the parameter name, can only be set to yes

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Diff

A template that is intended to be useful for creating links to diffs; that is, links to pages that show the differences between two versions of a wiki page.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
titletitle page 1

The title of the page.

Page nameoptional
Diffdiff 2

The ID or keyword that is used against the base ID. Possible keywords are:

 • cur – compare with the current version of a page.
 • prev – compare with the previous version of a page.
 • next – compare with the next version of a page.
 • <var>id</var> – compare against this revision ID; should be <em>larger</em> than <code>oldid</code>.

Linerequired
Oldidoldid 3

The base ID onto which the diff is generated. Some number like "442212827" (without the quotes).

Numberoptional
Labellabel 4

Text to display as link. No label will give a numbered link.

Lineoptional
Diffonlydiffonly

Displays the page comparisons only. If you use this, the value should be "yes" (without the quotes).

Lineoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]