ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Efn

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Efn-la ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

Explanatory footnotes or Efn are footnotes which provide something other than, or more than, a reference to a source that supports the accompanying text. The first unnamed parameter is displayed as the content of the footnote. Note that if the note's content contains an "=" character, a reference error will be displayed; precede the content with |1= (or one of its aliases, |text=, |reference=, or |content=) to fix the error.

The following explanation is transcluded from Help:Footnotes#Footnotes: predefined groups. There are several predefined groups that can have a reference list styled so that the label (a superscripted character within square brackets, e.g., [1]) of an explanatory note or citation (aka footnote, reference) matches and links to the note marker label located in the main text and the label in front of the note's text in the appropriate group's list. There can be more than one of these groups' lists in the Notes, References and other similarly purposed sections.

These predefined note and citation groups have templates that make the wikitext markup simpler. These templates also allow a standard reference to be inserted, so that an explanatory note can have a reference, or citations can be nested.

Note: If the note's text has a reference name that is used more than once, the labels will still match, but the clickable alpha characters that toggle the note's display will be next to the note's label, with links to the multiple locations of its marker in the main text. See WP:REFNAME and the first point below in § Issues.

Template use by reference group type[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Group type Footnote marker template
or markup
Reference list
template
Sample labels
none <ref>...</ref> {{reflist}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none {{refn}} (for nested references)
lower-alpha {{efn}}
{{efn-la}}
{{notelist}}
{{notelist-la}}
a b c d e f g h i j
upper-alpha {{efn-ua}} {{notelist-ua}} A B C D E F G H I J
lower-roman {{efn-lr}} {{notelist-lr}} i ii iii iv v vi vii viii ix x
upper-roman {{efn-ur}} {{notelist-ur}} I II III IV V VI VII VIII IX X
lower-greek {{efn-lg}} {{notelist-lg}} α β γ δ ε ζ η θ ι κ
note {{NoteTag}} {{NoteFoot}} note 1 note 2 note 3
 • {{efn}} supports |name= and |group=, which work the same as the parameters in <ref> (see, for instance, the 3rd and 4th examples below). Do not enclose values in quotes.
 • {{notelist}} supports the column parameter, |refs= and |group=, which work the same as the parameters in {{reflist}}. Do not enclose values in quotes.

In these examples, the footnote labels match between the footnote marker and the reference list:

With lower-alpha labels
Markup Renders as
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|Footnote 3}}

{{notelist}}

Lorem ipsum dolor sit amet.[မၢႆတွင်း 1] Consectetur adipisicing elit.[မၢႆတွင်း 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[မၢႆတွင်း 3]

 1. Footnote 1
 2. Footnote 2
 3. Footnote 3
With lower-roman labels
Markup Renders as
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn-lr|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn-lr|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn-lr|Footnote 3}}

{{notelist-lr}}

Lorem ipsum dolor sit amet.[lower-roman 1] Consectetur adipisicing elit.[lower-roman 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[lower-roman 3]

 1. Footnote 1
 2. Footnote 2
 3. Footnote 3
With named references
Markup Renders as
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|name=fn1|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|name=fn1}}

{{notelist}}

Lorem ipsum dolor sit amet.[မၢႆတွင်း 1] Consectetur adipisicing elit.[မၢႆတွင်း 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[မၢႆတွင်း 1]

 1. 1.0 1.1 Footnote 1
 2. Footnote 2
Named references can also be defined in the notelist
Markup Renders as
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|name=fn1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|name=fn2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|name=fn1}}

{{notelist|refs=
{{efn|name=fn1|Very long footnote 1}}
{{efn|name=fn2|Very long footnote 2}}
}}

Lorem ipsum dolor sit amet.[မၢႆတွင်း 1] Consectetur adipisicing elit.[မၢႆတွင်း 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[မၢႆတွင်း 1]

 1. 1.0 1.1 Very long footnote 1
 2. Very long footnote 2

Issues[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • Multiple backlink labels (see WP:REFNAME) are always styled as lower-alpha. This can be confusing when {{efn}} is used. See the note in the introduction of this section, above.
 • The entries in the reference list will show the default decimal styling if:
  • The value for |group= in {{reflist}} or <references /> does not exactly match one of the predefined values; use {{efn}} or variant as |group= will not be needed.
  • The value for |group= in {{reflist}} or <references /> is enclosed by quotes; use {{efn}} or variant as |group= will not be needed.
  • {{reflist}} is indented with the : markup.
  • <references /> is used instead of {{reflist}}
 • The entries in the reference list will have no styling if:
  • A reference is included in {{navbox}} or one of the variants and the style is set to bodyclass=hlist; to resolve this, replace the style with listclass=hlist.

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Description:

Inserts an explanatory footnote. Notes can be named and grouped.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Note1 reference text content

Text of the note

Contentsuggested
Ref. namename

Reference name of the note

Stringsuggested
Reference groupgroup

Styled group to which the note belongs

Suggested values
upper-alpha lower-greek note lower-roman upper-roman
Stringsuggested