ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Flex columns

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This template creates a column layout, where contents within the columns will have the same height, with any extra whitespace distributed throughout the shorter columns contents. It is mainly intended for use in portals.

This sort of layout requires browsers to support CSS flexbox. For those that don't there is a fallback that will show a two column view, but without the heights being the same (a layout many portals used as at July 2018).

For narrow screens, e.g. mobile devices, the display reverts to a single column.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Flex columns
|1 = (...first column contents...)
|2 = (...second column contents...)
}}

Only contents which are in <div>...</div> tags will have extra whitespace distributed to them – except for those with class flex-columns-noflex (or otherwise override the flex: property)

To change the column balance, |flex1= and/or |flex2= can be set. The default for each is 1. For example:

  • |flex1=3 |flex2=2 will result in the first column taking up to 60% (3/5) of the available width, and the second column taking up at least 40% (2/5) of the width.

Note that the actual column balance will vary depending on screen size, since the minimum width of each column is set at 360px.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Flex columns | {{lorem ipsum}} | {{lorem ipsum}} }}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Column-generating template families[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The templates listed here are not interchangeable. For example, using {{col-float}} with {{col-end}} instead of {{col-float-end}} would leave a HTML "div" (division) open, potentially harming any subsequent formatting.

Column templates
Type Family
Handles wiki
 table code?dagger
Responsive/
Mobile suited
Start template Column divider End template
Float "Col-float" Yes Yes {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns-start" Yes Yes {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
Columns "Div col" Yes Yes {{Div col}} {{Div col end}}
"Columns-list" No Yes {{Columns-list}} (wraps div col)
Flexbox "Flex columns" No Yes {{Flex columns}}
Table "Col" Yes No {{Col-begin}},
{{Col-begin-fixed}} or
{{Col-begin-small}}
{{Col-break}} or
{{Col-2}} .. {{Col-5}}
{{Col-end}}

dagger Can the columns handle the wiki markup {| | || |- |} used to create tables? If not, templates that produce these elements (such as {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}) or HTML tags (<table>...</table>, <tr>...</tr>, etc.) will need to be used instead.