ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:ISO 15924 number

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

General information on ISO 15924 templates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Overview[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ISO 15924Unicode – Wikidata – enwiki: Overview templates & properties
Item In template /subs Content Example Publisher Usage TPU Note
Code (ISO) {{ISO 15924 code}} /subp ID Arab ISO 15924 Everywhere [TPU] Alpha-4, enwiki central ISO script id list
Alias (Unicode) {{ISO 15924 alias}} /subp ID Arabic Unicode [TPU]
Article (enwiki) {{ISO 15924/wp-article}} /subp ID [[Arabic script]] enwiki [TPU]
QID (wikidata) {{ISO 15924/qid}} /subp ID Q790681 Wikidata [TPU]
Number; range 000–999 {{ISO 15924 number}} /subp ID 234 ISO 15924 rarely [TPU] ISO number not used as ID in enwiki; see Code
Scripts (sub)merged into main scripts
{{ISO 15924 alias/unicode-merged-into-script}} /subp Merged scripts Latf → Latn Unicode Script descriptions, re U+ [TPU] In mainspace: 10× hardcoded (e.g.); 2× Qxxx depr
Name {{ISO 15924 name}} /subp data Deseret (Mormon) ISO 15924 [TPU]
Unicode chapter {{ISO 15924/unicode-chapter}} /subp data Ch 18.1 Unicode [TPU] pdf does not open at .n subchapter
Script example
character
{{ISO 15924/script-example-character}} /subp data ع enwiki User boxes [TPU]
In Mainspace
Overview
  • ISO
  • U
  • enwiki
{{ISO 15924 script codes and related Unicode data}} /subp list enwiki ISO 15924 [TPU] Mainspace: ISO 15924, Script (Unicode), Unicode character property
Blocks ⇄ Scripts {{Unicode blocks}} /subp list enwiki some script articles [TPU] Mainspace; related
graphs {{ISO 15924/unicode-script-illustration}} /subp fonts&files [TPU] Mainspace, Scripts in Unicode
Overviews
4 IDs:
  • ISO
  • U
  • WD
  • enwiki
{{ISO 15924/overview-4id}} /subp 4 ID's, related Wikidata check consistency [TPU]
Properties {{ISO 15924/overview-4id/properties}} /subp data dir Wikidata doc, more WD props [TPU]
description {{ISO 15924/overview-4id-relations}} /subp overview enwiki [TPU] 4 ID's: ISO-U+-WD-enwiki
Overview: templates {{ISO 15924/overview-templates}} /subp list Wikipedia [TPU]
WP-category {{ISO 15924/wp-category}} /subp data Category:Arabic script enwiki Not checked for mainspace [TPU] watered down concept for minor scripts
Block names {{Unicode blocks/overview}} /subp en: pages Greek and Cyrillic Unicode Checking; {{Unicode blocks}} [TPU] Category:Unicode blocks (0)
Charts {{Unicode blocks/overview}} /subp en: templates Unicode Mainly by Block [TPU] Category:Unicode charts (107)
Also (doc, userbox, technical, ...)
Documentation {{ISO 15924 templates/doc}} /subp prime documentation Latin script in Unicode (~) [TPU] Reused in multiple templates
Unicode Latn links {{ISO 15924/overview-Latn in Unicode}} /subp Unicode [TPU] Full overview (aim)
Redirect {{R from ISO 15924 code}} /subp template enwiki Redirects [TPU]
userbox {{User iso15924}} /subp Userboxes [TPU]
Related Changes {{Recent changes in Unicode}} /subp pages Unicode, ISO 15924 WP:RELC Related Changes enwiki WikiProject [TPU] 900+700 P x T
Unicode versions {{Unicode version}} /subp Version number as of Unicode version 13.0 enwiki [TPU] (new Sep2022)
Wikidata properties
Directionality (P1406) P1406 {{Infobox}}, ...
Unicode ranges (P5949) P5949 {{Infobox}}, ...
ISO English name (P2561) P2561 Crosscheck only
Modules
Data module module:Unicode data /subp § Functions_overview
HTML named entities module:Numcr2namecr /subp

ISO updates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • The ISO 15924 list of script codes is updated regularly, usually at least once a year. The current list is complete as of 3 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2021, and defines 213 codes (code, number, script name).
  • As of 07:13, 15 February 2022 (UTC), this template contains 258 ISO 15924 script codes. All are paired in both forms Xxxx and 123 (Alpha-4 and numerical). This 258 includes 50 distinct Qxxx codes. Some ISO-defined codes may have no ISO name, and/or may not be Unicode-defined.

ဢၢင်ႈဢိင်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]