ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:In5

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

The indenter Template:in5 indents text by 5 spaces or the count specified by
parameter 1 (range: 1 to 50 spaces).
     Usage:   {{in5}}             <--indents by 5 spaces
     Usage:   {{in5|8}}         <--indents by 8 spaces
     Usage:   {{in5|47}}       <--indents by 47 spaces

Spaces outside the double braces will add an extra space on either side,
such as the 12 spaces inserted by {{in5|10}}.

It does not insert a newline (line break). To use on a series of lines, add <br /> at the end of the line before (each) {{in5}}. You can also use a blank line before the {{in5}}, which will introduce a paragraph break.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The following are examples showing larger amounts of spacing:
     Example 1: xx{{in5|10}}yy{{in5|10}}zz produces: xx          yy          zz
     Example 2: xx{{in5|10}}yy{{in5|15}}zz produces: xx          yy               zz
     Example 3: aa{{in5|20}}bb{{in5|20}}cc produces: aa                    bb                    cc
     Example 4: "32.0{{in5|7}}" produces: "32.0       "

Example 4 shows the ability to put trailing spaces, such as spaces after a number in a wikitable column (coded as: | 32.0{{in5}} ). Typical numbers (with align=right), in a table column, often appear crowded at the right-hand side, so appending {{in5}} can improve readability, in tables with lines between columns.

Comparison with letter-spacing[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

To insert spacing between each character of any text, then <span style="letter-spacing:value unit"> can be used. For example, with <span style="letter-spacing:1.2em">, spanning the text "example" (not including the quotation marks), it would look like: "example". (Note that the spacing applies to the last character; the intended result might actually be to span the characters exampl only: "example".) The spacing value may express any number from 0 on; also fractions like .45 are possible, and the unit may be em or any other standard HTML/CSS measurement unit (pt, px, cm, mm, in).

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]