ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Infobox company

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
မဵဝ်းၵၢၼ် {{{type}}}
ၵၢၼ်ငၢၼ်း {{{industry}}}
Genre {{{genre}}}
Fate {{{fate}}}
ၽူႈယိုၼ်ႈပၼ် {{{predecessor}}}
ၽူႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၶၢမ်ႇ {{{successor}}}
ပီတႄႇတင်ႈ {{{foundation}}}
ၽူႈတႄႇတင်ႈမႃး {{{founder}}}
Defunct {{{defunct}}}
လုမ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ {{{location_city}}}, {{{location_country}}}
ဢွင်ႈတီႈ {{{locations}}}
တီႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း {{{area_served}}}
ၽူႈၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈ {{{key_people}}}
ၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ {{{products}}}
တၢင်းၼမ်ၵုၼ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ {{{production}}}
ၵၢၼ်ပၼ်လႆႈ {{{services}}}
ငိုၼ်းၶဝ်ႈ {{{revenue}}}
ငိုၼ်းၶဝ်ႈ မိူဝ်ႈပႆႇသႂၢင်းၶွၼ်ႇ {{{operating_income}}}
တူဝ်ၼိူဝ်ႉငိုၼ်းၶဝ်ႈ {{{net_income}}}
AUM {{{aum}}}
လွင်ႈၽင်တိုၼ်းလၢင်း {{{assets}}}
ၵႃႈၶၼ်သျႄႇယႃႇတင်းသဵင်ႈ {{{equity}}}
ၸဝ်ႈၶွင် {{{owner}}}
တင်းၼမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် {{{num_employees}}}
ၶွမ်ႇပၼီႇငဝ်ႈတိုၼ်း {{{parent}}}
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ {{{divisions}}}
ၶွမ်ႇပၼီႇၽႄ {{{subsid}}}
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ {{{homepage}}}
References: {{{footnotes}}}
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[သၢင်ႈ]