ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Intro to single

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


title
lead

top

left image
left1

left2

right image
right1

right2

bottomDocumentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This is a single-page template for the "Introduction to x" tutorial series. It is primarily used to format the main Help:Introduction menu page, the Help:Introduction to Wikipedia page, and the Help:Introduction/Conclusion page. It is a single-pane version of the formatting used in the {{intro to}} templates.

{{Intro to single
| title = 
| lead = 
| top = 
| leftimg = 
| left1 = 
| left2 = 
| rightimg = 
| right1 = 
| right2 = 
| arrow = 
| arrowheight = 
| bottom = 
| base =
}}
Name Allowed values Default value Function & notes
title text (optional) main title for page
lead text (optional) first section, appears in light grey area
top text (optional) second section, appears in main (white) area
leftimg image (optional) image to appear at top of left section
left1 text (optional) text header at top of left panel
left2 text (optional) list of links for left panel
rightimg image (optional) image to appear at top of right section
right1 text (optional) text header at top of right panel
right2 text (optional) list of links for right panel
bottom text (optional) text and links to appear at bottom of main section
base text (optional) text and links to appear in a grey section at base of main section
align plain text (optional,
default to center)
alignment of top
arrow plain text (optional,
default to not shown)
show arrow using |arrow=show|
arrowheight integer (optional,
default to 350px)
sets height of arrow
noborder y (optional) removes border in the center
nocat y n (optional) disables automatic categorization

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]