ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Key press

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
ဢဝ် "Template:Key" ၼႆႉ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ map key templates ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Category:Legend templates ၼၼ်ႉလႄႈ။


This is the {{key press}} template primarily designed to illustrate keys and keystrokes on a computer keyboard. With additional parameters, a single template can even illustrate a combination of multiple simultaneous keystrokes. A sequence of keystrokes, on the other hand, need to be demonstrated with separate templates.

Example

{{key press|A}}A

As lower-case alphabetic characters a–z do not appear on most keyboards, they should not be used as parameters.

Keystroke combinations[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

To illustrate keystroke combinations, just use extra parameters:

{{key press|Alt|P}}Alt+P
{{key press|Ctrl|Alt|Del}}Ctrl+Alt+Del

When you feed several key names to this template, it adds a "+" (or whatever the contents of the optional chain parameter) with no spaces around. This means it won't line wrap. But when you show key combinations for instance in a table that might cause items to be too wide. Instead manually build the key combination with spaces around the "+" so it can line wrap:

{{key press|Ctrl}} + {{key press|Alt}} + {{key press|Del}}Ctrl + Alt + Del
{{key press|Ctrl|Alt|Del|chain= + }}Ctrl + Alt + Del

To illustrate sequences where all keys do not need to be pressed simultaneously, the plus signs can be omitted by setting chain=. For example, in most Windows systems in North America and Western Europe, Alt codes can be used to insert the plus-minus sign (±) by holding down the Alt key while typing 0177 with the numeric keypad:

{{key press|Alt|0}}{{key press|1|7|7|chain=}}Alt+0177

An example of a use case where more than 5 might be used is explaining usage of a macro (keyboard shortcut) created by a third-party application:

{{Key press|Ctrl|Alt|Shift|Win|Menu|fn|L}}Ctrl+Alt+⇧ Shift+⊞ Win+≣ Menu+fn+L

Wikilinks[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

If there is an article about the key you can wikilink the key's name like any other wiki text. Like this:

 • {{key press|[[Alt key|Alt]]}}Alt

If you are wikilinking the keys, please ensure that you are piping to the correct page (e.g. [[Alt key|Alt]] instead of [[Alt]], which leads to a disambiguation page).

Wiki markup characters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Some wiki markup characters, like the pipe symbol, the semicolon and the equals sign, need to be entered using the {{!}}, {{;}} and {{=}} templates or as an HTML entity |, &#59;, = respectively:

 • {{key press|{{pipe}}}}|
 • {{key press||}}|
 • {{key press|{{;}}}};
 • {{key press|&#59;}};
 • {{key press|{{=}}}}=
 • {{key press|=}}=

However, if the characters are marked as wikilinks, they can be entered as such:

 • {{key press|[[|]]}}|
 • {{key press|[[;]]}};
 • {{key press|[[=]]}}=

Most markup characters also have aliases:

 • {{key press|pipe}}|
 • {{key press|semicolon}};
 • {{key press|equals}}=
 • {{key press|colon}}:
 • {{key press|asterisk}}*
 • {{key press|hash}}#

Key symbols[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Some key names have a fitting Unicode character. This template automatically adds such "icons" to the following key names among others.

 • {{key press|Shift}}⇧ Shift
 • {{key press|Tab}}Tab ↹
 • {{key press|Enter}}↵ Enter
 • {{key press|Option}}⌥ Option
 • {{key press|Opt}}⌥ Opt
 • {{key press|Command}}⌘ Command
 • {{key press|Cmd}}⌘ Cmd
 • {{key press|Caps Lock}}⇪ Caps Lock
 • {{key press|Up}}
 • {{key press|Down}}
 • {{key press|Left}}
 • {{key press|Right}}
Windows key and Menu key
Old-style Windows key

There are no characters for the Windows key and Menu key. So this template shows approximate characters for them, namely the SQUARED PLUS and STRICTLY EQUIVALENT TO from the Mathematical Operators Unicode block:

 • {{key press|Win}}⊞ Win
 • {{key press|Menu}}≣ Menu

In some cases, the automatic recognition of tokens and consequently the addition of symbols may not be desired; in these cases the token recognition can be suppressed by HTML encoding the text, e.g. {{key press|Enter}} will give Enter (plain text) instead of ↵ Enter (token).

Video games[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Video game controllers often have specialized input labels that do not map easily. The following are mappings for various game consoles and input features.

Directional input[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The following should only be used when the input sequence uses something other than the primary input or mixes input between directional devices.

 • {{key press|l-down}}L↓
 • {{key press|c-left}}C←
 • {{key press|r-up}}R↑

Stick specific diagonals are also supported:

 • {{key press|l-nw}}L↖
 • {{key press|c-se}}C↘
 • {{key press|r-ne}}R↗
PlayStation[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
 • {{key press|ex}}×
 • {{key press|circle}}
 • {{key press|triangle}}
 • {{key press|square}}

TemplateData[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတႃႇ ၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉမႃးလႆႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် (VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်း ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးၼင်ႇတီႈ ဢင်းၵိတ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတႅမ်ႈၽရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ (computer programming) သေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁူႉပွင်ႇဝႆႉ ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈ ၸႅင်ႈလႅင်းပွင်ႇၸႂ်လီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၼင်ႇႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။

Key press

Illustrates keys and keystrokes on a computer keyboard. Keys can include: Ctrl, Alt, Del, Opt, Menu, Left etc. console keys: ex, circle, triangle, square, and left right and center analog sticks: l-down, c-left, r-ne. The names are case insensitive.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
First key1

First key

Linerequired
Second key2

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Third key3

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Fourth key4

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Fifth key5

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Sixth key6

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Seventh key7

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Eighth key8

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Ninth key9

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Tenth key10

Optional key press in combination as the first.

Lineoptional
Chaining characterchain

Character between chained key presses

Default
+
Lineoptional
Chaining characterchain first

Character between first and second key to press

Default
+
Lineoptional
Chaining characterchain second

Character between second and third key to press

Default
+
Lineoptional
Chaining characterchain third

Character between third and fourth key to press

Default
+
Lineoptional
Chaining characterchain fourth

Character between fourth and fifth key to press

Default
+
Lineoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • {{Key top}} – produces a similar visual effect, but includes more symbols and does not directly support key combinations (e.g. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Key top)
 • {{Button}} – produces a similar visual effect but without the semantic markup (e.g. sample text); more for representing interface elements.
 • {{Kbd}} – to indicate user input (of any kind) without making it look like keys or buttons

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Semantic markup templates