ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Pars

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

(    )

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{pars|s=200%|Content-inside-parentheses}} will
(1) Places ( ) around the content: (Content-inside-parentheses)
(2) scales their size to 200%
  • You can also use the units px/em/pt/%
(3) Add small spaces immediately after ( and immediately before )
(Content-inside-parentheses)

This template may be used to enclose text between two parentheses. It adds padding (of width 0.1 em) on each side inside the parentheses. This template has the following parameters

  • 1 (positional parameter) - the text that goes inside of the parentheses.
  • s or 2 - "s" stands for "size". size=SIZE(px/em/pt/%) If s=100% then the size of the parentheses is not changed (i.e. the parentheses have their usual size). If s=200% (resp. s=50%) then the parentheses are twice (resp. half) their usual size.
    • You may use the positional parameter 2 instead of s (e.g. you may use 2=50% in place of s=50%).
    • If neither the parameter s nor 2 is assigned a value then the size of the parentheses is not changed (i.e. the parentheses have their usual size) and no call to the {{font}} template is made.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

No arguments passed
This call {{math|{{pars}}}} produces parentheses.
This call (  ) produces parentheses.
No resizing used and content is passed
If {{math|{{pars|X}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (X) < 0, then X is negative.
Parentheses are resized and no content passed
If {{math|{{pars|2=210%}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (  ) < 0, then X is negative.
If {{math|{{pars|s=210%}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (  ) < 0, then X is negative.
Content is resized but parentheses aren't
If {{math|{{pars|{{large|X}}}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (X) < 0, then X is negative.
Parentheses are resized but content isn't
If {{math|{{pars|2=210%|X}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (X) < 0, then X is negative.
If {{math|{{pars|s=210%|X}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (X) < 0, then X is negative.
Content and parentheses are resized. Using parameter s for size of parentheses.

"s" stands for "size". It indicates the new size of the parentheses relative to their usual size (e.g. s=200 produces parentheses with twice their usual size, s=100 produces the usual size, etc.).

If {{math|{{pars|s=210%|{{large|X}}}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (X) < 0, then X is negative.
Content and parentheses are resized. Using "2" in place of "s".

Here we indicate the size of the parentheses (as a percentage) by using parameter number 2 rather than the named parameter s.

If {{math|{{pars|2=210%|{{large|X}}}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If {{math|{{pars|2=210%|1={{large|X}}}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.

Both of the above lines produce identical output, which is:

If (X) < 0, then X is negative.
Content and parentheses are resized. Passing arguments by their position.

Here we indicate the size of the parentheses (as a percentage) by using parameter position number 2 rather than the named parameter s.

If {{math|{{pars|{{large|X}}|210%}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (X) < 0, then X is negative.

This is equivalent to the following two lines:

If {{math|{{pars|1={{large|X}}|2=210%}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (X) < 0, then X is negative.
If {{math|{{pars|{{large|X}}|2=210%}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (X) < 0, then X is negative.

WARNING: in the following line, 1 is first set to {{large|X}} and then because "210" is the first unlabelled positional argument, the value of 1 is overwritten and replaced by "210" (which is why 210 appears inside the parentheses) while the positional argument 2 is never assigned a value (which is why the parentheses have their usual size). This is a documented quirk of Wikipedia templates that could occur with many templates that take two or more arguments.

If {{math|{{pars|1={{large|X}}|210%}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.
If (210%) < 0, then X is negative.

WARNING: the following is NOT valid since it would attempt to place the text "210" inside the parentheses (this is because the positional parameter 1 is assigned the value 210) and then attempt to pass X as the percentage number to the template {{font}} (this is because the positional parameter 2 is assigned the value {{large|X}}) even though it is not a valid number.

If {{math|{{pars|210%|{{large|X}}}} < 0}}, then {{mvar|X}} is negative.

It results in the following ill-formed output:

If <span style="font-family:sans-serif;font-size:X;color:black;background-color:transparent;;">(210%<span style="font-family:sans-serif;font-size:X;color:black;background-color:transparent;;">) < 0, then X is negative.

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]