ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:SVG-Res/doc

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template is designed for the |Low resolution= field in {{Non-free use rationale}} when the non-free filetype is SVG. This template automatically adds files to Category:SVG images of trademarks.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Non-free use rationale
| Article      = Strong Poison
| Description    = Book cover of ''[[Strong Poison]]''.
| Source      = Derived from a digital capture (photo/scan) of the book cover (creator of this digital version is irrelevant as the copyright in all equivalent images is still held by the same party). Copyright held by the publisher or the artist. Claimed as fair use regardless.
| Portion      = Book cover only, a small portion of the commercial product.
| Low resolution  = {{SVG-Res}}
| Purpose      = The image serves as the primary means of visual identification of the subject (the book). It illustrates educational articles about the book from which the cover illustration was taken.
| Replaceability  = There is no free equivalent of this book cover, so the image cannot be replaced by a free image.
| Other information = The use of the cover will not affect the value of the original work or limit the copyright holder's rights or ability to distribute the original. In particular, copies could not be used to make illegal copies of the book.
}}
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် – ၶေႃႈၽၢင်ႉ - ပွင်ႈလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈ Strong Poison ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ!
မႄးၵူတ်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈ။ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ် သႂ်ႇပၼ်တႅတ်ႈတေႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး [[ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၵွင်ႉပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ|ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၵွင်ႉပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ]] ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ယိူင်းၼႄၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇဝႆႉ။
လွင်ႈတၢင်း

Book cover of Strong Poison.

ငဝ်ႈငႃႇ

Derived from a digital capture (photo/scan) of the book cover (creator of this digital version is irrelevant as the copyright in all equivalent images is still held by the same party). Copyright held by the publisher or the artist. Claimed as fair use regardless.

ၼႃႈလိၵ်ႈ

Strong Poison

ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

Book cover only, a small portion of the commercial product.

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

The image serves as the primary means of visual identification of the subject (the book). It illustrates educational articles about the book from which the cover illustration was taken.

လွင်ႈတႅၼ်းတၢင် မီးဢမ်ႇမီး

There is no free equivalent of this book cover, so the image cannot be replaced by a free image.

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶႂ်ႈၼႄတၢင်ႇၸိူဝ်းတၢင်ႇလွင်ႈ

The use of the cover will not affect the value of the original work or limit the copyright holder's rights or ability to distribute the original. In particular, copies could not be used to make illegal copies of the book.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of Strong Poison//shn.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%82%85%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%B5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%82%89:SVG-Res/doc


တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]