ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Section link

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Section link § Notes

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
ဢဝ် "Template:Slink" ၼႆႉ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ the template that links to search results ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Template:Search link ၼၼ်ႉလႄႈ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template is appropriate for use in hatnotes and See also sections, or to reference sections within the same article. When using in article body text, consider whether an overt link to a specific section in another article may be confusing to readers who cannot follow links, such as those viewing a printed version of the material, or a version republished without links (see WP:LINKSTYLE).

Syntax (overview)[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • {{section link|Article|Section}} or {{section link|Article#Section}}, link to section of other article. → Example: Albert Einstein § Scientific career
  • {{section link|Article|Section|nopage=y}}, link to section of other article, only displaying the section's title → Example: § Scientific career
  • {{section link||Section}}, for usage within the same page, supply an empty first parameter → Example: § Scientific career

Single section[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template, {{section link}}, or its shortcut, {{slink}}, is used to generate a link to a certain section of a local wiki page and render an appropriate section mark (§).

Instead of:

[[Albert Einstein#Scientific career]]

Albert Einstein#Scientific career

...you can write:

{{section link|Albert Einstein|Scientific career}}

Albert Einstein § Scientific career

...or

{{section link|Albert Einstein#Scientific career}}

Albert Einstein#Scientific career § Notes

Multiple sections[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template may generate consecutive links to several sections of the same page. You can write:

{{section link|History of IBM|1880s–1924: The origin of IBM|1969: Antitrust, the Unbundling of software and services|1993–present: IBM's near disaster and rebirth}}
History of IBM §§ 1880s–1924: The origin of IBM, 1969: Antitrust, the Unbundling of software and services, and 1993–present: IBM's near disaster and rebirth

...or:

{{section link|History of IBM#1880s–1924: The origin of IBM|1969: Antitrust, the Unbundling of software and services|1993–present: IBM's near disaster and rebirth}}
History of IBM#1880s–1924: The origin of IBM §§ 1969: Antitrust, the Unbundling of software and services​ and 1993–present: IBM's near disaster and rebirth

Suppressing page name[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Sometimes the page name needs not to appear, e.g. to avoid redundancy and wordiness. For the page on which the template is used, not specifying a page name creates a section link only. The following:

{{Section link||Suppressing page name}}

...is the equivalent of:

[[#Suppressing page name|§ Suppressing page name]]

...and renders as:

§ Suppressing page name

Use |nopage=y for the same visual effect.

When discussing an article from its talk page, {{Article link}}—or its alias, {{alink}}—is preferable to the longer {{Section link|{{ARTICLEPAGENAME}}|Section|nopage=y}}.

Comparison of displayed results:

Styling page name[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

For some page names (e.g., titles of films or short stories) we're always supposed to present the core part of the page's name (without any parenthetic disambiguation) in italics, quotation marks, or some other markup (per MOS:TITLES). The |display= parameter can be used for this purpose:

Underscores[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

It is common practice to copy article and section name from the browser's address bar. When doing that, the article and section names may contain underscores:

Albert_Einstein#Scientific_career

This template automatically replaces the underscores with space characters:

{{section link|Albert_Einstein#Scientific_career}}Albert_Einstein#Scientific_career § Notes

There are articles that have underscores (see Category:Articles with underscores in the title). To retain the underscores in the rendered output, use |keep-underscores=yes:

article and section copied from browser address bar:
Dual_EC_DRBG#Timeline_of_Dual_EC_DRBG
manual removal of extraneous underscores:
Dual_EC_DRBG#Timeline of Dual_EC_DRBG
{{section link|Dual_EC_DRBG#Timeline of Dual_EC_DRBG|keep-underscores=yes}}Dual_EC_DRBG#Timeline of Dual_EC_DRBG § Notes

TemplateData[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတႃႇ ၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉမႃးလႆႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် (VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်း ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးၼင်ႇတီႈ ဢင်းၵိတ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတႅမ်ႈၽရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ (computer programming) သေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁူႉပွင်ႇဝႆႉ ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈ ၸႅင်ႈလႅင်းပွင်ႇၸႂ်လီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၼင်ႇႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။

Section link

This template is used to generate a link to a certain section of a local wiki page and render an appropriate section mark (§). This template may generate consecutive links to several sections of the same page.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Page name1

Name of the page to which the link must be created. Leave empty to link to the current page. Doing so causes no page name to appear.

Page namesuggested
Section name 12

Name of the (first) section to which the link must be created. This parameter is mandatory.

Stringrequired
Section name 23

This template can link to additional sections within one page. You can supply another section name in this field.

Stringoptional
Section name 34

This template can link to additional sections within one page. You can supply another section name in this field.

Stringoptional
Section name 45

This template can link to additional sections within one page. You can supply another section name in this field.

Stringoptional
Hide page namenopage

If set to "yes", "y" or "true", hides the page name (only section names are displayed).

Booleanoptional
Keep underscoreskeep-underscores

If set to "yes", "y" or "true", doesn't replace underscores with spaces in the page name and section names.

Booleanoptional
Displayed page namedisplay

If the page name must be displayed differently (e.g. in italics), enter it here.

Stringoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • {{article link}} – for linking to a mainspace section from its talk page
  • {{Multi-section link}} – for linking to a section listing nested section names
  • {{Pslink}} – for linking to a section without displaying the section sign (§)
  • {{Anchor}}