ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Sic

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

[sic]

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
more information on the notation itself တူၺ်းတီႈ Sic ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။
information on when to use templates related to this one instead တူၺ်းတီႈ Template:Not a typo ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။

You can use this template to easily insert a "[sic]" notation. This notation is placed after a point in a quotation that, in both the original text and its quotation in an article, contains either an actual textual error or text that appears to be an error—the problematic text must have been faithfully reproduced as it appears in the original source for using sic to be correct. This usage clarifies that the source of text that might otherwise be taken as an error of transcription.

However, it isn't always the best idea to recreate a quote perfectly. Note that MOS:QUOTE says that "trivial spelling and typographic errors should simply be corrected without comment... unless the slip is textually important."

 • By default, this template links to the article Sic for the benefit of readers, but this default is disabled if the |nolink=y parameter is added. When the template is used within the displayed anchor text (right-hand visible portion) of an internal link (aka a wikilink) or external link, this parameter is essential to prevent incorrect formatting, as the link will be truncated otherwise. Linking to the Sic article may be undesirable in certain other cases, for example when the template is used many times close together.
 • Additional unnamed parameters can be used to obfuscate spelling errors in quoted material in the wiki-text of a page, to help prevent automated or semi-automated correction by bot or human editors, which (although done in good faith) would be undesirable. In these cases, split the intentionally misspelled word or other character string into two parts and use them as the first two parameters of the template, and replace the original with the template: He said "{{sic|Irrega|rdless}}..." will display as He said "Irregardless [sic]..."
 • The template can be used with a |? question mark parameter to mark situations where the correctness or incorrectness of an apparent error cannot readily be determined. This will add the article to Category:Articles containing possible transcription errors for hopeful review by those more familiar with the subject and sources. If this feature is used in conjunction with the obfuscation feature above, |? must come first: He said "{{sic|?|Irrega|rdless}}..." Examples of use cases:
  • The quoted source might not be available online, or not without a paid subscription, etc.
  • A quoted passage contains a spelling error but is ambiguous as to whether the statement was originally printed this way (in which case [sic] may be appropriate), or spoken aloud (in which case the typo should be corrected).
 1. ...his April 1992 interview with the Dolly Llama {{sic}}...
  yields:
  ...his April 1992 interview with the Dolly Llama [sic]...
 2. ...spokesperson stated that "rescue efforts have been suspnded {{sic|?}} until further notice"...
  yields:
  ...spokesperson stated that "rescue efforts have been suspnded [sic?] until further notice"...
  This is used because the context does not make it clear whether the spelling error was made by the spokesperson (in a written statement), or by a reporter (listening to the spokesperson speak).

ၶေႃႈမုၼ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတႃႇ ၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉမႃးလႆႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် (VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်း ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးၼင်ႇတီႈ ဢင်းၵိတ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတႅမ်ႈၽရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ (computer programming) သေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁူႉပွင်ႇဝႆႉ ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈ ၸႅင်ႈလႅင်းပွင်ႇၸႂ်လီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၼင်ႇႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။

Sic

This template simplifies insertion of the "[sic]" notation, which is used where a textual error, or unexpected but intended text that may appear to be an error, has been faithfully reproduced from the original source. Note that MOS:QUOTE says: "trivial spelling and typographic errors should simply be corrected without comment... unless the slip is textually important."

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

This template prefers inline formatting of parameters.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
11

May contain a word fragment or a question mark. To display [sic?] and indicate doubt, put a question mark here, and put the word fragment in parameter 2. Otherwise, put the word fragment here.

Stringrequired
22

A word fragment goes here.

Stringoptional
33

A word fragment goes here.

Stringoptional
Remove [sic]?hide

Set to y to remove the label [sic] altogether; the template may still be used to prevent automated or human editors from correcting the word.

Stringoptional
Remove link?nolink

Set to y to remove the link to the article on "sic". The purpose of the link is to explain the template to readers, but it may be awkward if the template is placed in a link.

Stringoptional
A comment to editorsexpected

Will not display; may contain some explanation for future editors.

Stringoptional

Controlling display (|nolink=y and |hide=y)[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

To suppress the link but keep the [sic]:

*[http://www.example.org/document_1.htm "{{sic|Conc|encus|nolink=y}} can Change!"]
yields:

Use {{sic|hide=y|word or phrase}} to avoid the display of sic altogether but still get the other benefits of the template. As with obfuscation, above, replace the original material that is now inside the template with the template itself, and the nolink and obfuscation features can be combined:

He said "{{sic|hide=y|Irrega|rdless}}..."
yields:
He said "Irregardless..."

Note: It is pointless to specify both nolink and hide, since one is a display feature, but the other disables display.

တၢင်ႇၽိုၼ်မၢႆ လွင်ႈပၼ်ႁႃ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

If the misspelling is an unusual one, it may be helpful to include an "expected" parameter: {{sic|incorrect word or phrase|expected=expected word or phrase}}. This has no effect on the rendered page, but may assist later editors.

တူဝ်ယၢင်ႇ ဢၼ်ငၢႆႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • Normal use: {{sic|templte}} yields: templte [sic]
 • Obfuscating: {{sic|tem|plte}} yields: templte [sic]
 • Unlinked: {{sic|nolink=y|templte}} yields: templte [sic]
 • Hidden: {{sic|hide=y|templte}} yields: templte
 • Query: {{sic|?|templte}} yields: templte [sic?]
 • Explained: {{sic|templte|expected=template}} yields: templte [sic]

တူဝ်ယၢင်ႇ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • Unlinked and obfuscated: {{sic|nolink=y|temp|lte}} yields: templte [sic]
 • Hidden and obfuscated: {{sic|hide=y|temp|lte}} yields: templte
 • Query and obfuscated: {{sic|?|temp|lte}} yields: templte [sic?]
 • Explained and unlinked: {{sic|templte|nolink=y|expected=template}} yields: templte [sic]
 • Query and unlinked: {{sic|?|nolink=y|templte}} yields: templte [sic?]
 • Unlinked and hidden ("unlinked" portion has no effect): {{sic|nolink=y|hide=y|templte}} yields: templte
 • Unlinked, hidden and query ("unlinked" portion has no effect): {{sic|?|nolink=y|hide=y|templte}} yields: templte
 • Unlinked, query and obfuscated: {{sic|?|nolink=y|temp|lte}} yields: templte [sic?]
 • Unlinked, hidden and obfuscated ("unlinked" portion has no effect): {{sic|nolink=y|hide=y|temp|lte}} yields: templte
 • Hidden, query and obfuscated: {{sic|?|hide=y|temp|lte}} yields: templte
 • Unlinked, hidden, query and obfuscated ("unlinked" portion has no effect): {{sic|?|nolink=y|hide=y|temp|lte}} yields: templte

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]