ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Sortname

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

<span data-sort-value="{{{last}}}, {{{first}}}">[[{{{first}}} {{{last}}} ({{{dab}}})|{{{first}}} {{{last}}}]]</span>

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
Usage
{{sortname|first|last|optional link target|optional sort key}}

Creates a wikilinked name that can be used in a sortable table (created with class="wikitable sortable").

 • The default sort key is "last, first".
 • The link label is "first last".
 • The default link target is "first last"

The optional link target is useful when "first last" is a disambiguation page instead of the desired article, or when linking to a section of a page.

The optional sort key is useful in the case of special characters such as é.

Optional parameters
|dab=disambiguator
Wikilinks to "first last (disambiguator)".
(Note: ignored if optional link target is not blank.)
|nolink=1
Suppresses wikilinking the name, useful for list entries which are likely to never have articles so shouldn't be redlinked.
(Note: optional link target ignored when "|nolink=1" used.)

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

# What you type What's generated
1 {{sortname|first|last}} <span data-sort-value="last, first">[[first last|first last]]</span>
2 {{sortname|first|last|nolink=1}} <span data-sort-value="last, first">first last</span>
3 {{sortname|first|last|dab=disambiguator}} <span data-sort-value="last, first">[[first last (disambiguator)|first last]]</span>
4 {{sortname|first|last|target}} <span data-sort-value="last, first">[[target|first last]]</span>
5 {{sortname|first|last||sort}} <span data-sort-value="sort">[[first last|first last]]</span>
6 {{sortname|first|last||sort|nolink=1}} <span data-sort-value="sort">first last</span>
7 {{sortname|first|last|target|sort}} <span data-sort-value="sort">[[target|first last]]</span>
# What you type What's displayed What's sorted What's linked
1 {{sortname|Tom|Jones}} Tom Jones Jones, Tom Tom Jones
2 {{sortname|Tom|Jones|nolink=1}} Tom Jones Jones, Tom (no link)
3 {{sortname|Tom|Jones|dab=singer}} Tom Jones Jones, Tom Tom Jones (singer)
4 {{sortname|Tom|Jones|Tom Jones (singer)}} Tom Jones Jones, Tom Tom Jones (singer)
1 {{sortname|Fábio|da Silva}} Fábio da Silva da Silva, Fábio Fábio da Silva
2 {{sortname|Fábio|da Silva|nolink=1}} Fábio da Silva da Silva, Fábio (no link)
3 {{sortname|Fábio|da Silva|Fábio Gomes da Silva}} Fábio da Silva da Silva, Fábio Fábio Gomes da Silva
4 {{sortname|Fábio|da Silva||Silva, Fabio}} Fábio da Silva Silva, Fabio Fábio da Silva
5 {{sortname|Fábio|da Silva||Silva, Fabio|nolink=1}} Fábio da Silva Silva, Fabio (no link)
6 {{sortname|Fábio|da Silva|Fábio Gomes da Silva|Silva, Fabio}} Fábio da Silva Silva, Fabio Fábio Gomes da Silva

Things you might not expect

# What you type What's displayed What's sorted What's linked
- [[Mark Evans]] Mark Evans Mark Evans Mark Evans
- [[Mark Evans (general)|Mark Evans]] Mark Evans Mark Evans (general) Mark Evans (general)
1 Sir {{sortname|Mark|Evans}} Sir Mark Evans Sir Evans, Mark Mark Evans
1 {{sortname|Sir Mark|Evans}} Sir Mark Evans Evans, Sir Mark Sir Mark Evans
3 {{sortname|Sir Mark|Evans|Mark Evans (general)}} Sir Mark Evans Evans, Sir Mark Mark Evans (general)
6 {{sortname|Sir Mark|Evans|Mark Evans (general)|Evans, Mark}} Sir Mark Evans Evans, Mark Mark Evans (general)
1 {{sortname|Fábio da|Silva}} Fábio da Silva Silva, Fábio da Fábio da Silva
2 {{sortname|Fábio da|Silva|nolink=1}} Fábio da Silva Silva, Fábio da (no link)
3 {{sortname|Fábio da|Silva|Fábio Gomes da Silva}} Fábio da Silva Silva, Fábio da Fábio Gomes da Silva
4 {{sortname|Fábio da|Silva||Silva, Fabio}} Fábio da Silva Silva, Fabio Fábio da Silva
5 {{sortname|Fábio da|Silva||Silva, Fabio|nolink=1}} Fábio da Silva Silva, Fabio (no link)
6 {{sortname|Fábio da|Silva|Fábio Gomes da Silva|Silva, Fabio}} Fábio da Silva Silva, Fabio Fábio Gomes da Silva

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

To link to a section within the page in which the template appears, encode the number sign:

{{Sortname|Examples||&#35;Examples}}
gives: Examples

and for an inline Interlanguage link the initial colon must be encoded as %3A

{{Sortname|Hanning|Schröder|%3Ade:Hanning Schröder}}
gives: Hanning Schröder

Microformat[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's name parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

To include a URL, use {{URL}}.

Classes[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The hCard in this template uses at least some of these HTML classes:

 • agent
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • n
 • nickname
 • org
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]