ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Transliteration

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
ဢဝ် "Template:Transl" ၼႆႉ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ the template for translated text ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Template:Translation ၼၼ်ႉလႄႈ။

This template is used to mark up text transliterated or romanised from a non-Latin alphabet script to Latin alphabet script.

This template should only be used for the transliterations of non-Latin scripts; for non-English language text displayed in its native script (such as Greek, Cyrillic and Arabic), {{lang}} should be used, which tags non-transliterated text (written in original script). Transl often used alongside that template, to allow non-readers of the script to interpret the text.

This template adds a tooltip label naming the transliteration scheme, and renders text in italics by default. This template is important for MOS:ACCESSIBILITY, as it invisibly tags text with the correct language, allowing for screenreaders to the correct style of pronunciation.

It also displays text in an appropriate font; romanisations marked up in {{lang}} may display in fonts designed for that language's native text, whereas the transl template displays text in the same font as the rest of the article.

Some languages, such as Chinese, have more than one style of transliteration (such as Wade-Giles, pinyin, etc). This template can be used for these different transliteration schemes, though Wikipedia has a number of language-specific templates, some of which support more than one transliteration styles in their parameters, that may be better suited for marking up transliterations.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The following code tags a Ukrainian name and its transliteration according to the Ukrainian National scheme.

Markup Renders as
{{lang|uk|Ярослав Рудницький}} ({{transliteration|uk|ukrainian|Yaroslav Rudnytskyi}})

Ярослав Рудницький ([Yaroslav Rudnytskyi] error: {{transl}}: unrecognized transliteration standard: ukrainian (help))

Rationale[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template is intended to unify all "transliteration" templates, such as {{IAST}} and {{ISOtranslit}}. These templates are still usable, but they just transclude or are redirected back to {{transl}}. For example, (e.g. {{IAST|saṃskṛtam}} is a shortcut for {{transliteration|sa|IAST|saṃskṛtam}}. Other transliteration templates that once existed, such as {{ArabDIN}}, are now handled natively by this template: {{transliteration|ar|DIN|...}}).

This template is kept separate from {{lang}} to address formatting issues (via CSS classes) and identification of transliteration schemes used. Ultimately, if these concerns are smartly addressed in the CSS file and/or in {{lang}}, using {{transliteration|xx|...}} should be equivalent to using {{lang|xx-Latn|...}}.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

There are two ways of using this template: with or without specifying the transliteration scheme used:

 • two parameters, with ISO 639 language code: {{transliteration|ar|al-Khwarizmi}} means that "al-Khwarizmi" is a transliteration from the Arabic in a loose or unspecified scheme.
 • two parameters, with ISO 15924 script code: {{transliteration|Ogam|MAQI}} means that "MAQI" transliterates an Ogham inscription without specifying the language. Potentially useful when writing systems themselves are under discussion, e.g. {{transliteration|Cyrl|š}}, not {{transliteration|cu|š}} or {{transliteration|ru|š}} when discussing the letter Ш.
 • three parameters, with ISO 639 language code: {{transliteration|ar|DIN|al-Ḫawārizmī}} / {{transliteration|ar|ALA|al-Khawārizmī}} the second parameter specifies the scheme used (DIN vs. ALA).
 • three parameters, with ISO 15924 script code: {{transliteration|Arab|DIN|Ḫ}} vs {{transliteration|Arab|ALA|Kh}} for .

|italic=no can be added to suppress the default italicization of Latin scripts; however, proper nouns – the names of people and places – are typically not italicized, and as such, generally do not require the use of a transliteration template. Note that there is no need to add italic markup ('') to transliteration templates.

Note that the language code is ISO 639, not the IETF BCP 47 language tags that allow variants.

Transliteration scheme codes[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Codes for supported transliteration schemes can be seen by viewing the source of Module:Lang/data – the translit_title_table data-structure lists for each such code the corresponding transliteration schemes. These may vary by language – e.g. code "ISO" means scheme ISO 233 for Arabic but ISO 11940 for Thai.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Inputting:

 • {{transliteration|ar|[[al-Khwarizmi]]}} / [[DIN 31635]]: {{transliteration|ar|DIN|al-Ḫawārizmī}} / [[ISO 233]]: {{transliteration|ar|ISO|al-H̱awārizmī}} / [[ALA-LC Romanization|ALA]]: {{transliteration|ar|ALA|al-Khawārizmī}}
 • [[Royal Thai General System of Transcription|RTGS]]: {{transliteration|th|phasa thai}} / [[ISO 11940]]: {{transliteration|th|ISO|p̣hās̄ʹāthịy}}
 • {{cuneiform|[[Sumerian language|𒅴𒂠]]}} {{transliteration|sux|EME.GIR<sub>15</sub>}} / {{cuneiform|6|[[Hittite language|𒉈𒅆𒇷]]}} {{transliteration|hit|ne-ši-li}}

Results in:

ISO:

CSS[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

In order to apply a style to all text marked as transliteration, use a CSS selector that chooses all text with transliteration in the title attribute (tooltip). For instance, if you add the following to your common.css, all transliterations will be colored :

[title~=transliteration] { color: teal; }

Tracking category[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Transliteration

Marks a text span transliterated from a particular language or writing system, and, optionally, according to a specific transliteration system.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Language or script code1

ISO 639 language code (e.g., uk) or ISO 15924 script code (e.g., Cyrl)

Linerequired
Text or transliteration scheme2

Source text to be transliterated, or, optionally, transliteration scheme (e.g., bgn/pcgn)

Stringrequired
Text3

Source text to be transliterated (required if a transliteration scheme is entered above)

Stringsuggested

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Scripts in ISO 15924[a][b] and in Unicode[c][d]
ISO 15924 Script in Unicode[e]
Code ISO number ISO formal name Directionality Unicode Alias[f] Version Characters Notes Description
Adlm 166 Adlam right-to-left Edit this on Wikidata Adlam 9.0 88 Ch 19.9
Afak 439 Afaka varies ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Aghb 239 Caucasian Albanian left-to-right Edit this on Wikidata Caucasian Albanian 7.0 53 Ancient/historic Ch 8.11
Ahom 338 Ahom, Tai Ahom left-to-right Edit this on Wikidata Ahom 8.0 65 Ancient/historic Ch 15.16
Arab 160 Arabic right-to-left Edit this on Wikidata Arabic 1.0 1,368 Ch 9.2
Aran 161 Arabic (Nastaliq variant) mixed ZZ— Typographic variant of Arabic (see § Arab)
Armi 124 Imperial Aramaic right-to-left Edit this on Wikidata Imperial Aramaic 5.2 31 Ancient/historic Ch 10.4
Armn 230 Armenian left-to-right Edit this on Wikidata Armenian 1.0 96 Ch 7.6
Avst 134 Avestan right-to-left Edit this on Wikidata Avestan 5.2 61 Ancient/historic Ch 10.7
Bali 360 Balinese left-to-right Edit this on Wikidata Balinese 5.0 124 Ch 17.3
Bamu 435 Bamum left-to-right Edit this on Wikidata Bamum 5.2 657 Ch 19.6
Bass 259 Bassa Vah left-to-right Edit this on Wikidata Bassa Vah 7.0 36 Ancient/historic Ch 19.7
Batk 365 Batak left-to-right Edit this on Wikidata Batak 6.0 56 Ch 17.6
Beng 325 Bengali (Bangla) left-to-right Edit this on Wikidata Bengali 1.0 96 Ch 12.2
Bhks 334 Bhaiksuki left-to-right Edit this on Wikidata Bhaiksuki 9.0 97 Ancient/historic Ch 14.3
Blis 550 Blissymbols varies ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Bopo 285 Bopomofo left-to-right, right-to-left Edit this on Wikidata Bopomofo 1.0 77 Ch 18.3
Brah 300 Brahmi left-to-right Edit this on Wikidata Brahmi 6.0 115 Ancient/historic Ch 14.1
Brai 570 Braille left-to-right Edit this on Wikidata Braille 3.0 256 Ch 21.1
Bugi 367 Buginese left-to-right Edit this on Wikidata Buginese 4.1 30 Ch 17.2
Buhd 372 Buhid left-to-right Edit this on Wikidata Buhid 3.2 20 Ch 17.1
Cakm 349 Chakma left-to-right Edit this on Wikidata Chakma 6.1 71 Ch 13.11
Cans 440 Unified Canadian Aboriginal Syllabics left-to-right Edit this on Wikidata Canadian Aboriginal 3.0 726 Ch 20.2
Cari 201 Carian left-to-right, right-to-left Edit this on Wikidata Carian 5.1 49 Ancient/historic Ch 8.5
Cham 358 Cham left-to-right Edit this on Wikidata Cham 5.1 83 Ch 16.10
Cher 445 Cherokee left-to-right Edit this on Wikidata Cherokee 3.0 172 Ch 20.1
Chrs 109 Chorasmian right-to-left, top-to-bottom Edit this on Wikidata Chorasmian 13.0 28 Ancient/historic Ch 10.8
Cirt 291 Cirth varies ZZ— Not in Unicode
Copt 204 Coptic left-to-right Edit this on Wikidata Coptic 1.0 137 Ancient/historic, disunified from Greek in 4.1 Ch 7.3
Cpmn 402 Cypro-Minoan left-to-right Cypro Minoan 14.0 99 Ancient/historic Ch 8.4
Cprt 403 Cypriot syllabary right-to-left Edit this on Wikidata Cypriot 4.0 55 Ancient/historic Ch 8.3
Cyrl 220 Cyrillic left-to-right Edit this on Wikidata Cyrillic 1.0 506 Includes typographic variant Old Church Slavonic (see § Cyrs) Ch 7.4
Cyrs 221 Cyrillic (Old Church Slavonic variant) varies ZZ— Typographic variant of Cyrillic (see § Cyrl); Ancient/historic
Deva 315 Devanagari (Nagari) left-to-right Edit this on Wikidata Devanagari 1.0 164 Ch 12.1
Diak 342 Dives Akuru left-to-right Edit this on Wikidata Dives Akuru 13.0 72 Ancient/historic Ch 15.15
Dogr 328 Dogra left-to-right Edit this on Wikidata Dogra 11.0 60 Ancient/historic Ch 15.18
Dsrt 250 Deseret (Mormon) left-to-right Edit this on Wikidata Deseret 3.1 80 Ch 20.4
Dupl 755 Duployan shorthand, Duployan stenography left-to-right Edit this on Wikidata Duployan 7.0 143 Ch 21.6
Egyd 070 Egyptian demotic mixed ZZ— Not in Unicode
Egyh 060 Egyptian hieratic mixed ZZ— Not in Unicode
Egyp 050 Egyptian hieroglyphs right-to-left, left-to-right Edit this on Wikidata Egyptian Hieroglyphs 5.2 1,110 Ancient/historic Ch 11.4
Elba 226 Elbasan left-to-right Edit this on Wikidata Elbasan 7.0 40 Ancient/historic Ch 8.10
Elym 128 Elymaic right-to-left Edit this on Wikidata Elymaic 12.0 23 Ancient/historic Ch 10.9
Ethi 430 Ethiopic (Geʻez) left-to-right Edit this on Wikidata Ethiopic 3.0 523 Ch 19.1
Geok 241 Khutsuri (Asomtavruli and Nuskhuri) left-to-right Edit this on Wikidata Georgian Unicode groups Khutsori, Asomtavruli and Nuskhuri into 'Georgian' (see § Geok). Similarly, Mkhedruli and Mtavruli are 'Georgian' (see § Geor) Ch 7.7
Geor 240 Georgian (Mkhedruli and Mtavruli) left-to-right Edit this on Wikidata Georgian 1.0 173 In Unicode this also includes Nuskhuri (Geok) Ch 7.7
Glag 225 Glagolitic left-to-right Edit this on Wikidata Glagolitic 4.1 134 Ancient/historic Ch 7.5
Gong 312 Gunjala Gondi left-to-right Edit this on Wikidata Gunjala Gondi 11.0 63 Ch 13.15
Gonm 313 Masaram Gondi left-to-right Edit this on Wikidata Masaram Gondi 10.0 75 Ch 13.14
Goth 206 Gothic left-to-right Edit this on Wikidata Gothic 3.1 27 Ancient/historic Ch 8.9
Gran 343 Grantha left-to-right Edit this on Wikidata Grantha 7.0 85 Ancient/historic Ch 15.14
Grek 200 Greek left-to-right Edit this on Wikidata Greek 1.0 518 Directionality sometimes as boustrophedon Ch 7.2
Gujr 320 Gujarati left-to-right Edit this on Wikidata Gujarati 1.0 91 Ch 12.4
Guru 310 Gurmukhi left-to-right Edit this on Wikidata Gurmukhi 1.0 80 Ch 12.3
Hanb 503 Han with Bopomofo (alias for Han + Bopomofo) mixed ZZ— See § Hani, § Bopo
Hang 286 Hangul (Hangŭl, Hangeul) left-to-right, vertical right-to-left Edit this on Wikidata Hangul 1.0 11,739 Hangul syllables relocated in 2.0 Ch 18.6
Hani 500 Han (Hanzi, Kanji, Hanja) top-to-bottom, columns right-to-left (historically) Han 1.0 98,408 Ch 18.1
Hano 371 Hanunoo (Hanunóo) left-to-right, bottom-to-top Edit this on Wikidata Hanunoo 3.2 21 Ch 17.1
Hans 501 Han (Simplified variant) varies ZZ— Subset of Han (Hanzi, Kanji, Hanja) (see § Hani)
Hant 502 Han (Traditional variant) varies ZZ— Subset of § Hani
Hatr 127 Hatran right-to-left Edit this on Wikidata Hatran 8.0 26 Ancient/historic Ch 10.12
Hebr 125 Hebrew right-to-left Edit this on Wikidata Hebrew 1.0 134 Ch 9.1
Hira 410 Hiragana vertical right-to-left, left-to-right Edit this on Wikidata Hiragana 1.0 381 Ch 18.4
Hluw 080 Anatolian Hieroglyphs (Luwian Hieroglyphs, Hittite Hieroglyphs) left-to-right Edit this on Wikidata Anatolian Hieroglyphs 8.0 583 Ancient/historic Ch 11.6
Hmng 450 Pahawh Hmong left-to-right Edit this on Wikidata Pahawh Hmong 7.0 127 Ch 16.11
Hmnp 451 Nyiakeng Puachue Hmong left-to-right Edit this on Wikidata Nyiakeng Puachue Hmong 12.0 71 Ch 16.12
Hrkt 412 Japanese syllabaries (alias for Hiragana + Katakana) vertical right-to-left, left-to-right Edit this on Wikidata Katakana or Hiragana See § Hira, § Kana Ch 18.4
Hung 176 Old Hungarian (Hungarian Runic) right-to-left Edit this on Wikidata Old Hungarian 8.0 108 Ancient/historic Ch 8.8
Inds 610 Indus (Harappan) mixed ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Ital 210 Old Italic (Etruscan, Oscan, etc.) right-to-left, left-to-right Edit this on Wikidata Old Italic 3.1 39 Ancient/historic Ch 8.6
Jamo 284 Jamo (alias for Jamo subset of Hangul) varies ZZ— Subset of § Hang
Java 361 Javanese left-to-right Edit this on Wikidata Javanese 5.2 90 Ch 17.4
Jpan 413 Japanese (alias for Han + Hiragana + Katakana) varies ZZ— See § Hani, § Hira and § Kana
Jurc 510 Jurchen left-to-right ZZ— Not in Unicode
Kali 357 Kayah Li left-to-right Edit this on Wikidata Kayah Li 5.1 47 Ch 16.9
Kana 411 Katakana vertical right-to-left, left-to-right Edit this on Wikidata Katakana 1.0 321 Ch 18.4
Kawi 368 Kawi left-to-right Edit this on Wikidata Kawi 15.0 86 Ancient/historic Ch 17.9
Khar 305 Kharoshthi right-to-left Edit this on Wikidata Kharoshthi 4.1 68 Ancient/historic Ch 14.2
Khmr 355 Khmer left-to-right Edit this on Wikidata Khmer 3.0 146 Ch 16.4
Khoj 322 Khojki left-to-right Edit this on Wikidata Khojki 7.0 65 Ancient/historic Ch 15.7
Kitl 505 Khitan large script left-to-right ZZ— Not in Unicode
Kits 288 Khitan small script vertical right-to-left Edit this on Wikidata Khitan Small Script 13.0 471 Ancient/historic Ch 18.12
Knda 345 Kannada left-to-right Edit this on Wikidata Kannada 1.0 91 Ch 12.8
Kore 287 Korean (alias for Hangul + Han) left-to-right ZZ— See § Hani, § Hang
Kpel 436 Kpelle left-to-right ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Kthi 317 Kaithi left-to-right Edit this on Wikidata Kaithi 5.2 68 Ancient/historic Ch 15.2
Lana 351 Tai Tham (Lanna) left-to-right Edit this on Wikidata Tai Tham 5.2 127 Ch 16.7
Laoo 356 Lao left-to-right Edit this on Wikidata Lao 1.0 83 Ch 16.2
Latf 217 Latin (Fraktur variant) varies ZZ— Typographic variant of Latin (see § Latn)
Latg 216 Latin (Gaelic variant) left-to-right ZZ— Typographic variant of Latin (see § Latn)
Latn 215 Latin left-to-right Edit this on Wikidata Latin 1.0 1,481 See also: Latin script in Unicode Ch 7.1
Leke 364 Leke left-to-right ZZ— Not in Unicode
Lepc 335 Lepcha (Róng) left-to-right Edit this on Wikidata Lepcha 5.1 74 Ch 13.12
Limb 336 Limbu left-to-right Edit this on Wikidata Limbu 4.0 68 Ch 13.6
Lina 400 Linear A left-to-right Edit this on Wikidata Linear A 7.0 341 Ancient/historic Ch 8.1
Linb 401 Linear B left-to-right Edit this on Wikidata Linear B 4.0 211 Ancient/historic Ch 8.2
Lisu 399 Lisu (Fraser) left-to-right Edit this on Wikidata Lisu 5.2 49 Ch 18.9
Loma 437 Loma left-to-right ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Lyci 202 Lycian left-to-right Edit this on Wikidata Lycian 5.1 29 Ancient/historic Ch 8.5
Lydi 116 Lydian right-to-left Edit this on Wikidata Lydian 5.1 27 Ancient/historic Ch 8.5
Mahj 314 Mahajani left-to-right Edit this on Wikidata Mahajani 7.0 39 Ancient/historic Ch 15.6
Maka 366 Makasar left-to-right Edit this on Wikidata Makasar 11.0 25 Ancient/historic Ch 17.8
Mand 140 Mandaic, Mandaean right-to-left Edit this on Wikidata Mandaic 6.0 29 Ch 9.5
Mani 139 Manichaean right-to-left Edit this on Wikidata Manichaean 7.0 51 Ancient/historic Ch 10.5
Marc 332 Marchen left-to-right Edit this on Wikidata Marchen 9.0 68 Ancient/historic Ch 14.5
Maya 090 Mayan hieroglyphs mixed ZZ— Not in Unicode
Medf 265 Medefaidrin (Oberi Okaime, Oberi Ɔkaimɛ) left-to-right Edit this on Wikidata Medefaidrin 11.0 91 Ch 19.10
Mend 438 Mende Kikakui right-to-left Edit this on Wikidata Mende Kikakui 7.0 213 Ch 19.8
Merc 101 Meroitic Cursive right-to-left Edit this on Wikidata Meroitic Cursive 6.1 90 Ancient/historic Ch 11.5
Mero 100 Meroitic Hieroglyphs right-to-left Edit this on Wikidata Meroitic Hieroglyphs 6.1 32 Ancient/historic Ch 11.5
Mlym 347 Malayalam left-to-right Edit this on Wikidata Malayalam 1.0 118 Ch 12.9
Modi 324 Modi, Moḍī left-to-right Edit this on Wikidata Modi 7.0 79 Ancient/historic Ch 15.12
Mong 145 Mongolian vertical left-to-right, left-to-right Edit this on Wikidata Mongolian 3.0 168 Mong includes Clear and Manchu scripts Ch 13.5
Moon 218 Moon (Moon code, Moon script, Moon type) mixed ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Mroo 264 Mro, Mru left-to-right Edit this on Wikidata Mro 7.0 43 Ch 13.8
Mtei 337 Meitei Mayek (Meithei, Meetei) left-to-right Edit this on Wikidata Meetei Mayek 5.2 79 Ch 13.7
Mult 323 Multani left-to-right Edit this on Wikidata Multani 8.0 38 Ancient/historic Ch 15.10
Mymr 350 Myanmar (Burmese) left-to-right Edit this on Wikidata Myanmar 3.0 223 Ch 16.3
Nagm 295 Nag Mundari left-to-right Edit this on Wikidata Nag Mundari 15.0 42
Nand 311 Nandinagari left-to-right Edit this on Wikidata Nandinagari 12.0 65 Ancient/historic Ch 15.13
Narb 106 Old North Arabian (Ancient North Arabian) right-to-left Edit this on Wikidata Old North Arabian 7.0 32 Ancient/historic Ch 10.1
Nbat 159 Nabataean right-to-left Edit this on Wikidata Nabataean 7.0 40 Ancient/historic Ch 10.10
Newa 333 Newa, Newar, Newari, Nepāla lipi left-to-right Edit this on Wikidata Newa 9.0 97 Ch 13.3
Nkdb 085 Naxi Dongba (na²¹ɕi³³ to³³ba²¹, Nakhi Tomba) left-to-right ZZ— Not in Unicode
Nkgb 420 Nakhi Geba (na²¹ɕi³³ gʌ²¹ba²¹, 'Na-'Khi ²Ggŏ-¹baw, Nakhi Geba) left-to-right ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Nkoo 165 N’Ko right-to-left Edit this on Wikidata NKo 5.0 62 Ch 19.4
Nshu 499 Nüshu vertical right-to-left Edit this on Wikidata Nushu 10.0 397 Ch 18.8
Ogam 212 Ogham bottom-to-top, left-to-right Edit this on Wikidata Ogham 3.0 29 Ancient/historic Ch 8.14
Olck 261 Ol Chiki (Ol Cemet’, Ol, Santali) left-to-right Edit this on Wikidata Ol Chiki 5.1 48 Ch 13.10
Orkh 175 Old Turkic, Orkhon Runic right-to-left Edit this on Wikidata Old Turkic 5.2 73 Ancient/historic Ch 14.8
Orya 327 Oriya (Odia) left-to-right Edit this on Wikidata Oriya 1.0 91 Ch 12.5
Osge 219 Osage left-to-right Edit this on Wikidata Osage 9.0 72 Ch 20.3
Osma 260 Osmanya left-to-right Edit this on Wikidata Osmanya 4.0 40 Ch 19.2
Ougr 143 Old Uyghur mixed Old Uyghur 14.0 26 Ancient/historic Ch 14.11
Palm 126 Palmyrene right-to-left Edit this on Wikidata Palmyrene 7.0 32 Ancient/historic Ch 10.11
Pauc 263 Pau Cin Hau left-to-right Edit this on Wikidata Pau Cin Hau 7.0 57 Ch 16.13
Pcun 015 Proto-Cuneiform left-to-right ZZ— Not in Unicode
Pelm 016 Proto-Elamite left-to-right ZZ— Not in Unicode
Perm 227 Old Permic left-to-right Edit this on Wikidata Old Permic 7.0 43 Ancient/historic Ch 8.13
Phag 331 Phags-pa vertical left-to-right Edit this on Wikidata Phags-pa 5.0 56 Ancient/historic Ch 14.4
Phli 131 Inscriptional Pahlavi right-to-left Edit this on Wikidata Inscriptional Pahlavi 5.2 27 Ancient/historic Ch 10.6
Phlp 132 Psalter Pahlavi right-to-left Edit this on Wikidata Psalter Pahlavi 7.0 29 Ancient/historic Ch 10.6
Phlv 133 Book Pahlavi mixed ZZ— Not in Unicode
Phnx 115 Phoenician right-to-left Edit this on Wikidata Phoenician 5.0 29 Ancient/historic[g] Ch 10.3
Piqd 293 Klingon (KLI pIqaD) left-to-right Edit this on Wikidata ZZ— Rejected for inclusion in Unicode[lower-roman 2][lower-roman 3]
Plrd 282 Miao (Pollard) left-to-right Edit this on Wikidata Miao 6.1 149 Ch 18.10
Prti 130 Inscriptional Parthian right-to-left Edit this on Wikidata Inscriptional Parthian 5.2 30 Ancient/historic Ch 10.6
Psin 103 Proto-Sinaitic mixed ZZ— Not in Unicode
Qaaa-Qabx 900-949 Reserved for private use (range) ZZ— Not in Unicode
Ranj 303 Ranjana left-to-right ZZ— Not in Unicode
Rjng 363 Rejang (Redjang, Kaganga) left-to-right Edit this on Wikidata Rejang 5.1 37 Ch 17.5
Rohg 167 Hanifi Rohingya right-to-left Edit this on Wikidata Hanifi Rohingya 11.0 50 Ch 16.14
Roro 620 Rongorongo mixed ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Runr 211 Runic left-to-right, boustrophedon Edit this on Wikidata Runic 3.0 86 Ancient/historic Ch 8.7
Samr 123 Samaritan right-to-left, top-to-bottom Edit this on Wikidata Samaritan 5.2 61 Ch 9.4
Sara 292 Sarati mixed ZZ— Not in Unicode
Sarb 105 Old South Arabian right-to-left Edit this on Wikidata Old South Arabian 5.2 32 Ancient/historic Ch 10.2
Saur 344 Saurashtra left-to-right Edit this on Wikidata Saurashtra 5.1 82 Ch 13.13
Sgnw 095 SignWriting vertical left-to-right Edit this on Wikidata SignWriting 8.0 672 Ch 21.7
Shaw 281 Shavian (Shaw) left-to-right Edit this on Wikidata Shavian 4.0 48 Ch 8.15
Shrd 319 Sharada, Śāradā left-to-right Edit this on Wikidata Sharada 6.1 96 Ch 15.3
Shui 530 Shuishu left-to-right ZZ— Not in Unicode
Sidd 302 Siddham, Siddhaṃ, Siddhamātṛkā left-to-right Edit this on Wikidata Siddham 7.0 92 Ancient/historic Ch 15.5
Sind 318 Khudawadi, Sindhi left-to-right Edit this on Wikidata Khudawadi 7.0 69 Ch 15.9
Sinh 348 Sinhala left-to-right Edit this on Wikidata Sinhala 3.0 111 Ch 13.2
Sogd 141 Sogdian vertical or horizontal, top-to-bottom Edit this on Wikidata Sogdian 11.0 42 Ancient/historic Ch 14.10
Sogo 142 Old Sogdian right-to-left Edit this on Wikidata Old Sogdian 11.0 40 Ancient/historic Ch 14.9
Sora 398 Sora Sompeng left-to-right Edit this on Wikidata Sora Sompeng 6.1 35 Ch 15.17
Soyo 329 Soyombo left-to-right Edit this on Wikidata Soyombo 10.0 83 Ancient/historic Ch 14.7
Sund 362 Sundanese left-to-right Edit this on Wikidata Sundanese 5.1 72 Ch 17.7
Sunu 274 Sunuwar left-to-right ZZ— Not in Unicode
Sylo 316 Syloti Nagri left-to-right Edit this on Wikidata Syloti Nagri 4.1 45 Ancient/historic Ch 15.1
Syrc 135 Syriac right-to-left Edit this on Wikidata Syriac 3.0 88 Includes typographic variants Estrangelo (see § Syre), Western (§ Syrj), and Eastern (§ Syrn) Ch 9.3
Syre 138 Syriac (Estrangelo variant) mixed ZZ— Typographic variant of Syriac (see § Syrc)
Syrj 137 Syriac (Western variant) mixed ZZ— Typographic variant of Syriac (see § Syrc)
Syrn 136 Syriac (Eastern variant) mixed ZZ— Typographic variant of Syriac (see § Syrc)
Tagb 373 Tagbanwa left-to-right Edit this on Wikidata Tagbanwa 3.2 18 Ch 17.1
Takr 321 Takri, Ṭākrī, Ṭāṅkrī left-to-right Edit this on Wikidata Takri 6.1 68 Ch 15.4
Tale 353 Tai Le left-to-right Edit this on Wikidata Tai Le 4.0 35 Ch 16.5
Talu 354 New Tai Lue left-to-right Edit this on Wikidata New Tai Lue 4.1 83 Ch 16.6
Taml 346 Tamil left-to-right Edit this on Wikidata Tamil 1.0 123 Ch 12.6
Tang 520 Tangut vertical right-to-left, left-to-right Edit this on Wikidata Tangut 9.0 6,914 Ancient/historic Ch 18.11
Tavt 359 Tai Viet left-to-right Edit this on Wikidata Tai Viet 5.2 72 Ch 16.8
Telu 340 Telugu left-to-right Edit this on Wikidata Telugu 1.0 100 Ch 12.7
Teng 290 Tengwar left-to-right ZZ— Not in Unicode
Tfng 120 Tifinagh (Berber) left-to-right, right-to-left, top-to-bottom, bottom-to-top Edit this on Wikidata Tifinagh 4.1 59 Ch 19.3
Tglg 370 Tagalog (Baybayin, Alibata) left-to-right Edit this on Wikidata Tagalog 3.2 23 Ch 17.1
Thaa 170 Thaana right-to-left Edit this on Wikidata Thaana 3.0 50 Ch 13.1
Thai 352 Thai left-to-right Edit this on Wikidata Thai 1.0 86 Ch 16.1
Tibt 330 Tibetan left-to-right Edit this on Wikidata Tibetan 2.0 207 Added in 1.0, removed in 1.1 and reintroduced in 2.0 Ch 13.4
Tirh 326 Tirhuta left-to-right Edit this on Wikidata Tirhuta 7.0 82 Ch 15.11
Tnsa 275 Tangsa left-to-right Tangsa 14.0 89 Ch 13.18
Toto 294 Toto left-to-right Toto 14.0 31 Ch 13.17
Ugar 040 Ugaritic left-to-right Edit this on Wikidata Ugaritic 4.0 31 Ancient/historic Ch 11.2
Vaii 470 Vai left-to-right Edit this on Wikidata Vai 5.1 300 Ch 19.5
Visp 280 Visible Speech left-to-right ZZ— Not in Unicode
Vith 228 Vithkuqi left-to-right Vithkuqi 14.0 70 Ancient/historic Ch 8.12
Wara 262 Warang Citi (Varang Kshiti) left-to-right Edit this on Wikidata Warang Citi 7.0 84 Ch 13.9
Wcho 283 Wancho left-to-right Edit this on Wikidata Wancho 12.0 59 Ch 13.16
Wole 480 Woleai mixed ZZ— Not in Unicode, proposal is explored[lower-roman 1]
Xpeo 030 Old Persian left-to-right Edit this on Wikidata Old Persian 4.1 50 Ancient/historic Ch 11.3
Xsux 020 Cuneiform, Sumero-Akkadian left-to-right Edit this on Wikidata Cuneiform 5.0 1,234 Ancient/historic Ch 11.1
Yezi 192 Yezidi right-to-left Edit this on Wikidata Yezidi 13.0 47 Ancient/historic Ch 9.6
Yiii 460 Yi left-to-right Edit this on Wikidata Yi 3.0 1,220 Ch 18.7
Zanb 339 Zanabazar Square (Zanabazarin Dörböljin Useg, Xewtee Dörböljin Bicig, Horizontal Square Script) left-to-right Edit this on Wikidata Zanabazar Square 10.0 72 Ancient/historic Ch 14.6
Zinh 994 Code for inherited script Inherited 657
Zmth 995 Mathematical notation ZZ— Not a 'script' in Unicode
Zsym 996 Symbols ZZ— Not a 'script' in Unicode
Zsye 993 Symbols (emoji variant) ZZ— Not a 'script' in Unicode
Zxxx 997 Code for unwritten documents ZZ— Not a 'script' in Unicode
Zyyy 998 Code for undetermined script Common 8,301
Zzzz 999 Code for uncoded script Unknown 964,861 In Unicode: All other code points
Notes
 1. ^
  ISO 15924 publications As of 3 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2021
 2. ^
  ISO 15924 Normative text file As of 3 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2021
 3. ^
  ISO 15924 Changes (including Aliases for Unicode; as of 3 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2021)
 4. ^
  Unicode version 15.0
 5. ^
 6. ^
  Unicode uses the "Property Value Alias" (Alias) as the script-name. These Alias names are part of Unicode and are published informatively next to ISO 15924. An alias script name may be used in a character name: Palm, Palmyrene → U+10860 𐡠 PALMYRENE LETTER ALEPH.
 7. ^
  In Unicode, the Phoenician script is intended for the representation of text in Paleo-Hebrew, Archaic Phoenician, Phoenician, Early Aramaic, Late Phoenician cursive, Phoenician papyri, Siloam Hebrew, Hebrew seals, Ammonite, Moabite, and Punic.[lower-roman 4]
References