ပပ်ႉသပ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ပပ်ႉသပ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ-ဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ-ပႃႇသီႇယၼ်း

ပပ်ႉသပ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်ဢဝ် ဝေႃးႁၢၼ်ၽႃႇသႃႇသေဢၼ် ၶပ်ႉၸႅၼ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်မႄႈလၢႆးလေႃးလိၵ်ႈသေ ဢဝ်ၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်းလႄႈသင် တႅမ်ႈၼႄ သပ်းလႅင်းၼႄ ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇမၼ်းၼႄၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1] ပပ်ႉသပ်းၼႆႉ မီႈဝႆႉ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ ပပ်ႉသပ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵျၢမ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃး တီႈပွင်ႇ၊ ဢိင်ဢၢင်ႈ၊ ၽိုၼ်ဢိင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မၼ်းၶပ်ႉၸႅၼ်ႇဝႆႉၼင်ႇတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ လၢႆးလေႃးလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပပ်ႉသပ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶူင်သၢင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇသေပွၵ်ႈ။ တီႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပပ်ႉသပ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပႃးဝႆႉၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၸႂ်ႉပပ်ႉသပ်းယဝ်ႉ။

  1. ၶႂ်ႈႁူႉ လၢႆးလေႃးတူဝ်လိၵ်ႈ။
  2. ၶႂ်းႁူႉ သဵင်ဢွၵ်ႇ။
  3. ၶႂ်ႈႁူႉ တီႈပွင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း။
  4. ၶႂ်ႈႁူႉ ပိုၼ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တေလႆႈႁူႉဝႆဝႃႈ ပပ်ႉသပ်းၵူႈဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပႃးလႆႈ လွင်ႈတၢင်းၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵူႈဢၼ်ဢၼ်။ ဢၼ်ၼင်ႇပပ်ႉသပ်းဢွၵ်ႇသ်ၾူတ်ႉ လိုဝ်းလင်ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢင်ႇၵႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ၼႄပႃးဝႆႉ ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢၼ်တႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉသေၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. Webster's New World College Dictionary, Fourth Edition, 2002