ပရမ်ႇမႃႇယု ၵေႃႉႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ယူႇၸွမ်ၵၼ်မွၵ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မၼ်းၵွႆးၵေႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈလီ၊ လွင်ႈဢမ်ႇလီတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တႅပ်းတတ်းလႆႈယူႇ။ ပရမ်ႇမၼ ပရမ်ႇမႃႇယုၼႆႉ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇတင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉတၢမ်းၸႂ်မၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဢုတ်ႉတရမႃႇၼဝၵ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁူၵ်းလိူၼ်တဵမ်တဵမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႆႈႁၼ်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈမႁႃႇပုရိသ ႓႒ ပိူင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ် လႆႈႁၼ်ထႅင်ႈလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် မီးပၵ်းပိူင်လီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇမႃးၶႆႈၼႄသြႃႇမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပရမ်ႇမႃႇယုယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ်ၵေႃႈ ပရမ်ႇမႃႇယုၼႆႉ ဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈထူပ်းႁၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢႃႇယုပေႃးမီး ႑႒႐ ယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလႆႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇယေႃးၶိင်းတေႇသၸႃႇရီႇမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈဝေႇတေႇႁီႇသေ ၽႅဝ်မႃးမိူင်းမိတ်ႉထိလႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပရမ်ႇမႃႇယုၵေႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်းလူင်လၢင်သေ ၸင်ႇၵႂႃႇထူပ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ဢူမ်ဢၢၼ်ႇလႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးဝေႇတတင်းၽိုၼ်လႄႈ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈမႁႃႇပုရိသ ႓႒ ပိူင် ဢၼ်မီးတီႈတူဝ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ မၼ်းယိၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းၼႃႇလူင်လၢင်ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဝႃႈ "ႁိူၺ်း... ပရမ်ႇမၼ.. ပုၼ်ႈတႃႇသိူဝ်းသႃႇသုၶၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႂ်ႈထၢမ်သင်ၵေႃႈ ထၢမ်ႈလႄႈ"၊ ပရမ်ႇမႃႇယုၸင်ႇထၢမ်ႈဝႃႈ "ၵေႃးတမ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ပဵၼ်မႃးပရမ်ႇမၼ၊ ဝေႇတၵူႇ၊ သေႃးတိယ၊ ၵေႇဝလီႇ၊ ဢရႁၼ်ႇတ၊ မုၼိ၊ ပုတ်ႉထ လႃႇ"။
ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇသပ်းလႅင်းၼႄတီႈပွင်ႇၶေႃႈၸႅင်ႈ ၸိူဝ်းထၢမ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ပရမ်ႇမၼ ပရမ်ႇမႃႇယု ၽူႈၵေႃႉမီးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ သတ်ႉထႃႇတြႃးၽႄႈတိူၼ်းမႃးသေ ၸင်ႇၵႂႃႇၼွမ်းႁူဝ်ဝႆႈသႃ တီႈတိၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸင်ႇသၢင်းၢင်း ႁေႃးၼႄတြႃးထမ်ႇမပၼ်လႄႈ ပရမ်ႇမႃႇယုၼႆႉ လႆႈထမ်ႇၸၵ်ႉၶုတႃလႅင်းပွင်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပႃႇရမီႇလၢႆလၢႆၽဝ ထႅမ်မႃးဝႆႉလႄႈ ႁူႉႁၼ်ဢၼိတ်ႉၸတြႃးဢဝ်ႁင်းၵွႆးသေ လႆႈပဵၼ်ဢရိယႃႇၽူႈၵူၼ်းလီၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပရမ်ႇမၼ ပရမ်ႇမႃႇယုၼႆႉ ၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၵတ်းယဵၼ်သေ ၼိမ်မၼ်ႈယူႇၼႂ်းၺၢၼ်ႇဝိပသ်သၼႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼိမ်မၼ်ႈယူႇၼႂ်း ၼိတ်ႉၸ၊ ထူႇဝ ဢမတယဝ်ႉ ပရမ်ႇမႃႇယုတႄႉ ယိၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ၊ ပဵၼ်မင်ႇၵလႃႇလွင်ႈလီ ဢၼ်ထိုင်တီႈတႃႇမၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႗႖၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)