ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပွင်ႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇမႄးထတ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းမိုဝ်ႉၶိုတ်းဝၼ်းမၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

တွၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၵၼ် ပွင်ႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇမႄးထတ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းမိုဝ်ႉၶိုတ်းဝၼ်းမၼ်း ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပွင်ႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇမႄးထတ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းမိုဝ်ႉၶိုတ်းဝၼ်းမၼ်း"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။