ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ယူႇၼိတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

တွၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၵၼ် ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ယူႇၼိတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈတႅမ်ႈ မိူဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ 98, တင်းသဵင်ႈ 98 ဢၼ်ၵူၺ်း။

1

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ယူႇၼိတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 4 ႁူဝ်။