ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လွင်ႈတၢင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တူဝ်ယေႃႈ:

ၼႂ်းၵႃႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၸၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၸၼ်ႉၽၢႆႇၼိူဝ်သုတ်းယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လွင်ႈတၢင်း"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။