ၵိူၼ်ႇတူ:လမ်းၼႂ်း/ၵျၢမ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ထတ်း  တူၺ်း  

လမ်းၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး : ပိူင်ထၢၼ်ႈ

ထတ်း  တူၺ်း  

P countries-vector.svg ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်းလႄႈ ၼႃႈလိၼ်ဢွင်ႈတီႈ   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

Klepsydra-pt.svg ပိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်မႃး   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

P physics.svg ၽိင်ႈတိုၼ်းလႄႈ ပၢႆးသၢႆႊတူဝ်ႁၢင်ႈ   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

P religion.png ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်လႄႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

P social sciences.png တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ပၢႆးသၢႆႊလွင်ႈၵူၼ်း   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

P train.svg ပၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ပၢႆးသၢႆႊၸႂ်ႉတိုဝ်း   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)