ၵိူၼ်ႇတူ:လမ်းၼႂ်း/ၵျၢမ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ထတ်း  တူၺ်း  

လမ်းၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး : ပိူင်ထၢၼ်ႈ

ထတ်း  တူၺ်း  

ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်းလႄႈ ၼႃႈလိၼ်ဢွင်ႈတီႈ   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

ပိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်မႃး   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

ၽိင်ႈတိုၼ်းလႄႈ ပၢႆးသၢႆႊတူဝ်ႁၢင်ႈ   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်လႄႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ပၢႆးသၢႆႊလွင်ႈၵူၼ်း   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)

ထတ်း  တူၺ်း  

ပၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ပၢႆးသၢႆႊၸႂ်ႉတိုဝ်း   (တႃႇတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈမဵဝ်းမၼ်းတၢင်းမူတ်း)