ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝဵင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

တွၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်တွၼ်ႈၵၼ် ဝဵင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးမႃး ၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇၼႆ့ၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ဝဵင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။