ပၢင်းၵလႃးတဵသျ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဢေးသျႃးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႃႈလိၼ်မၼ်း ၸၢပ်ႈၵၼ်တင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတိယ လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ။ မိူင်းဢၼ်ၸမ် ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်မိူင်းၼီႇပေႃး၊ မိူင်းပူႇတၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ လႅၼ်လိၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်။ ၽၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းမၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃးလႄႈ တေလႆႈႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းဢၼ်မီးႁိမ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပင်းၵလႃးၼႆယူႇ။ [1] မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် မူႇသလိၼ်ႇၼမ်သေပိူၼ်ႈ မၢႆ (8) ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇယဝ်ႈ။ [2] [3] ငဝ်ႈၸိုင်ႈဝဵင်းလူင်မၼ်းပဵၼ် ဝဵင်းၻႃႇၵႃႇ Dhaka သေ ဝဵင်းဢၼ်ယႂ်ႇတၢင်ႇဝဵင်းတႄႉ ပဵင်ဝဵင်းၶျိတ်ႉတၵွင်း။ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၵလႃးပင်ႇၵႃႇလီႇ ၼမ်သေပိူၼ်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပင်ႇၵႃႇလီ မီးယူႇ 98% ။ လႆႈဝႃႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် မိူင်းမၢႆသၢမ် ဢၼ်မူႇသလိၼ်ႇ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ။ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းထုင်ႉပဵင်းသေ မီးႁွင်ႉၼမ်ႉတင်းၼမ်။ ႁွင်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမီးယူႇ 700 ႁွင်ႈသေ သၢႆတၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇပႆလႆႈၼၼ်ႉ မီးယူႇ 8,046 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ (5000) လၵ်း။ တီႈၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉ ၶဵဝ်ၸမ်ႉဝႆႉယူႇ တႃႇသေႇ။ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်ၼႆႉ မီးၵုၼ်ဢွၼ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ တင်းၼမ်လႄႈ မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ တင်းၼမ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် မိူင်းဢၼ်မီး တူၼ်ႈထၢၼ် ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ။ ၼႂ်းမိူင်းမၼ်း မီးပႃႇထိူၼ်ႇမႆႉ ယႂ်ႇၵႂၢင်းသေဢမ်ႇၵႃး တူဝ်သတ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းပႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ မီးပႃး သိူဝ်လၢႆးၵၢႆႇၵွၼ်လူင် ပင်းၵလႃး ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၶဝ် ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် တူဝ်သတ်းၵိုၵ်းမိူင်းၶဝ်။


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. http://thediplomat.com/2016/12/the-bay-of-bengal-naval-arms-race/
  2. Article 3. The state language". The Constitution of the People's Republic of Bangladesh. bdlaws.minlaw.gov.bd. Ministry of Law, The People's Republic of Bangladesh. Retrieved 1 February 2017.
  3. জানুন [Discover Bangladesh] (in Bengali). National Web Portal of Bangladesh. Retrieved 13 February 2015.