ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး - တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
Shan State Progressive Party (SSPP)
ၶဝ်ႈပႃးတီႈ the Internal conflict in Myanmar
Flag of the Shan State Army - North
တူင်ႉၼိုင် 1971 (1971)–တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်
ပၢႆးဝူၼ်ႉ Shan nationalism
Separatism
ၸုမ်း Shan State Progressive Party
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးမိူင်းတႆး
ၶပ်ႇလိၼ်တူင်ႉၼိုင် မိူင်းတႆး, မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸုမ်းဢူၺ်းလီ CPB (1971-1991)
TNLA[1]
ၽၢႆႇၶႄႉၶဵင်ႇ

State opponents

Non-state opponents

ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ပၢင်သိုၵ်း Internal conflict in Myanmar

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(ပွတ်းႁွင်ႇ) ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 3။ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ် တိုၵ်းတေႃးသၢၼ်ၶၼ်းတင်း ၸုမ်း ၼဢၽ လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ။ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး။

ပိုၼ်းလင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ 1964။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်ႇႁွင်ႇ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်မိူဝ်ႈ 1989 ၼီႈ ဝၢႆးသေ ငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈသိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းသေ လႆႈမီးၸတ်ႉထၢၼ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တင်ႈပဵၼ် တွၼ်ႊလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 3 တီႈၼႂ်းၸေႊမိူင်းတႆး။ ၼႂ်းတွၼ်ႊလိၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼမ်ႉၶမ်း၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ သီႇပေႃႇ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ မိူင်းသူႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းယႆ၊ ၵေးသီး လႄႈ ၸေႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်ႇႁွင်ႇ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႇ 4000 ၵေႃႉ။ ဝၢႆးသေလႆႈဢဝ်ငမ်းယဵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႊယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႊ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႆႉယူႇ။ [2]

Although the SSA-N is more conciliatory towards the government than other armed Shan independentist groups, in 2005 it abandoned its base rather than disarm.[3] At one point the Burmese government wished the Shan State Army - North to join its border guard force. Two of the three brigades reportedly agreed to join the border guard, while the other refused.

Renewed hostilities[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

In 2014 the group has clashed with the Burmese army in Kensi Mansam Township, home to the SSA-N Wanhai headquarters.[4] Also the Burmese military attacked and seized Shan State Army-North Mongsu camp[5] and resumed the fight against the SSA-N Brigade 72 in Kehsi Township.[6]

Organization[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The Shan State Army "North" had originally 3 brigades: 1st, 3rd and 7th,[7] but presently only 1st Brigade is left.

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင် ၼႆႉမီးတပ်ႉၸုမ်း 3 ဢၼ်။ တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ (3) သႅင်ၵႅဝ်ႉ လႄႈ (7) လွႆၽႃ၊ၵႃလိ ၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈ ယွမ်းႁဵတ်းပီတုၸိတ်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 2009 ယူႇယဝ်ႈ။

See also[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

References[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]