မိူင်းၶႄႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search


People's Republic of China (orthographic projection).svg
လၢမ်ႇ
China 100.78713E 35.63718N.jpg
Sanya Sun Photo by Dale Preston.jpg
Longji terrace - 03.JPG
Everest North Face toward Base Camp Tibet Luca Galuzzi 2006 edit 1.jpg

မိူင်းၶႄႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိုင်ႈမိူင်းၸွမ်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢၼ်ႇပွင်ႊမိူင်းၶႄႇၼႆ့ ၵႃႊတီႈဢေးသျိူဝ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းသေ၊ ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉၸမ်း မၼ်းပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ထီႈသၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် ထီႈသီႇ။ မိူင်းၶႄႇၼႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၼ်းမီး 1300 လၢၼ်ႉသေ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼမ်သေပိူၼ်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမၼိတ်ႉ ၽွင်းငမ်း။ မီးၸႄႈတွၼ်ႈတင်းသဵင်ႈ(22)ဢၼ်၊ လႅၼ်ႊမီးသုၼ်ႇၵႂၢၼ်းပွင်ႊႁၢင်းၶေႃ(5)ဢၼ်၊ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈဢၼ်ပၢၼ်ႇပွင်ႊလွင်ႈလိူမ်ႈလႆႈ(4)ဢၼ်(ပိူၺ်ႇၸိင်း၊ ထျၢၼ်းၸိင်း၊ သျၢင်ႁၢႆး၊ ၶျူင်ႇၶျိင်ႉ)လႄႈလႅၼ်ႊၵႂၢၼ်းပွင်ႊၶိုၵ်ႉၶၢႆး(2)ဢၼ်(ႁွင်ႊၵွင်ႊလႄႈ မၵၢဝ်း)။ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ဝဵင်းပိူၺ်ႇၸိင်း။


ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸွမ်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢၼ်ႇပွင်ႊမိူင်းၶႄႇၼႆႉၸိုင်ႈ ပေႃးႁူမ်ႈပႃးတင်း ထႆႇဝၼ်ႇၼႆ တေမီးၸႄႈတွၼ်ႈ(23)တွၼ်ႊ။ ထႆႇဝၼ်ႇတႄႉ ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢၼ်ႇ ပွင်ႊမိူင်းၶႄႇသေဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢပ်ႈၽွင်းငမ်းဢုပ်ႇပိူင်ႇထႆႇဝၼ်ႇသေ ၼႂ်းၵႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸွမ်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢၼ်ႇပွင်ႊမိူင်းၶႄႇလႄႈ တင်းထႆႇဝၼ်ႇ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ထဵင်ၵၼ်ယူႇ။ ၼွၵ်ႈသေ(23)ၸႄႈတွၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းမီးၸႄႈတွၼ်ႈပၢၼ်ႇပွင်ႊႁၢင်းၶေႃ(5)မိူင်း၊ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈဢၼ်ပၢၼ်ႇပွင်ႊလွင်ႈလိူမ်ႈလႆႈ(4)ဢၼ်၊ လႅၼ်ႊလိၼ် လႆႈသုၼ်ႇ ၶိုၵ်ႉၶၢႆးတႃႇၵႂၢၼ်းပွင်ႊ(2)ဢၼ်။ ၸႄႈတွၼ်ႈ(22)ဢၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈပၢၼ်ႇပွင်ႊႁၢင်းၶေႃ(5)မိူင်း၊ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈဢၼ်ပၢၼ်ႇပွင်ႊလွင်ႈလိူမ်ႈလႆႈ(4) ဢၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁွင်ႉဝႃႈ "မိူင်းၶႄႇလူင်"(Mainland Chian) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸႄႈတွၼ်ႈ(24)ဢၼ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၢၼ်းႁူၺ်း- Anhui (安徽) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၾူးၸျႅၼ့်- Fujian (福建) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵၢၼ်းသူႉ - Gansu (甘肃) ၸႄႈတွၼ်ႈၵႂၢၼ်းတူင်ႇ - Guangdong (广东) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵူၺ်းၸိူဝ်း - Guizhou (贵州) ၸႄႈတွၼ်ႈႁၢႆးၼၢင်း- Hainan (海南) ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁိူၺ်းပိူၺ်ႊ - Hebei (河北) ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁိူၺ်းလူင်ၸၢင်း- Heilongjiang (黑龙江) ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁႄးၼၢၼ်- Henan (河南) ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁူးပေႇ - Hubei (湖北) ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁူးၼၢၼ်- Hunan (湖南) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸျႅင်းသူး - Jiangsu (江苏) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸျႅင်းသျီး - Jiangxi (江西) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸီႉလိၼ် - Jilin (吉林) ၸႄႈတွၼ်ႈ လႅဝ်းၼိင် - Liaoning (辽宁) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၶျိင်းႁၢႆ - Qinghai (青海) ၸႄႈတွၼ်ႈ သျၢၼ်ႇသျီး - Shaanxi (陕西) (ၾၢင်ႉလၢႆးဢွၵ်ႇသဵင်) ၸႄႈတွၼ်ႈ သျၢၼ်းတူင်ႇ - Shandong (山东) တေႊတွၼ်ႊ သၢၼ်ႊသျီး - Shanxi (山西) (ၾၢင်ႉလၢႆးဢွၵ်ႇသဵင်။) ၸႄႈတွၼ်ႈ သီႇၶျွၼ်း - Sichuan (四川) ၸႄႈတွၼ်ႈ ထႆႇဝၼ်ႇ - Taiwan (台湾) (ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇလူင်သေ ၽွင်းငမ်း ) ၸႄႈတွၼ်ႈ ယုၼ်းၼၢၼ် - Yunnan (云南) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄ့ၸိင်း - Zhejiang (浙江)

ၸႄႈတွၼ်ႈၶွင် ၸိုင်ႈမိူင်းၸွမ်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢၼ်ႇပွင်ႊမိူင်းၶႄႇ