လိၵ်ႈတႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၽႃႇသႃႇတႆးၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်းငဝ်းၶိူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းတႆးသေ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ၵူၼ်းလၢတ်ႈမၼ်း မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႊၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းၶၢင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ၊ တီႈမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ​လႄႈ ၸေႊတွၼ်ႊယူႇၼၢၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းလၢတ်ႈၽႃႇသႃႇတႆး မီးယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽႃႇသႃႇတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၽႃႇသႃႇတႆးၵတၢႆးသေ ငၢႆးၵၼ်တင်းၽႃႇသႃႇထႆးဝႆႉ။ ၽႃႇသႃႇတႆးၼႆႉ မီးဝႆႉတူၼ်းသဵင်ႁႃႈတူၼ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တင်းတူၼ်းသဵင်ထႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သမ်ႉထႅင်ႈတူၼ်းသဵင်မၢႆႁူၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တႃႇၶေႃႈၸႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလၢတ်ႈၽႃႇသႃႇတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸႅင်ႈလီ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးမီးၵႃႊႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁိဝ်ႈၸင်ႈ ၶၢတ်ႈလၢမ်းတူၺ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တႆးၼႆႉ တေမီးယူႇ မွၵ်ႈသီလၢၼ်ႉလိၼ်ႉတေႃႇ 30 လၢၼ်ႉလိၼ်ႉသေ၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်တေႉတေႉမၼ်းတႄႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ ႁူၵ်းလၢၼ်ႉ လိၼ်ႉသေ ၵႃႊတီႈၼႂ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၼိူင်ႈၶိုင်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈၽႃႇသႃႇတႆးယဝ်ႉ။