လွင်ႈၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ယူင်ႉသၢင်ႈ ၶႅပ်ႉပီႇတႄႇလ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ 2021

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
လွင်ႈၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ယူင်ႉသၢင်ႈ ၶႅပ်ႉပီႇတႄႇလ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ 2021
Part of လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 2020-2021 လႄႈ လွင်ႈၶတ်းၸႂ် တႃႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 2020
ၼိူဝ်တေႃႇတႂ်ႈ၊ သၢႆႉတေႃႇၶႂႃ : ၽုင်ၵူၼ်းဢၼ်ၸုတုမ်ၵၼ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ယူင်ႉသၢင်ႈ ၶႅပ်ႉပီႇတႄႇလ်၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ထရၢမ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ "ၽူတ်ႇၸွႆႈ ဢႃႇမႄႇရိၵလႄႈ"၊ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၸုတုမ်တီႈ Black Lives Matter Plaza။
ဝၼ်းထိ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 6၊ 2021 (2021-01-06)
ဢွင်ႈတီႈ
ဝႃႇသျိၼ်ႇတၼ်ႇ တီႇၸီႇ၊ ယူင်ႉသၢင်ႈ ၶႅပ်ႉပီႇတႄႇလ်

38°53′23.3″N 77°00′32.6″W / 38.889806°N 77.009056°W / 38.889806; -77.009056ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 38°53′23.3″N 77°00′32.6″W / 38.889806°N 77.009056°W / 38.889806; -77.009056
လွင်ႈတၢင်းပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ႁင်း တႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း 2020
ၸိူဝ်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ
(ၸိူဝ်း)တၢႆ

5

  • ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် 4 ၵေႃႉ[3][4]
  • ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ 1 ၵေႃႉ
ၸိူဝ်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ တီႈဢေႇသုတ်း 56 ၵေႃႉ (ပလိၵ်ႈၶႅပ်ႉပီႇတႄႇလ် လႄႈ ပလိၵ်ႈဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ) [1][2]
ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပလိၵ်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း 5 ၵေႃႉ
ၵေႃႉထုၵ်ႇတိၺွပ်း တီႈဢေႇသုတ်း 80 ၵေႃႉ [5]

မိူဝ်ႈ 2021 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 6 ၼၼ်ႉ ၽုင်ၵူၼ်းဢၼ်ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် တေႃႇၼႄႇ ထရၢမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယူင်ႉသၢင်ႈသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း ၶႅပ်ႉပီႇတႄႇလ် (The Capitol) ယဝ်ႉ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈသိမ်းဢဝ် ပွတ်းတွၼ်ႈယူင်ႉသၢင်ႈဝႆႉ လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈတႄႉ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထရၢမ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပၢႆးၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းဢၼ်ၼႆႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။[6][7][8] လွင်ႈဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းလႆႈပဵၼ် လွင်ႈယႃႉၵဝ်း လွင်ႈဢၼ်ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇၶႅပ်းၵၢၼ်ၸႂ် တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (Electoral College) လႄႈ လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်းပၼ် လွင်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈဢွင်ႇပႄႉတီႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လႆႈၶၢႆႉဢဝ် တႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ဝႆႉတီႈ လွတ်ႈၽေးသေ လႆႈဢိုတ်းႁပ်း ယူင်ႉသၢင်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ လၢတ်ႈမၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလႅၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေယဝ်ႉ ယူႇဢမ်ႇႁိုင်လၢႆႁူင်ႈ ၽုင်ၵူၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 5၊ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸုတုမ် တီႈ ဝဵင်းလူင် ဝႃႇသျိၼ်ႇတၼ်ႇ တီႇ ၸီႇ သေ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မၢႆႉပၢၼ်ႉ ထဵင် လွင်ႈ ပၢႆႇတႅၼ်ႇဢွင်ႇပႄႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ။[9][10][11]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]