လွင်ႈၶီႇမႃႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်လီဢၢမ်းယေႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶတ်ႉတိယၶဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈပဵၼ်ၽူႈၶီႇမႃႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ။ ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းသေ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႇမႃႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ မႃႉ ၵၼ်ႇတၵ ၼႆႉ ၵိူတ်ႇၽၢၵ်ႈတင်းၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၶႃၼႆႉ ၵိူတ်ႇၺႃးမႅၼ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်။ ၶီႇမႃႉၵၼ်ႇတၵသေ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇၽိုၵ်းၶီႇမႃႉ ႁႂ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၽိုၵ်းသွၼ် ၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးၼႆႉ ဝႆႉၸႂ်ဢီးလူသေ ၸင်ႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိတ်ႉထတ်ႉထၼႆႉ လႆႈထႅမ်သၢင်ႈပႃႇရမီႇမၢႆးလၢႆလၢႆပၢၼ် လၢႆၽဝ ဢၼ်ဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပႆႇလႆႈသပ်ႉပၺ်ႇၺုတၺၢၼ်ႇ၊ ပႆႇပဵၼ်ၽြႃးသေတႃႉၵေႃႈ ၸႂ်ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၼႆႉ မီးမႅတ်ႉတႃႇ ဢၼ်ႁၢမ်းလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ မီးၵရုၼႃႇၸႂ်လီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇႁႂ်ႈတိူဝ်ႉသၢင်ႈသၢႆၸႂ်ၽႂ်သင်။ ၸဝ်ႈၸၢႆးမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶွၼ်ႉဝၢႆသဵ ႁႅမ်မႃႇႁေ မႃႉလိူင်း၊ ဢဝ်ၶွၼ်ႉၸိူၵ်ႈသေႁႅမ်၊ ဢမ်ႇဢီးလူသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်းတိၼ်လဵၵ်းမႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃႉငႄႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃႉငႄႈမႃးလႆႈ။ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးၸဝ်ႈတႄႉ မႃႉႁေမႃႉႁၢႆႉၸိူဝ်းတဵၼ်ႈတွၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ဢဝ်မႅတ်ႉတႃႇၵရုၼႃႇသေ လုပ်ႈပၼ်ယၢႆးပၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မႃႉငႄႈမႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းဢၼ်လီယွင်ႈဢၢမ်း၊ ပဵၼ်ၽူႈၶီႇမႃႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉႁတ်းႁၢၼ်၊ ဢၼ်မီးၵရုၼႃႇဢီးလူၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႕၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)