ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၵႅမ်မိုဝ်းသတၢႆႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တူၺ်းတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵႅမ်မိုဝ်းသတၢႆႇ/ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် မဵဝ်းမီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉတီးၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး သေ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ႁၢင်ႈၸၼ်၊ လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵရၢပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။