ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Requests for adminship

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

တွၼ်ႈတႃႇ ၸတ်းၵၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် ပွင်ၸႂ်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး လီငၢမ်းသေ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် မူႇၸုမ်း လႆႈယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်ၼႆ ၸင်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင်ၵၢၼ် ၽူႈၵုမ်ႈၵၢၼ်မေႇတႃႇသေလႄႈ ပေႃးပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် inactive ၼႆ တေထုၵ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၵႃႈတီႈ ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။


Request for Administrator[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

User:Ninjastrikers[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

My one month temporary adminrights will be expired on 19 December 2018. So, I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks. NinjaStrikers «» 14:33, 10 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

User:Saimawnkham[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

My one month temporary adminrights will be expired on 19 December 2018. So, I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks. Saimawnkham (talk) 23:49, 10 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

User:Saimawnkham (2)[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

My adminrights have expired. So I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks. Saimawnkham (talk) 07:48, 7 ဢေႇပရႄႇ 2019 (UTC)

User:Ninjastrikers (2)[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

My temporary adminrights inculding interface adminrights was expired on 2019-03-18. So, I would like to request for the renewal of adminrights including interface admin access. Thanks. NinjaStrikers «» 02:58, 8 ဢေႇပရႄႇ 2019 (UTC)

User:Saimawnkham (3)[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

My adminrights will be expired on 16 October 2019. So I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 13:40, 12 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)

 Done from meta on 23 October 2019. NinjaStrikers «» 05:02, 23 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)

User:Ykopwer[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Hello! My name is Ykopwer and I am a member of the Korean Wikipedia.I am applying for this right even if editing is not long enough because I want to give some help.I want to be a little help, so please help me. Give me administrator's rights so I can work hard.For your information, the number of Korean Wikipedia activities is 1,000 timesYou're a skilled user, so trust me.I'll do my best to help you.Give me a ping. --Ykopwer (talk) 08:51, 7 မၢၶျ်ႉ 2020 (UTC)

  • Oppose Your contributions on here is only with 4 edits. I want to see more of consistent contributions for this wiki. Thanks. NinjaStrikers «» 05:14, 4 ၵျုၼ်ႇ 2020 (UTC)

User:Saimawnkham (4)[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

My adminrights has been expired on 6 October 2020. So I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 05:26, 31 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2020 (UTC)

Request for Interface Administrator[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Ninjastrikers[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

I am an Administrator of Burmese Wikipedia and Wiktionary. I was also a test-admin of Wp/shn test project. I would like to apply for Interface Administrator access to install some gadgets and MediaWiki changes for the improvement of this new Wikipedia. Thanks. NinjaStrikers «» 08:14, 20 ၼူဝ်ႇ​ဝႅမ်ႇ​ပႃႇ 2018 (UTC)

 Done from meta on 28 November 2018. NinjaStrikers «» 14:31, 10 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

Ninjastrikers (2)[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

I would like to request for the interface admin rights to fix some permission error occuring around this wiki. I am a former sysop on this wikipedia and currently as an administrator of Burmese Wikipedia and Wiktionary. Thanks. NinjaStrikers «» 03:31, 4 ၵျုၼ်ႇ 2020 (UTC)