သင်ႇၶႃႇတိသဵတ်ႈ သိပ်းသၢမ်ပိူင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
 1. ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၸိူဝ်ႉဢွၵ်ႇ၊
 2. ဢၼ်လုပ်ႈၵမ်းႁွပ်ႇဢုမ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်၊
 3. ဢၼ်ဢုပ်ႇသၢဝ်၊
 4. ဢၼ်လူႇၶၢမ်ႇ ၵၢၼ်ႁွမ်းသွင်တီႈၼၢင်းယိင်း၊
 5. ဢၼ်ႁဵတ်းၶဵဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ
 6. ဢၼ်ႁဵတ်းၵျွင်းယူၵူၺ်း လိူဝ်သေဢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶႂၢင်ႉ၊
 7. ဢၼ်ႁဵတ်းၵျွင်း မီးတၵ်ႃႇလူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၢင်းသင်ႇၶႃႇမႃး သမ်ႇမုၵ်ႈပၼ် တီႈၼႃႈလိၼ်၊
 8. ဢၼ်မၢပ်ႇမႂ်ပိူၼ်ႈ တူၵ်းပႃႇရႃႇၸိၵ၊
 9. ဢၼ်ဢဝ်ဢုပမႃႇသေ မၢပ်ႇမႂ်ႇပိူၼ်ႈ တူၵ်းပႃႇရႃႇၸိၵ၊
 10. ဢၼ်ယႃႉသင်ႇၶႃႇ တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်၊
 11. ဢၼ်ၸွႆႈပၼ်ႁႅင်း ဢၼ်ယႃႉ သင်ႇၶႃႇတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်၊
 12. ဢၼ်သင်ႇသွၼ်သုင်းမႃႉလႄႈ ဢမ်ႇဢ်ဝၸွမ်းၵႂၢမ်း၊
 13. ဢၼ်ယႃႉသတ်ႉထႃ ၸေႇတၼႃႇတြႃးတၵ်ႃႇၶဝ် ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႘႓၊ ပပ်ႉၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ယိပ်းတိုဝ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇပၺ်ႇၺႃႇသႃႇမိ တူယႃး ၶပ်းၶိုင်