သိၼ်ႁႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ပႃႇလိ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
 2. အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
 3. ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
 4. မုဒါဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
 5. သုရာမေရယမဇ္ဇပ္ပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။ [1]

ပႃႇလိၽႄတႆး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ပါဏာတိပါတာ ၊ တီႈလွင်ႈဢဝ်တၢႆတူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ၊ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် သိၵ်ႈၶႃႇပုတ်ႈလွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ၊ သမာဒိယာမိ၊ တူၶႃႈတိုဝ်းၵမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။
 2. အဒိန္နာဒါနာ ၊ တီႈလွင်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ၊ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် သိၵ်ႈၶႃႇပုတ်ႈလွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ၊ သမာဒိယာမိ၊ တူၶႃႈတိုဝ်းၵမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။
 3. ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ၊ တီႈလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇ လွင်ႈၵႃမ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ၊ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် သိၵ်ႈၶႃႇပုတ်ႈလွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ၊ သမာဒိယာမိ၊ တူၶႃႈတိုဝ်းၵမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။
 4. မုဒါဝါဒါ၊ တီႈလွင်ႈလၢတ်ႈပႅတ်ႉ ၽၢမ်းလႅၼ်၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ၊ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် သိၵ်ႈၶႃႇပုတ်ႈလွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ၊ သမာဒိယာမိ၊ တူၶႃႈတိုဝ်းၵမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။
 5. သုရာမေရယမဇ္ဇပ္ပမာဒဋ္ဌာနာ၊ တီႈလွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈသူႇယႃႈ ၸၢင်ႈမေႃႁႂ်ႈမဝ်းမိင်း လိုမ်းၶိင်းလိုမ်းတူဝ်၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ၊ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် သိၵ်ႈၶႃႇပုတ်ႈလွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ၊ သမာဒိယာမိ၊ တူၶႃႈတိုဝ်းၵမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။


ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸ သိၼ်သီႇလႁႃႈသဵၼ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸ ဢမ်ႇဢဝ်တၢႆပိူၼ်ႈ လႄႈ ဢဝ်တၢႆပိူၼ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


သင်ဝႃႈဢဝ်တၢႆတူဝ်မီးၸႂ်မဵဝ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေလႆႈတူၵ်းငရၢႆးယူႇယဝ်ႉ။ လွတ်ႈဢွၵ်ႇငရၢႆးမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ တေမႃးပဵၼ်

 1. ဢင်ႇၵႃႇတိၼ်မိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၵ်းၵႅင်ႉ၊ ႁဵဝ်ႇလိပ်ႈ။
 2. ႁၢင်ႈၸႃႉၸၢင်ႈလၢႆ။
 3. ဢဵၼ်ႁႅင်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ။
 4. ဢမ်ႇလႅတ်းသႅဝ်း ဢမ်ႇၽႂ်းၽၢႆ။
 5. ပေႃးထူပ်းၽေးၶဵၼ်ၼႆ ၵူဝ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။
 6. ၸၢင်ႈလႆႈတၢႆၵွပ်ႈပိူၼ်ႈပေႃႉႁႅမ်၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၸၢင်ႈဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ။
 7. ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼမ်။
 8. ၵူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းလီဢမ်ႇၼမ်။
 9. ၸူဝ်ႈပၢၼ်ဢႃႇယုပွတ်း... ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႄႈလွင်ႈဢဝ် တၢႆတူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈၼႆၸိုင် တၵ်းလႆႈၽွၼ်းလီ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၽွတ်းႁၢႆႉၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢူမ်သူပ်း
ပေႃးဢဝ်တၢႆပိူၼ်ႈ ၊ တိၼ်မိုဝ်းငိူၼ်ႈပွတ်း ၊ ၵွတ်းလွင်ႈႁၢင်ႈလီ ၊ ႁႅင်းပီယွမ်းဢူၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇၽႂ်းထူၼ်ႈၼိုၵ်း ၊
ၵူဝ်ၵိုၵ်းပူၼ်ႉလိူဝ် ၊ ပိူၼ်ႈထိူဝ်ပေႃႉတၢႆ ၊ ၶႃတၢႆတူဝ်ၶိုၼ်း ၊ ရေႃးၵႃႇတိုၼ်းၼမ် ၊ ဢူၺ်းၸမ်ၸႂ်လူႉ ၊
ဢႃႇယုပွတ်းမၢင် ၊ ႁၢင်ၸၢင်ၽွၼ်းၸ ၊ ပႃၼႃႇတိပႃႇတ ၊ တွင်းမၢႆတႃႉ ၊ ပေႃးဝႄႈၵျလိူဝ်တွၼ်း။ [2]


ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸ ဢမ်ႇလၵ်ႉလႄႈ လၵ်ႉ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၸႂ်လႄႈသင်၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်လႄႈသင် ဢၼ်ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ လၵ်ႉဢဝ်၊ ၸူၼ်ဢဝ်၊ ပေႉၵိၼ်ႁိမ်ဢဝ်၊ လႅၼ်ႁိဝ်ႈလၵ်ႉဢဝ် တီႈမၢၵ်ႇၸွႆႉမၢၵ်ႇၶၼ်၊ လၵ်ႉဢဝ်ၼမ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶၢႆသေ လၵ်ႉလႅၼ်ၶၢႆ၊ လၵ်ႉလႅၼ်ၶျ​​ေႃးဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းငိူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းဢႃႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉသင်၊ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ၊ ၸူၵ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ လွင်ႈၵူတ်ႉသေ ဢဝ်တင်းလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်ႉဢဝ်ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ၽိတ်းၽႅၵ်ႇ လွင်ႈလၵ်ႉ ဢတိၼ်ႇၼႃႇၻႃႇၼၼႆႉ ပေႃးတၢႆၼႆ တေလႆႈၵႂႃႇ ငရၢႆး ၊ လွတ်ႈပူၼ်ႉငရၢႆးမႃးသေ ပေႃးဝႃႈမႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆၵေႃႈ -

 1. ၵွတ်းၽၢၼ်၊
 2. တူဝ်ၸႂ်တုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၶိၼ်၊
 3. ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ၊
 4. ၶႂ်ႈလႆႈသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ၊
 5. ၶူဝ်းၶွင်ၸၢင်ႈလူႉသုမ်း၊
 6. ၶဵၼ်လူင်ႁႃႈပိူင် ၸၢင်ႈယႃႉၶူဝ်းၶွင် ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢူမ်သူပ်း
ပေႃးလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ ၊ ငိူၼ်ႈသိူၼ်ႈၵွတ်းၽၢၼ် ၊ ၶၢၼ်ၸႂ်ၵိုၵ်းၽၢၵ်ႈ ၊ ဢိုပ်းယၢၵ်ႈလိူဝ်ၸႂ် ၊ ဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇလႆႈ ၊
ၶူဝ်းၶွင်ၼႆႈလႅဝ် ၊ ၶဵၼ်ႁႃႈၽႅဝ်သၵ်ႉ ၊ လွင်ႈလၵ်ႉၽွၼ်းၸႃႉ ၊ ႁူႉႁၼ်တႃႉ ၊ ပေႃးဝႄႈၵျလိူဝတွၼ်း။ ။ [3]

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸ ဢမ်ႇၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵႃႇမ​လႄႈ ၽိတ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


လိူဝ်သေမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ လိူဝ်သေၽူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇပူၼ်ႉလိူဝ် ၵူတ်ႉၵဝ်းၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ "ၽိတ်းၽႅၵ်ႇလွင်ႈၵႃႇမ" ၼႆယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ "ၵူၼ်းၽိတ်းၵႃႇမေႇသု ၵူၼ်းၽိတ်းၽွၵ်ႇ" ၼႆယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈတၢႆၼႆ လႆႈၵႂႃႇတူၵ်းငရၢႆးယဝ်ႉ။ ပေႃးလွတ်ႈငရၢႆးသေ သင်ဝႃႈမႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆၸိုင် -

 1. ၵူၼ်းၸင်းၼမ်၊
 2. ၽူႈၶဵၼ်ၼမ်၊
 3. လၢပ်ႈလႃႇၽလဵၵ်ႉၵေႇဢေႇမၢင်၊
 4. ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ၊
 5. လႆႈပဵၼ်ၽူႈယိင်း၊
 6. လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းတုၺ်း၊
 7. ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးသေတႃႉ ပဵၼ်တီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းထၢၼ်ႈတႅမ်ႇ၊
 8. ၸၢင်ႈလႆႈၼႃႈမႆႈ၊ ၸၢင်ႈလႆႈတၢင်းဢၢႆ၊
 9. တိၼ်မိုဝ်းတူဝ်ၶိင်း ၸၢင်ႈၵႅင်ႉၸၢင်ႈႁၵ်းၸၢင်ႈႁဵဝ်ႇလဵၵ်ႉ၊
 10. လွင်ႈတၢင်းၶီတၢင်းမႆႈ မီးယႂ်ႇမီးၼမ်၊
 11. ၸၢင်ႈလႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ၊ ၼႃႈႁိူၼ်းၸၢင်ႈလူႉလႅဝ်... ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ဢူမ်သူပ်း
ပေႃးၽိတ်းၵႃႇမေႇ ၊ ၵူၼ်းသေႇၸင်းၼမ် ၊ ၶဵၼ်ၸမ်လိူင်ႇမၢၵ်ႈ ၊ သူးလၢပ်ႈယၢပ်ႇတိူဝ်း ၊ ဢမ်ႇလႆႈသိူဝ်းၶိင်း ၊
ယိင်း-ၵုၼ်းတုၺ်းပဵၼ် ၊ ဢမ်ႇမျၢတ်ႈပဵၼ်ၸၢႆး ၊ ၼႃႈတႃၵၢႆးလူႉ ၊ ႁၢင်ႈလူႉယွမ်ၵႅင်း ၊ မႆႉႁႅင်းဢမ်ႇထၢတ်ႈ ၊
လႆႈၽၢတ်ႇၵေႃႉႁၵ်ႉ ၊ ၽွၼ်းမၵ်ႉၵႃႇမ ၊ ႁူႉႁၼ်တႃႉ ၊ ပေႃးဝႄႈၵျလိူၼ်တွၼ်း။ [4]

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ လွင်ႈဢမ်ႇပႅတ်ႉလႅၼ် လႄႈ လွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ဢဝ်တူဝ်သေလႄႈသင် ၊ ဢဝ်သူပ်းသေလႄႈသင် ပႅတ်ႉလႅၼ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလူႉသုမ်းၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၽိတ်းပူၼ်ႉလူၼ်ႉလိူဝ် မုသႃႇဝႃႇၻယဝ်ႉ။ လွင်ႈလၢတ်ႈ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ယႂ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တၢင်းၽိတ်းမၼ်းယႂ်ႇ တၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈတၢႆၼႆ တၵ်းၵႂႃႇတူၵ်းငရၢႆး၊ ပေႃးလွတ်ႈငရၢႆးသေ မႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၼႆၸိုင် -

 1. လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇပီႇဢမ်ႇၽဵၼ်ႈ၊
 2. ၶဵဝ်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်၊
 3. ဢၢႆသူပ်းဢၢႆပၢၵ်ႇမဵၼ်၊
 4. ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၽိဝ်ၼင်ႇႁႅင်ႈႁဵဝ်၊
 5. တႃလႄႈႁူဢမ်ႇၸိုၼ်ႈဢမ်ႇသႂ်၊
 6. ႁၢင်ႈၽၢင်ၸုတ်ႈယွမ်း၊
 7. သူပ်းဢမ်ႇယမ် ၵႂၢမ်းဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇမီးဢေႃးၸႃႇ၊
 8. လွင်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈၸႃ ႁၢႆႉၵျၢမ်း၊
 9. ၸႂ်ဢမ်ႇၼိမ် ၸႂ်ပွင်ပႅင်... ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ဢူမ်သူပ်း
ပေႃးလၢတ်ႈလႅၼ်ၽၢမ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇပီႇ ၊ ၶဵဝ်ႈဢမ်ႇငီႇတၢၵ်ႇ ၊ ဢၢႆပၢၵ်ႇသူပ်းမဵၼ် ၊ ၼိူဝ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်ႈၼႃႇ ၊
ႁူတႃဢမ်ႇၸိုၼ်ႈ ၊ ႁၢင်ႈလိုၼ်ႈၸႃႉၼႃႇ ၊ ဢေႃးၸႃႇဢမ်ႇမီး ၊ ဢမ်ႇႁီးသဵင်ၶႅင် ၊ ၸႂ်ပွင်ပႅင်ၼႃႇ ၊
မုသႃႇဝႃႇတ ၊ ႁူႉႁၼ်တ ၊ ပေႃးဝႄႈၵျလိူဝ်တွၼ်း။ ။ [5]

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ဝႄႈလဝ်ႈယႃႈမဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇဝႄႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


လဝ်ႈလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈယၢမ်ႈၵိၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၶႂ်ႈသိုပ်ႇၵိၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ ပေႃးဝႃႈၵိၼ်သေ မဝ်းလိူဝ်ႁႅင်းမႃးၼႆၸိုင် ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်လႄႈသင်၊ တင်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉလႄႈသင် ၸၢင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်၊ ပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်၊ ၸၢင်ႈၽိတ်းၼႃႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈသူႇယႃႈၼႆႉ ၸၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢၼ်ႈၼႆႉတေႃႇပေႃးတၢႆသေ ဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈတၢႆၵႂႃႇၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၵႂႃႇတူၵ်းငရၢႆးယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈသူႇယႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉဢိၵ်ႇၸၢတ်ႈၼႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် -

 1. ဢမ်ႇႁူႉထိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်၊
 2. ၸၢင်ႈၶၢၼ်ႉဢိူၼ်၊
 3. ၸၢင်ႈမဝ်းမိင်းလိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိင်း၊
 4. ဢမ်ႇမေႃႁူႉၸၵ်း မုၼ်ငဝ်းၵျ​ေးၸူးပိူၼ်ႈ၊
 5. ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢၢႆ
 6. ၸၢင်ႈယွင်ႇမႃႈ၊
 7. ၸၢင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇလီတင်းလူင်... ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢင်ႈလႆႈၶၢမ်ႇယူႇယဝ်ႉ။
ဢူမ်သူပ်း
ပေႃးၵိၼ်လဝ်ႈၸိုင် ၊ သုၼ်ႇဢမ်ႇႁူႉထိုင် ၊ ငဝ်မိုင်ၶၢၼ်ႉဢိူၼ်၊ တၵ်းမိူၼ်ၵူၼ်းမဝ်း၊ မုၼ်ငဝ်းဢမ်ႇႁၼ် ၊
ဢၼ်ဢၢႆဢမ်ႇတဝ်ႈ၊ မိူၼ်ၽဝ်ႈၵူၼ်းယွင်ႇ ၊ မင်ပွၵ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၊ တိတ်းၺႃးၵူၼ်းႁီႉ ၊ သူႇရႃႇမေႇရိယ ၊
ႁူႉႁၼ်တႃႉ ၊ ပေႃးဝႄႈၵျလိူဝ်တွၼ်း။ ။ [6]

ၽွၼ်းလီသိၼ်ႁႃႈတဵမ်ထူၼ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် သိၼ်သီႇလတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလႆႈၽွၼ်းလီ ၸိူင်ႉၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၽွၼ်းလီႁႃႈပိူင်ၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႆႈၼႆ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးႁေႃးပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃႇတလိယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၶူဝ်းၶွင်ၵွင်ငိုၼ်း ၵႅဝ်ႈသႅင်ၶိုၼ်းၶမ်း ၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး ပဵၼ်ပုၵ်ႉပဵၼ်ဝႃ။
 2. ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်။
 3. ႁတ်းႁၢၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပရိသၢတ်ႈၵူၼ်းၼမ်။
 4. ဢမ်ႇမိုင်ဢမ်ႇမဝ်း လႆႈမီးသတိလီလီမၼ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇသေတၢႆ။
 5. တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉသေ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်မိူင်းၽီသိူဝ်းသႃႇ မိူင်းၵူၼ်းသိူဝ်းသႃႇ။


ဢူမ်သူပ်း
သင်ဝႃႈသိၼ်ႁဝ်းသႂ် ၊ ၸႂ်မုင်ႈမွင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ
မိူၼ်တူၼ်ပတေႇသႃႇ ၊ ၵိၼ်ၵႂႃႇတိုၼ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ
ၶူဝ်းၶွင်ၸဵင်ႈမၼ်ႈသေႇ ၊ ၵုင်ႇသရေႇႁွမ်ၼူဝ်
ဢမ်ႇၵူဝ်ႁတ်းႁၢၼ်တွၼ်း ၊ သတိၵွၼ်းလႆႈလီ
မိူင်းၽီတၵ်းႁွတ်ႈထိုင် ၊ ၼႆၸိုင်ၽွၼ်းသီႇလ
ႁပ်ႉမၼ်းတႃႉၵူႈၵူၼ်း ၊ ၸင်ႇသိူဝ်းလူၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၼႃးလိၵ်ႈ (႑႒႗) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ပီ 1999
 2. ၼႃးလိၵ်ႈ (႑႒႘) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ၊ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ပီ 1999
 3. ၼႃးလိၵ်ႈ (႑႒႙) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ပီ 1999
 4. ၼႃးလိၵ်ႈ (႑႒႙) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ပီ 1999
 5. ၼႃးလိၵ်ႈ (႑႒႙) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ပီ 1999
 6. ၼႃးလိၵ်ႈ (႑႓႑) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ပီ 1999