Jump to content

ဢီႇလွၼ်ႇ မသ်ႉၵ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဢီႇလွၼ်ႇ မသ်ႉၵ်
ဢီႇလွၼ်ႇ မသ်ႉၵ် မိူဝ်ႈပီႊ 2018
ၵိူတ်ႇ ဢီႇလွၼ်ႇ ရိၾ်ႉ မသ်ႉၵ်
(1971-06-28) ၸုၼ်ႇ 28၊ 1971 (ဢႃႇယု 52)
ပရီႇတူဝ်းရီးယႃး၊ ၸေႊမိူင်းထရၼ်ႇသဝႃးၼႃး၊ မိူင်းဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း
ႁွင်ႈၵၢၼ် ၿႅလ်ႇဢႄး၊ ဝဵင်းလွသ်ႉဢဵၼ်ႇၵျဵလ်ႇလိသ်ႉ၊ ၸေႊမိူင်းၵႄႇလီႇၾေႃးၼီးယႃး၊ မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃႉ[1][2]
ၵူၼ်းမိူင်း
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ
 • ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် ၶႂိၼ်း (1990–1992)
 • ၸၼ်ႉၸွမ် ပႅၼ်ႇသိၼ်ႇဝေးၼီးယႃး (1991–1997)
 • ၸၼ်ႉၸွမ် သတႅၼ်ႇၾွတ်ႉ (1995–1995)[3][4]
ၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈၶူင်ႊသၢင်ႈ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း၊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ၊ ၽူႈၵုမ်းၵႂၢၼ်းၶမ်ႇပၼီႇယႂ်ႇ
ပီတူင်ႉၼိုင်မႃး 1995–ယၢမ်းလဵဝ်
လွင်ႈမၢၵ်ႈမီး US$74.2 ႁဵင်လၢၼ်ႉ (20 ၵျူႇလၢႆႇ 2020)[5]
ၸုမ်ႈၶူး
 • ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ SpaceX
 • ၽူႈၵုမ်းၵႂၢၼ်း Tesla, Inc
 • ၽူႈၵုမ်းၵႂၢၼ်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ Neuralink
 • ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇ ၿူဝ်းရိင်း
 • ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ Zip2
 • ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ X.com (ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ် PayPal)
 • ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ OpenAI
 • ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SolarCity
ၼႃႈႁိူၼ်း
 • ၸသ်ႉတိၼ်း မသ်ႉၵ် (m. 2000; div. 2008)
 • တႃႇလူႇလႃႇ ရႆႇလီႇ (m. 2010; div. 2012)
  (m. 2013; div. 2016)[6]
ၵေႃႉၵူႈ Claire Boucher (2018—ယၢမ်းလဵဝ်)
လုၵ်ႈလၢင်း 6 ၵေႃႉ (တၢႆၵေႃႉ႞)
ပေႃႈမႄႈ
 • မေႇၿိူဝ်ႇရီႇ မသ်ႉၵ် (မႄႈ)
 • ဢိူဝ်ႇရွလ်ႇ မသ်ႉၵ် (ဢူႈ)
ပီႈၼွင်ႉ
 • ၶိမ်ႇပႃႇလ် မသ်ႉၵ် (ၼွင်ႉၸၢႆး)
 • ၻွသ်ႉၵႃႇ မသ်ႉၵ် (ၼွင်ႉယိင်း)
 • လိၼ်ႇတွၼ်ႇ ရႆႉၾ် (ပီႈၼွင်ႉၶၼ်ႈတွင်ႉ)
သူးၸိူဝ်းႁပ်ႉလႆႈမႃး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶိူဝ်းႁေႃၶမ်း မိူင်းၿရိတ်ႉထိၼ်ႇ
လၢႆးမိုဝ်း
Elon Musk

ဢီႇလွၼ်ႇ ရိၾ်ႉ မသ်ႉၵ် (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Elon Reeve Musk)ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶူင်ႊသၢင်ႈ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း၊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇလႄႈ ၽူႈၵုမ်းၵႂၢၼ်းၶမ်ႇပၼီႇယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။[7][8][9] မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇလႄႈ ဢမႄႇရိၵၼ်ႇသေ ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် ၶမ်ႇပၼီႇ SpaceX လႄႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတီႇၸၢႆးၶမ်ႇပၼီႇ[10]။ ပဵၼ်ပႃး ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇ Tesla [11]လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ Paypal လႄႈ Neuralink ၵေႃႈၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီႊ 2016ၼၼ်ႉ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း Forbes မၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်းၸၢႆး ၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၵေႃႉမီးဢေႃးၸႃႇယိုင်ႈယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 21[12]။ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၶပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈမၢၵ်ႈမီးသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း Forbes ပိုတ်ႇၼႄၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၸုၵ်းၸင်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ၸၼ်ႉထီႉ 54 ။ ထိုင်ပီႊ 2020 ၊ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇမႃး မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း Forbes ပိုၼ်ႊၽၢဝ်ႇဝႃႈ ငိုၼ်းပိူင်ႇငမ်းမၼ်းၸၢႆး မီးဝႆႉထိုင် 74.2 ႁဵင်လၢၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၼ်ႇတေႃႇလႃႇ ၼႆသေ ပဵၼ်ၵႂႃႇၽူႈမၢၵ်ႈမီးသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ယူႇယဝ်ႉ။[13][5]

ဢီႇလွၼ်ႇ မသ်ႉၵ် ၼႆႉ ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 ၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ၊ ပီႊၶရိတ်ႉ 1971 ။ မၼ်းၸၢႆးမီးပေႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း လႄႈမႄႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ။ မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း။ တေႃႇဢသၢၵ်ႈလႆႈ 17 ပီႊၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ သေ တႄႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶႂိၼ်းသ် (Queen's University) လႆႈထိုင် 2 ပီႊယဝ်ႉ ၸင်ႇၶၢႆႉသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ပႅၼ်ႇသိၼ်ႇဝေးၼီးယႃး (Pennsylvania university) ။ ၸင်ၶိုၼ်းႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သတႅၼ်းၾွတ်ႉသေ ႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးရူႇပ လႄႈပၢႆးသၢႆႊပႆႇႁိုင်သင် မၼ်းၸၢႆးတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ဢွၵ်ႇႁဵၼ်း ယွၼ်ႉၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ ယေးငိုၼ်းဢွၼ်ႇလၢႆးၼ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ X.com ၼႆသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2002 ၼၼ်ႉ ၶမ်ႇပၼီႇ eBay ၸင်ႇသိုဝ်ႉဢဝ်ၼႂ်းၵႃႊၶၼ် 1.5 ႁဵင်လၢၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၼ်ႇတေႃႇလႃႇ။ တေႃႈလဵဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၸိုဝ်ႈ PayPal ပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ယေးငိုၼ်းဢွၼ်ႇလၢႆးၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2002 ၊ လိူၼ်မေႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵေႃႇတင်ႈ SpaceX ဢၼ်ပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်တေႃႉသူင်ႇ သူႇလႅင်ႊလၢဝ်။ မမၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ဝ် ၶူင်ႊသၢင်ႈဢွၵ်ႇ ၵႃးၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ Tesla ထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီႊ 2004 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇထုတ်ႇဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၶမ်ႇပၼီႇလႄႈ ၽႅဝ်မႃးၼႂ်းပီႊ 2008 ၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် CEOမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2006 ၼၼ်ႉ ဢီႇလွၼ်ႇ မသ်ႉၵ် ၵေႃႇတင်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇထုတ်ႇဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်း ဢၼ်ပိုင်ႈဢိင် ႁႅင်းသၢႆလႅတ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ SolarCity ။ ၼႂ်းပီႊ 2005 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇဢၢၼ်းဢဝ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ ၶမ်ႇပၼီႇယုၵ်ႉမုၼ်းဢွၵ်းဢေႃပွမ် ဢၼ်လႅတ်းၽၢႆ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ OpenAI ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီႊ 2006 ၊ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈၶမ်ႇပၼီႇ Neuralink ဢၼ်ထုတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢွၵ်းဢေႃပွမ် ဢၼ်လႅတ်းၽၢႆလိူဝ်ဢွၵ်းဢေႃၵူၼ်းထမ်ႇမတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီႊ 2016 ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇၵေႃႇတင်ႈၶမ်ႇပၼီႇ ၿူဝ်းရိင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇၵေႃႇၵၢႆႇလႄႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁူးထမ်ႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ဢီႇလွၼ်ႇမသ်ႉၵ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွၺ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇလဵဝ်၊ မၼ်းၸၢႆးယင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းႁႂ်ႈဝႆးတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမူၵ်ႇလွတ်ႇယၢဝ်းလူင်ၵပ်းသိုပ်ႇဢွင်ႈတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၼိုင်ႈသေ တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်း လႄႈၵူၼ်း ႁႂ်ႈၶၼ်ဝႆးတိူဝ်း ၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၶမ်ႇပၼီႇ Hyperloop ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢီႇလွၼ်ႇ မသ်ႉၵ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလူင် ၵမ်ႇၽႃႇႁွၼ်ႉမႆႈလႄႈ ထိမ်းသိမ်းလွင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တေၸၢင်ႊမူၺ်ႉႁၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးမီးပႃးယိူင်းဢၢၼ်းယိုင်ႈယႂ်ႇ တႃႇၵႂႃႇၵေႃႇတင်ႈဢၼႃႇၸၢၵ်ႇၶူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ လုမ်ႈၾႃႉမႂ်ႇ တီႈၼိူဝ်လႅင်ႊလၢဝ်ဢင်းၵၢၼ်း (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Mars) ႁႂ်ႈလႆႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။[14]

ဢိင်ဢၢင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. "Billionaire Tesla CEO Elon Musk Buys Neighbor's Home in Bel Air For Million"၊ Forbes။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - November 1, 2013။ 
 2. "Inside Elon Musk's M Bel Air Mansion"၊ Bloomberg News။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - August 21, 2013။။ Archived from the original on February 7, 2015။ 
 3. Hull၊ Dana။ "Timeline: Elon Musk's accomplishments"၊ April 11, 2014။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - June 11, 2015။ 
 4. Zanerhaft, Jaron (2013). Elon Musk: Patriarchs and Prodigies. C-Suite Quarterly. Retrieved on June 11, 2015
 5. 5.0 5.1 Elon Musk. Forbes. Retrieved on July 14, 2020
 6. "Actor Talulah Riley files to divorce billionaire Elon Musk, again"၊ The Guardian၊ March 21, 2016။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - April 20, 2016။။ ""The pair first married in 2010 and divorced in 2012. They remarried 18 months later."" 
 7. Curtis၊ Sophie။ "Elon Musk 'to launch fleet of internet satellites'"၊ The Daily Telegraph၊ November 10, 2014။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - June 23, 2015။။ ""Elon Musk, inventor and business magnate"" 
 8. Vance, Ashlee (September 13, 2012). Elon Musk, the 21st Century Industrialist. Archived from the original on April 26, 2017။ Retrieved on June 23, 2015
 9. Engineer in Focus: Elon Musk. asme.org. Retrieved on November 4, 2015
 10. Elon Musk (in en) (March 27, 2017). Archived from the original on March 31, 2017။ Retrieved on June 17, 2017
 11. Elon Musk | Tesla.
 12. "The World's Most Powerful People"၊ December 2016။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - December 14, 2016။ 
 13. Real Time Billionaires. Retrieved on July 20, 2020
 14. Ross Andersen (September 30, 2014). Elon Musk puts his case for a multi-planet civilisation. Retrieved on February 21, 2016