Jump to content

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2019

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
2019 : ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ • ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ • မၢတ်ႉၶျ် • ဢေႇပရႄႇ • မေႇ • ၵျုၼ်ႇ • ၵျူႇလၢႆႇ • ဢေႃးၵၢတ်ႉ • သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ • ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ • ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


(1) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(2) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(3) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(4) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(5) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(6) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(7) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(8) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(9) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(10) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(11) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(12) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(13) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(14) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(15) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(16) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(17) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(18) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(19) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(20) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(21) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(22) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(23) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(24) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(25) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(26) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(27) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(28) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(29) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(30) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


(31) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]