ၵိူၼ်ႇတူ:Science

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈတူၺ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း ပၢႆးၽႃႇသႃႇၼႆႉၸိုင် တူၺ်းလႆႈတီႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၵပ်းၵၢႆႇ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးသၢႆႊ ၼႆၶႃႈ။

Portal ပၢႆးသၢႆႊ

ပၢႆးသၢႆႊ

ပၢႆးသၢႆႊ ဢၼ်ဝႃႈ သၢႆးယႅၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Science) လုၵ်ႉတီႈ (ၽႃႇသႃႇလႅတ်ႇတိၼ်ႇ ၸီႇယႅၼ်ႇသျႃး သေ လူင်းပေႃႇပဵၼ်မႃးလႄႈ မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။) သေ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်၊ ပိုၼ်ႉၵၢၼ် ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈတူၵ်းၸွမ်းပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈလၢမ်းႁႃတူၺ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၾႃႉမိုၼ်ႇမုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ လွင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ၊ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၶဝ်ႈပႃးလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။