ၶီႉတုင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ၶီႉတုင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA

ၶီႉတုင်း(ဢမ်ႇၼၼ်) ၸွမ်ပိဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပိုၼ်ႉလင်မၼ်း ပဵၼ်တွင်ႉၾႃႉသွမ်ႇ၊ သမ်ႉမီးလွႆသီလိူင်သၢမ်လုၵ်ႈ၊ ၸဵင်ႇၼိူဝ်ၽၢႆႇသၢႆႉ မီးလၢဝ်သီၶၢဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 1964 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈပွင်း Shanland United Army ဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇတင်ႈမႃး တီႈလွႆမေႃႇတႄႇယိပ်းမႃး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တမ်ႈတီႈ သိုၵ်းသၢမ်ၸုမ်း TRC (Tai Revolutionary Council) ဢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်၊ SSA-S ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ SUA ဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇဢွၼ်ႁူဝ် မႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်။ သိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တေႃႇထိုင် 7.1.1996။ [1]

ၾႃႉသွမ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၾႃႉသွမ်ႇၼႆႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းယူႇတႂ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ တၵ်းတေလႆးမီး လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။

လွႆသၢမ်လုၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွႆမိူင်းတႆး၊ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းSURA၊ ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇSSA-S၊ ၸဝ်ႈ ၶုၼ်သႃႇ SUA သၢမ်ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်။

လၢဝ်ၽိူၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆထိုင်ဝႃႈ လွတ်ႈလႅဝ်း ၸၼ်ႉသုင်

  1. ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် (ၵဵင်းတုင်)၊ ပိုၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ၊ ပပ်ႉ"ႁိူၼ်း"၊ ၼႃႈလိၵ်ႈ 36၊ 2015၊ လိူၼ်မေႇ။