ၶုၼ်ယီႊၵၢႆးၶမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈ AD-1068 ၶုၼ်ၶမ်းၶဵၼ်ႇၾႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈပီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈႁူမ်ႈမိူင်း(ၶိင်း) ပေႃႈဢူႈ ၼၢင်းမွၼ်းလႃႉလႄႈ တၢဝ်ႉငႃးလူမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶုၼ်ၶမ်းၶဵၼ်ႇၾႃႉ ၼွၼ်းၽႄးယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၶုၼ်တႃႇၵႃႇ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပုတ်ႈတႅၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ (ၶိင်း= ၽၢႆတၢင်းပေႃႈ ဢူႈ)။ ၶုၼ်တႃႇၵႃႇၼွၼ်းၽႄးယဝ်ႉ လုၵ်ႈမၼ်းၶၼ်ၵုမ်း ၶိုၼ်ႈပုတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၵုမ်းမီးမေး (100) ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈသေၵေႃႉ ၵူဝ်သၢႆၶိူဝ်းၶုၼ်မိူင်းမိတ်ႈၶၢတ်ႇလႄႈ ၶႂ်ႈမီးလုၵ်ႈၸၢႆးၼႅၼ်ႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးၶိုၼ်းၼိူင်ႈ ၶုၼ်ၵုမ်း ၼွၼ်းၾၼ်ႁၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၽိူၵ်ႇၶူဝ်းၶၢဝ်ၵေႃႉၼိူင်ႈ မႃးပၼ်ၾၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၶႃႈမၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းပွႆးတီႈၽၢင်ႇၼမ်ႉ တေမီးမၢၵ်ႇၶမ်းႁူၺ်ႇၼိူင်ႈ တေလွင်ႊၸွမ်းၼမ်ႉမႃးၼႆလႄႈ ၼႂ်းမေးၼၢင်းတင်းလၢႆၼၼ်ႉ ၽႂ်လႆႈၵိၼ်လုၵ်ႉမၢၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈမီးလုၵ်ႈၸၢႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်ႉပီႈၶိူဝ်းၼွင်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ထူပ်းၶုၼ်မုၼ်ႇၵူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼရသီႇႁပ​တေႉ ပဵၼ်ၶုၼ်ပူးၵမ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵုင်ႇမုၼ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁႅင်းၵတ်ႉၶုၼ်လႄႈ ႁႅင်းမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ယီႊၵၢႆးၶမ်းလႄႈ ၶုၼ်မုၼ်ႇၵူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တိုၵ်းမိူင်းပူးၵမ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ပၢႆႊ တႆးႁူၵ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႆးသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈၵိၼ်ႇၵၢဝ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]