ၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁူၵ်းပိူင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

တီႈၼႂ်းလေႃးၵ ၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉ ၵႂၢမ်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ မီးႁူၵ်းပိူင်။ ၼႂ်းႁူၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉၸမ်ႉ -

  1. ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်။
  2. ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီႈၽွၼ်း၊ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်။
  3. ၶေႃးၵႂၢမ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ မီးၽွၼ်းလီ၊ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်။
  4. ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်း၊ ပိူၼ်ႈထုၵ်ႇၸႂ်။
  5. ၶေႃႈၵႂၢမ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်း၊ ပိူၼ်ႈထုၵ်ႇၸႂ်။
  6. ၶေႃႈၵႂၢမ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ မီးၽွၼ်းလီ ပိူၼ်ႈထုၵ်ႇၸႂ်ၼႆသေ မီးဝႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူၵ်းပိူင်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႈ။

ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူၵ်းပိူင်ၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၢႆ (3) လႄႈ မၢႆ (6)ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လီလႄႈ ပိူၼ်ႈၸင်ႇဝႃႈ "ၵႂၢမ်းႁူၵ်းၼၵ်းမဝ် ၼႂ်းၵူၼ်းၶဝ် သွင်ဢဝ်သီႇၽႃႈပႅတ်ႈ" ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းၵႂၢမ်းႁူၵ်းၶေႃႈၼၼ်ႉ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၼႆႉ ၵူၺ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶေႃႈ မၢႆ (6)ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈယူႇ။ ၶေႃႈမၢႆ (3) ၼၼ်ႉတႄႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မီးၽွၼ်းလီယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်လႄႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး တူၺ်းဢွင်ႈတီႈမၼ်းသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ မိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလီ မီးၽွၼ်းၼင်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁိၵ်ႈဝႃႈ သုၵတႃႉၼႆယဝ်ႈ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၼႃးလိၵ်ႈ (႑႑႒) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ (ၸၼ်ႉငဝ်ႈ) ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ထၢၼ်ၵူမ်းသႃႇသၼႃႇ ပီ 1999
  2. မတ်ႉသိမၼိၵႃႇယ ဢၽယရႃၸၵုမႃရသုတ်ႈ မၢႆသုတ်ႈ 58 ၼႃႈလိၵ်ႈ 54-58