ၶၢဝ်းတၢင်းမႃႇၵထ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထ ၼုင်ႈဝႆသၢင်ႇၵၢၼ်းသေ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉမႄႈၼမ်ႉ ဢၼေႃႇမႃႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၽႅဝ်ႇမႃးတိူင်းမႃႇၵထယူႇယဝ်ႉ။ ၽႅဝ်သႂ်ႇတီႈသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်း ဢၼုပရီႇယၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးၽႃႇဝၼႃႇတြႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလၢတ်ႈၸူးဝဵင်းရႃႇၸၵျူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈ ဝဵင်းတိူင်းမႃႇၵထ ဢၼ်သြႃႇလူင် ဢႃႇလႃႇရၵႃႇလႃႇမယူႇသဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁႃတုင်းသွမ်းၼႂ်းဝဵင်းရႃႇၸၵျူဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းလႆႈႁၼ် ၼႃႈတႃတူဝ်ၶိင်းၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈမႂ်ႇသႂ်ၶႅမ်ႉလႅၿ်ႈသပၢႆႇဝႆႉလႄႈ ဢွၼ်တၢင်းဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်လႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဢၢမ်းဢေႃးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တိူင်းမႃႇၵထၵေႃႈ ဢၢမ်းၼႃႇလူင်လၢင်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူႉလွင်ႈရႁၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸႂ်ႉၶႃႈၸႂ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွမ်းလင်ၸွပ်ႇထၢမ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးတွင်းလႆႈသွမ်းတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵိၼ်သွမ်းၼႂ်းထမ်ႈပၼ်ႇတု ဢၼ်မီးတီႈႁၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပိမ်ႇပိသႃႇရၼႆႉ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသုတ်ႉၸူးၸမ်တမ်ႈတီႈ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ "ဢေႃး... ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းဢိူၺ်း၊ ၸဝ်ႈၼႆႉ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်ဢေႃႈ၊ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႅၼ်ႈတေႃႈလၢတ်ႈပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ" ထမ်ၼင်ႇၼႆႇ၊ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တိူင်းၵေႃးသလဢၼ်မီးတီႈတိၼ်လွႆ ႁိမဝၼ်ႇတႃႇၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသၵျ ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၶိူဝ်းသိုပ်ႇၶုၼ်သူႇရိယဢိူဝ် - တွပ်ႇဝႃႈၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပိမ်ႇပိသႃႇရႃၵေႃႈ လွင်ႈဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သၵျသုတ်ႉထေႃးတၼ မိူင်းၵေႃးလိယၼႆ ႁူႉထိုင်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၸွမ်ၼႆႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းႁၢင်ႈႁေႃသေ ၸင်ႇၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၵႂႃႈ ဝူၼ်ႉထၢင်ႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈၶႂ်ႈလႆႈတႄႉ တေပၼ်မိူင်းၶႃႈၶဝ်ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ၊ ၸွမ်ႈမိူဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းသေၵမ်း - ၸင်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈတႄႉ ပေႃးတႅပ်းတတ်းၸႂ်ဝႃႈ တေႁႃႁႂ်ႈႁၼ်သတ်ႉၸႃႇတြႃးဢၼ်ပူၼ်ႉလွတ်ႈပႅၼ် လႅၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈဝႃႈၼႆသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းထိူၼ်လႄႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈလွင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း- ၸင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပိမ်ႇပိသႃႇရႃႇ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် တေဢၢၼ်းပႆထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆတေႃႇပေႃးသုတ်းယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈပၢႆၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇဝႃႈတီႈၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ "ပေႃးပဵၼ်ၽြႃးမႃးၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈယေႃးၶိင်းမႃးမိူင်းရႃႇၸၵျူဝ်ႇသေ မႃးႁေႃးၼႄပၼ်တြႃးၼမ်ႉၸိုမ်းသႅင် သေၵမ်ႈတီႈၶႃႈ" ၸင်ႇလဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႁပ်ႉဢဝ်သေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႒႐၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)