ၸဝ်ႈထဵၼ်မႁႃႇၵႃႇလ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

6။ ၸိူင်းၸဝ်ႈထဵၼ်မႁႃႇၵႃႇလ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တြႃး ဢၼ်ဢဝ် သုꧤႃၼုပသ်သိ တႄႇၵႂႃႇတႄႉ ဢိင်ပိုင်ႈ လူၺ်ႈ ရႁၢၼ်းသွင်ပီႈၼွင်ႉ ၸူႇလၵႃႇလ၊ မႁႃႇၵႃႇလသေ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉ တိုၵ်ႉယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းသေႇတပျၼၼ်ႉ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးႁေႃးၵႂႃႇယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းသေတပျၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၽူႈမၢၵ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸူႇလၵႃႇလ၊ မတ်ႉသိမၵႃႇလ လႄႈ မႁႃႇၵႃႇလ။ ၼႂ်းၶဝ်ပီႈၼွင်ႉသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပီႈဢၢႆႈလူင် ၸူႇလၵႃႇလလႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၸူႇလၵႃႇလၼၼ်ႉ ဢဝ်တင်းလေႃႉႁႃႈပၢၵ်ႇ သေ ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇၶူဝ်း လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆမိူင်းသေ ဢဝ်ပွၵ်ႈမႃးမိူဝ်းယဝ်ႉ။ ၼွင်ႉၵၢင် ၶဝ် မတ်ႉသိမၵႃႇလသမ်ႉ ယူႇတီႈႁိူၼ်းသေ ၶိုၼ်းၶၢႆၵုၼ်ႇၶူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸူႇလၵႃႇလ လႄႈ မႁႃႇၵႃႇလ ႁဵတ်းရႁၢၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸူႇလၵႃႇလလႄႈ မႁႃႇၵႃႇလ ဢဝ်လေႃႉႁႃႈပၢၵ်ႇ တၢင်ႇၶူဝ်းသေ ႁွတ်ႈၵႂႃႇ မိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိ ၵႂႃႇလိုဝ်ႈပၢင်ၶဝ် တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် ဝဵင်းသႃႇဝတ်ႉ ထိလႄႈ ၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး တၢမ်းၶမ်ႈ ၽူႈမၢၵ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိၶဝ် ယိပ်းမွၵ်ႇယိပ်းၽႃး ပႃးၸဵမ်ၼၢမ်ႇသႃႇၵႂႃႇထွမ်ႇ တြႃး တီႈမုၼ်ၶမ်းၽြႃးလႄႈ မၼ်းၸင်ႇႁၼ်သေ ထၢမ်ဝႃႈ

“ၸိူဝ်းသူၶဝ် တေၵႂႃႇ လႂ်ၶႃႈ”

“ႁဝ်းတေၵႂႃႇထွမ်ႇတြႃး တီႈၽြႃးဢိူဝ်ႈ”ၼႆလႄႈ မႁႃႇၵႃႇလၵေႃႈ ၸင်ႇ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်း ပႂ်ႉၶူဝ်းပႂ်ႉလေႃႉသေ မၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇထွမ်ႇတြႃးၸွမ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၵေႃႈ တူၺ်းႁၼ် ၵၢင်ၸႂ်မႁႃႇၵႃႇလသေ ႁေႃးတြႃးၻုၵ်ၶၵ်ၶၼ်ꩪ သုတ်ႈၵႂႃႇ။ လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း ၵႃႇမၵုင်ႇ၊ လွင်ႈၽွၼ်းလီ လႆႈဢွၵ်ႇလွတ်ႈၵႃႇမၵုင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မႁႃႇၵႃႇလ လႆႈထွမ်ႇတြႃးယဝ်ႉသေ ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢုတ်ႉၸႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ပီႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ပေႃးတၢႆၵႂႃႇၸိုင် ဢမ်ႇပႃး ၵႂႃႇၸွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းမီး ၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း တေပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းသမ်ႇ သရႃႇၼႆသေ ဝၢႆးပိူၼ်ႈထွမ်ႇတြႃးမိူဝ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇၵႂႃႇၸမ် တမ်ႈတီႈ ၽြႃးသေ ယွၼ်းႁဵတ်းပဵၼ် ရႁၢၼ်းယဝ်ႉ။ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၸင်ႇဝႃႈ

“မႁႃႇၵႃႇလ... တႃႇတေပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ယွၼ်းၶေႃႈဢၼုၺၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီးၽႂ်သေၵေႃႉ သေၵူၼ်းႁႃႉ?”

“ဢေႃးတီႈၶႃႈ... မီးဝႆႉ ၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈဢေႃႈ”

“ပေႃးၼႆ ၵႂႃႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉတမ်ႈတီႈ ၼွင်ႉၸၢႆးမႂ်းလႄႈ” မႁႃႇၵႃႇလၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၸူးတီႈၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းယူႇၼၼ်ႉသေ

“ၼွင်ႉၸၢႆး ၸူႇလၵႃႇလ... ၶူဝ်းၶွင်ဢုတ်ႉၸႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မႂ်းၼွင်ႉ သိမ်း ဢဝ်သဵင်ႈသဵင်ႈတႃႉ”

“ပီႈဢၢႆႈႁဝ်း သမ်ႉတေၵႂႃႇလႂ်ၶႃႈလႃႇ?”

“ၵဝ်တေၵႂႃႇႁဵတ်းရႁၢၼ်း တမ်ႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢိူဝ်ႈ”

ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်း ႁၢမ်ႈသီးတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇဢၼုၺၢတ်ႈ ပၼ်ပီႈဢၢႆႈမၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းရႁၢၼ်း တမ်ႈတီႈ ၽြႃးယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်း ၵေႃႈ ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ တေဢၢၼ်းၶိုၼ်းၸူဝ်းဢဝ် ပီႈဢၢႆႈမၼ်းသိၵ်း(ထၢၵ်ႈ)ၼႆသေ ၵႂႃႇၼုင်ႈရႁၢၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းပႂ်ႉပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝႆႈလဝ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ ၸင်ႇၶဝ်ႈၼပ်ႉယမ်မုၼ်ၶမ်းၽြႃးသေ “တီႈၼႂ်းသႃႇသၼႃႇၼႆႉ လွင်ႈတႃႇတေတိုဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မီးလၢႆပိူင် တီႈၶႃႈ” ၼႆ ၽြႃးၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းၼႄပၼ် လွင်ႈၵၼ်ႇထထုရ၊ ဝိပတ်ႉသၼႃႇထုရ တီႈၵႂၢင်ႈ မၼ်းသေ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ

“ၶႃႈတပႄးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢႃႇယုယႂ်ႇသေ ၸင်ႇမႃးၼုင်ႈရႁၢၼ်းလႄႈ တႃႇတေၸွမ်းၵၼ်ႇထထုရ လွင်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈထမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၶႃႈ၊ ၶႃႈတပႄး တေတိုဝ်းၵမ် ဝိပတ်ႉသၼႃႇထုရၵူၺ်းယဝ်ႉဢေႃႈ” ၼႆသေ ၸင်ႇ သွၼ်ဢဝ်လွၵ်းလၢႆး တိုဝ်းၵမ်ထုတၢင်ႇ တႃႇတေႁွတ်ႈထိုင် ဢရႁတ်ႉတၽူဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈၼွၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈယေႃးၶိင်းၵႂႃႇတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈသေ ၵႂႃႇၼင်ႈ ၵၢၼ်တြႃး၊ ပေႃးၼႃႈမိူင်းၸမ်လႅင်း ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈပႆႇလုၵ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးမိူဝ်း တီႈၵျွင်းယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ပႂ်ႉၽဝ်တူဝ်တၢႆပိူၼ်ႈ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမႃးႁၼ် ဢွင်ႈတီႈယူႇ တီႈၼင်ႈၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈလႄႈ မၼ်းၼၢင်းၸင်ႇတေဢၢၼ်း ပႂ်ႉလွမ်ႇ တူၺ်း တေပဵၼ်ၸဝ်ႈပႃးလႂ်ၼႆယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းၼၢင်း ၸင်ႇၸူဝ်းဢဝ် လုၵ်ႈယိင်းလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၵႂႃႇပၢႆႈတဵတ်ႇဝႆႉ တီႈၼိုင်ႈသေ ပႂ်ႉလွမ် တူၺ်းယဝ်ႉ။ လႆႈႁၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ မႃးၵျၢင်ႉၵမ်တြႃးလႄႈ ထိုင်မႃး ၵၢင်ၶိုၼ်း မၼ်းၼၢင်း ၸင်ႇၵႂႃႇဝႆႈသႃ လဝ်ႈထိုင်

“ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ... ၸဝ်ႈႁဝ်း မႃးယူႇသဝ်း တီႈၼႆႈၶႃႈႁႃႉ?”

“ၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈ”

“ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ... ပေႃးဝႃႈ မႃးယူႇသဝ်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸိုင် မီးဝႆႉလွၵ်းလၢႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵိုင်ႇလီႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”

“မီးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်?”

“ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃး... ပေႃးဝႃႈ မႃးယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈထိုင် တမ်ႈတီႈ ၵူၼ်းဢၼ်ပႂ်ႉပႃႇႁဵဝ်ႈလႄႈသင်၊ တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်း ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တမ်ႈတီႈ ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇလႄႈသင် တေလႆႈယွၼ်း ၶေႃႈဢၼုၺၢတ်ႈတီႈၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”

“ၵွပ်ႈသင် သမ်ႉတေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇတီႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႃႇ?”

“ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ... ၽူႈလၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်လၵ်ႉၶူဝ်းပိူၼ်ႈသေ ပေႃးပိူၼ်ႈလမ်းၶဝ်ၼႆ ၶဝ်ၵႆႉပၢႆႈမႃး တၢင်းပႃႇႁဵဝ်ႈသေ ၵႆႉဢဝ်ၶူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ ဝႆႉတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈသေ ပၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၶူဝ်းၶွင် မႃးႁၼ် ၶူဝ်းၶဝ် တီႈပႃႇ ႁဵဝ်ႈၸိုင် ၶဝ်ၸၢင်ႈမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉဢေႃႈ၊ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ လဝ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉ တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ၵျွင်း၊ ပူႇၵႄႇ ပူႇၵၢင်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် သင်ဝႃႈ ပဵၼ်လိူင်ႈပဵၼ်လၢဝ်းမႃးၵေႃႈ ၶဝ်ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈပႃးၼႆႉ မႃးယူႇဝႆႉ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လႂ်လႂ်ယဝ်ႉ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းလီဢိူဝ်ႈၼႆယူႇ”

“တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင် လီလႆႈတိုဝ်းၵမ်ၼင်ႇႁိုဝ်ထႅင်ႈ?”

“ၸဝ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၼႆႉ ၵိုင်ႇလီဝႄႈ လွင်ႈၵိၼ် ပႃ၊ ၼိူဝ်ႉ ဝူဝ်း၊ ငႃး၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၶွပ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၼမ်ႉဢွႆႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီၼွၼ်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈၶၢၼ်ႉဢိူၼ်၊ တေလႆႈမီးတၢင်းၶတ်း ၸႂ်ဝီႇရိယ ၶတ်းၸႂ်တြႃး၊ တေဢမ်ႇလႆႈမီး ၸႂ်ဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈ၊ တေဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈလိင်ႉ လႅၼ်၊ လူဝ်ႇလႆႈမီး ၼမ်ႉၸႂ်လီ၊ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈၼွၼ်းယဵၼ် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈၵျွင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ မႃးတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ၊ ၶၢဝ်းၼႃႈမိူင်း ၸမ် တေလႅင်း ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈပႆႇလုၵ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၵျွင်းဢေႃႈ”

“ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းတိုဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉၵမ် ႁဵတ်းၸွမ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ်တြႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၼႃႈၵၢၼ်ရႁၢၼ်း တေ ထိုင်တီႈယွတ်ႈ တေႁွတ်ႈတီႈပၢႆယူႇၶႃႈ၊ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ... ပေႃးဝႃႈ ပိူၼ်ႈမႃးသူင်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ မႃးပႅတ်ႈၵူၼ်းတၢႆၸိုင် ၶႃႈတပႄးတေဢဝ် တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼိူဝ် ၵျွင်းမႅင်း တေဢဝ်မွၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉႁွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပူႇၸေႃႇယဝ်ႉသေ တေၽဝ်ၽႆးၶႃႈဢေႃႈ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶႃႈတပႄး တေဢဝ်တၢင်ႇၼိူဝ်ၵွင်ၽႆးသေ ၽဝ်ၽႆး၊ တေဢဝ်ၶေႃၵွင်ႉဢဝ် တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ မႃးတီႈၼွၵ်ႈသေ တႅပ်းႁဵတ်းပုတ်း ၸုတ်ႇၽဝ်ၽႆးပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ”

“လီယဝ်ႉ ၼွင်ႉယိင်း... ပေႃးဝႃႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈမႃးသူင်ႇၵူၼ်းတၢႆသေၵေႃႉ ၵေႃႉၸိုင် မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵဝ်တႃႉ” (ပၢၼ်ၽြႃးမိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် လႆႈႁွင်ႉ တၵႃႇၼၢင်းယိင်းၶဝ်ဝႃႈ ‘ၼွင်ႉယိင်း’ ၼႆယဝ်ႉ)

“ဢေႃႈၶႃႈ” ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလၵေႃႈ ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈသေ ၶတ်း ၸႂ်ၵၢၼ်တြႃးၵႂႃႇ ပႅင်ႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ။

ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ ပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်း ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလတႄႉ ပေႃးမိူင်းလႅင်းသေ တိုၼ်ႇမႃးၵေႃႈ ၵူၺ်းၵုမ်ႇဢွၵ်ႇၸႂ် ၶႂ်ႈထၢၵ်ႈၵူၺ်း။ ၵုမ်ႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းလႄႈ မေးမၼ်း ယူႇၵူၺ်း။ မၼ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ ပီႈဢၢႆႈမၼ်းမႃးႁဵတ်း ရႁၢၼ်းၼႆႉ ၽိတ်းယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်လူမ်းမွင်ၶေႃႈၸႂ်ၵပ်ႉသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢႆၵႂႃႇ၊ ထိုင်မႃၢးတမ်းၶမ်ႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်း ဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်း မႃးသူင်ႇတီႈပႃႇ ႁဵဝ်ႈ၊ ဢဝ်ၽိုၼ်း ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးပၼ်ၼၢင်းယိင်းပႂ်ႉပႃႇႁဵဝ်ႈ (ပွမ်ႈၸၼ်း တႃး)ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းၽဝ်ၽႆးၼႆသေ ၸိူဝ်းၶဝ်မႃးသူင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းပႂ်ႉပႃႇႁဵဝ်ႈ ၸင်ႇမႃးပၢၵ်ႈတူၺ်း ၽႃႈၽႅၼ်ႇ ဢၼ်ႁူမ်ႇတူဝ်ၵူၼ်း တၢႆၼၼ်ႉသေ လႆႈႁၼ် ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉၸင်ႇႁႃ တၢႆၼၼ်ႉ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉ ၼင်မၼ်းၼၢင်း ၶၢဝ်လိူင်ပေႃးမိူၼ်ၶမ်းဝႆႉယူႇလႄႈ မၼ်းၼၢင်း ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵိုင်ႇလီ ၵႂႃႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလၼႆလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈယဝ်ႉႉ။

“ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ... ယေႃးၶိင်းၵႂႃႇတူၺ်း ဢသုၽလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ”

ၸဝ်ႈမထေႇၵေႃႈ ၵႂႃႇတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ၊ ၵႂႃႇလွမ်တူၺ်း တူဝ်တၢႆမႂ်ႇၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇပၢၵ်ႇတူၺ်း ၽႅၼ်ႇႁူမ်ႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၸိုင် လႆႈႁၼ် တူဝ် မၼ်းၼၢင်း လိူင်ႁၢင်ႈလီ ပေႃးမိူၼ်သီၶမ်းဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈမထေႇၸင်ႇသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ

“တူဝ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼႆႉ ႁၢင်ႈလီ မိူၼ်သီၶမ်းဝႆႉယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈ မႂ်းၸုတ်ႇ ၽႆးသေ ၽႆးတေႃႉတႄႉမႆႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်း ပေႃးၼႆၸိိုင် မႃးႁွင်ႉၵဝ်တႃႉ” ၼႆသေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်းတီႈယူႇမၼ်းၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းပႂ်ႉပႃႇႁဵဝ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်တူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼိူဝ်ၵွင်ၽိုၼ်းသေ ၸုတ်ႇၽႆးလႄႈ ပေႃးဝႃႈ ၽႆးတႄႇမႆႈ တူဝ်တၢႆၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈ မထေႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈမထေႇၵေႃႈ မႃးတူၺ်း လႆႈႁၼ် ၽႆႈမႆႈႁုပ်ႇသႂ်ႇ တူဝ်တၢႆဢၼ် မိူၼ်ၽိဝ်ၶမ်းၼၼ်ႉ ၼင်မၼ်းလွၵ်ႈၵႂႃႇ လၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဝူဝ်းလၢႆးယဝ်ႉ။ တိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွႆႉတူၵ်းလူင်းမႃးတွင်ႇတွတ်ႈဝႆႉ၊ မိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ငေႃးလူင် ၵႂႃႇ၊ ၶႃလူင် ၼႃႈၽၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼင်မၼ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းသင်ယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈထဵၼ် ၵေႃႈ ၸင်ႇသႂ်ႇၸႂ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ

“တူဝ်ၶၼ်ႇထႃႇဢၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၸႂ် ၵေႃႉယဵမ်ႈၵေႃႉ တူၺ်းယူႇ၊ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ လူႉလႅဝ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ”ၼႆသေမိူဝ်းယူႇသဝ်း တီႈၼင်ႈၵၢၼ်တြႃးမၼ်း ဢဝ်တြႃးဢသုၽသႂ်ႇၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ


  • ဢၼိၸ်ၸ ဝတ သင်ၶႃရႃ၊ ဢုပ်ပၻဝယꩪမ်မိၼေႃ။
  • ဢုပ်ပꩡ်ꩡိတွႃ ၼိရုꩡ်ꧢၼ်တိ၊ တေသံ ဝူပသမေႃ သုၶေႃ...
  • တီႈတႄႉမၼ်း သင်ႇၶႃႇရတြႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း၊ သၽေႃးမၼ်း ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ ၽုတ်းပေႃႇမႃးသေ ၶိုၼ်းယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ။ လွင်ႈဢၼ်သင်ႇၶႃႇရတြႃးၸိူဝ်းၼမ်ႉ ငိမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇတီႈၵတ်းယဵၼ် ယဝ်ႉ။

ပေႃးလွတ်ႈႁေႃး ၵႃႇထႃႇၼၼ်ႉ ၽႄႈတိူၼ်းဝိပတ်ႉသၼႃႇၵႂႃႇၵေႃႈ မၼ်း ၸဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ဢရႁတ်တၽူဝ်ႇ ၵိုၵ်းလူၺ်ႈ ပတိသမ်ႇၽိတႃႇသီႇပိူင်ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ ႁွတ်ႈထိုင်ဢရႁတ်ႉတၽူဝ်ႇယဝ်ႉ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢွၼ်ဢဝ် ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလႄႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းသေ တပျႃႉယဝ်ႉ။

မေးၵဝ်ႇ ၺွပ်းၸူႇလၵႃႇလထၢၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေးၸူႇလၵႃႇလ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးလႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် တေၽႅဝ်မႃး တီႈၶဝ်ၼႆလႄႈ တေဢၢၼ်းၶိုၼ်း ႁွင်ႉဢဝ်ၽူဝ်မၼ်းၼႆသေ ၸင်ႇ ၸႂ်ႉပိူၼ်ႈၵႂႃႇပၢင်း မုၼ်ၶမ်းၽြႃးယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ပၢင်းမုၼ်ၶမ်းၽြႃးၸိုင်် ဢွင်ႈတိႈယူႇ တီႈၼႂ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႆႉပၼ် တႃႇမုၼ်ၶမ်းၽြႃးၼင်ႈ၊ ၽၢႆႇၶႂႃၽြႃးသမ်ႉပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈယူႇ ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ၊ ၽၢႆႇသၢႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵ လၢၼ်ႇ၊ တၢမ်းသွင်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသၢႆႉၽၢႆႇၶႂႃၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈသိူဝ်ႇဝႆႉ ပၼ် တီႈၼင်ႈတီႈယူႇ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ ၵူဝ်ၵူၼ်းတီႈၶဝ် ဢမ်ႇမေႃသိူဝ်ႇတီႈၼင်ႈတီႈယူႇလႄႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်း ၸဝ်ႈၸူႇလၵႃႇလ ၵႂႃႇ ဢွၼ်ၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၸူႇလၵႃႇလ ႁွတ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈၶူဝ်ႁၢင်ႈမၼ်းသေ မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇၸီႉသင်ႇ ဝႃႈ ႁႂ်ႈသိူဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းမၼ်း၊ ၸိူဝ်းၶဝ် ၸင်ႇဝႃႈ “ဢၼ်မႂ်းၸဝ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်? တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်း ရႁၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶေႃႈၶႂၢင်ႉၽႂ်၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းရႁၢၼ်း၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၶိုၼ်းမႃးတီႈၼႆႈ... ဢွၼ်ၵၼ် ပွင်ႉထႃႉမၼ်းသေ ၸင်ႇၽွမ်ႉၵၼ် တဵၵ်းလွၼ်ႈ ပႅတ်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းမၼ်း၊ ဢဝ်ၽႃႈၽိူၵ်ႇ ၼုင်ႈပၼ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဢဝ် တူင်ႇ မွၵ်ႇ သူပ်းတၢင်ႇပၼ် ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းသေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈမၼ်း ၵႂႃႇပၢင်းၽြႃးယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၸူႇလၵႃႇလ မႃးၼုင်ႈရႁၢၼ်း ပႆႇတၼ်းလႆႈဝႃႇသင် လႆႈထၢၵ်ႈလႆႈ သိၵ်းပႅတ်ႈသေ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ၵႂၢမ်းမေးမၼ်းလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇပၢင်းၽြႃးမႃး ယဝ်ႉ။

မေးၵဝ်ႇ မႁႃႇၵႃႇလ 8 ၵေႃႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၢႆးသေ ရႁၢၼ်းၶဝ် သုင်းသွမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း မႁႃႇၵႃႇ လ ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸူႇလၵႃႇလတႄႉ မေးပိူၼ်ႈ ၶိုၼ်းၺွပ်းဢဝ်ၽူဝ်ပိူၼ်ႈ ထၢၵ်ႈ လူင်းၵျွင်းယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၵေႃႈ တေႃႈတေၺွပ်းၽူဝ်ၵဝ်ထၢၵ်ႈၵွၼ်ႇၼႆသေ ၸင်ႇၵႂႃႇ ၽိတ်ႈပၢင်းၽြႃး ႁႂ်ႈမိူဝ်းဢဝ်သွမ်း ၼႂ်ၽုၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းပႃးၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်း ၸွႆႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် တီႈယူႇတီႈၼင်ႈလႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇတေဢဝ်ၸဝ်ႈမႁႃႇ ၵႃႇလ ထၢၵ်ႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇႁႅၼ်းသွမ်းသေ လူႇတၢၼ်းၽြႃးလႄႈ ရႁၢၼ်းသင်ႇ ၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၸူႇလၵႃႇလၼႆႉ မီးဝႆႉ မေးသွင်ၵေႃႉ၊ မတ်ႉသိမၵႃႇလၼႆႉ မီးဝႆႉ မေး သီႇၵေႃႉ၊ မႁႃႇၵႃႇလၼႆႉ မီးဝႆႉ မေးပႅတ်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ၽြႃးလႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် သုင်းသွမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ မေးမႁႃႇၵႃႇလ ၸင်ႇဝႆႈလဝ်ႈဝႃႈ

“ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ ႁေႃးတြႃးဢၼုမေႃးတၼႃႇ ပၼ်ႁဝ်း သေၵမ်းၶႃႈ၊ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ယေႃးၶိင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းဢွၼ်တၢင်းၶႃႈတႃႉ” ၼႆလႄႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၵေႃႈဝႃႈ “လီယဝ်ႉ” ၼႆသေ ဢွၼ်ဢဝ်ရႁၢၼ်းၶဝ် ယေႃးၶိင်းပွၵ်ႈ မႃးမိူဝ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈၼႃႈၽၵ်းတူဝၢၼ်ႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၸိုင် ရႁၢၼ်းၶဝ် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ

“ၽြႃးႁဵတ်းသင်လႃႇၼၼ်ႉ၊ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈႁူႉသေလႄႈ ႁဵတ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇႁူႉသေလႄႈ ႁဵတ်းၼၼ်ႁႃႉ? မိူဝ်ႈဝႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၸူႇလၵႃႇလ ၵႂႃႇမိူဝ်းသိူဝ်ႇ တီႈၼင်ႈတီႈယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းၽေးပပ်ႉပတ်ႉၸၼ်ႇတရႄႇသေ လႆႈထၢၵ်ႈၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတၢင်ႇပႃး ၵႂႃႇသိူဝ်ႇတီႈၼင်ႈတီႈယူႇ လႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်သေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉပွႆႇဝႆႉ ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလပႃးလဵဝ်သေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ ဢၼ်မီးတၢင်းၵျၢင်ႉၵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢၼ်မီးသိၼ် သီႇလၼၼ်ႉ တေထူပ်းၽေးဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ”ၼႆသေ လွမ်ထၢင်ႇၽိတ်းသႄႉသွမ်း ၽြႃးဝႆႉယူႇ။

ရႁၢၼ်းတင်းၼမ် ႁွတ်ႈထိုင်သေႃးတႃႇပတ်ႉတိၽူဝ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မုၼ်ၶမ်းၽြႃး လႆႈငိၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇၵိုတ်းသေ “လုၵ်ႈႁၵ်ႉ ရႁၢၼ်ႈၶဝ် ၸိူဝ်းသူၸဝ်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈသင်” ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ၶဝ်ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၶဝ်လႆႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ မုၼ်ၶမ်းၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ

“လုၵ်ႈႁၵ်ႉ ရႁၢၼ်းၶဝ် ၸိူဝ်းသူထၢင်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈႁၵ်ႉၵဝ် မႁႃႇၵႃႇရၼၼ်ႉ တေမိူၼ်ၼင်ႇ ၸူႇလၵႃႇလၼႆႁႃႉ”

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ... ၸူႇလၵႃႇလ ၵူၺ်းမီးမေးသွင်ၵေႃႉၵူၺ်း၊ မႁႃႇသႃႇလ သမ်ႉမီးမေးပဵၼ် ပႅတ်ႇၵေႃႉတီႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ပေႃးဝႃႈ မေးမၼ်းပႅတ်ႇၵေႃႉ ၽွမ်ႉၵၼ် ၺွပ်းမၼ်းထၢၵ်ႈၸိုင် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ တေပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ၽၢႆႇမေး ၵဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းဢေႃႈ”

“လုၵ်ႈႁၵ်ႉ ရႁၢၼ်းၶဝ်... ယႃႇပေဝႃႈၼင်ႇၼၼ်၊ ၸူႇလၵႃႇလၼၼ်ႉ ယူႇၸွမ်းဢိရိယႃႇပုတ်ႈသီႇပိူင်သေ ၵူၺ်းၵုမ်ႇလွမ်တူၺ်း ဢႃႇရူင်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈလီ ၽၢင်လီၼၼ်ႉယူႇၵူၺ်း မၼ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တူၼ်ႈမႆႉဢွၼ်ႇ မီးဝႆႉ တီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁၵ်ႉၵဝ် မႁႃႇၵႃႇလၼႆႉတႄႉ ၵူၺ်းတူၺ်း ႁၼ်ဢႃႇရူင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢသုၽ ဢၼ်ဝူၺ်ႇဢၼ်ႁင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွႆမၢၵ်ႇႁိၼ်လူင်ဝႆႉသေ လူမ်းဢႃႇရူင်ႇၵႃႇမၵူင်ႇလူင် ထွင်းပဝ်ႇတၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ သၼ်ႇၶွၼ်းၼိုင်လႆႈ”

  • သုꧤႃၼုပသ်သိံ ဝိႁရၼ်တံ၊ ဢိၼ်တြိယေသု ဢသံဝုတံ။
  • ေꧤႃꩡၼမ်ႁိ ၸႃမတ်တၺ်ၺံူ၊ ၵုသီတံ ႁီၼဝီရိယံ။
  • တံ ဝေ ပသႁတိ မႃရေႃ၊ ဝႃတေႃ ရုၵ်ၶံဝ ၻုၿ်ၿလံ။


  • ဢသုꧤႃၼုပသ်သိံ ဝိႁရၼ်တံ၊ ဢိၼ်ၻြိယေသု သုသံဝုတံ။
  • ေꧤႃꩡၼမ်ႁိ ၸႃမတ်တၺ်ၺံူ၊ သၻ်ꩪံ ဢႃရၻ်ꩪ ဝီရိယံ။
  • တံ ဝေ ၼပ်ပသႁတီ မႃရေႃ၊ ဝႃတေႃ သေလံဝ ပၿ်ၿတံ။

ပေႃးဝႃႈ ၵႃႇထႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သုတ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ရႁၢၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁွတ်ႈ ထိုင် မႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၸိူဝ်းၸၼ်ႉသေႃးတႃႇပၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ် တူၺ်းႁၼ်ဝႃႈ တိၼ်မိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈလီၼႆၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပႂ်ႉပႃး ဢိၼ်ႇတရေႇၸႂ်တႃၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၼမ်ဢေႇတီႈၼိူဝ် တၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉဢၼ်ၶၢၼ်ႉဢိူၼ်ၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ဝီႇရိယၼၼ်ႉ ၵိလေႇသႃႇသုမ်ႇၵုမ်ႈ မိပ်ႇငႅၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ ၶေႃႉဢွၼ်ႇ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ပႄႉၵိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ် တူၺ်းႁၼ်ဝႃႈ တိၼ်မိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢသုၽၼႆၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉဢၼ်ပႂ်ႉပႃး ဢိၼ်ႇတရေႇၸႂ်တႃၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ႁူႉၼမ်ဢေႇတီႈၼိူဝ် တၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉဢၼ်ယုမ်ႇယမ် ၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁၢႆႉၵၢမ်ႇလႄႈ ရတၼႃႇ သၢမ် ပိူင်ၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉဢၼ်မီး တၢင်းၶတ်းၸႂ် ဝီႇရိယၼၼ်ႉ ၵိလေႇသႃႇ ဢမ်ႇသုမ်ႇၵုမ်ႈ မိပ်ႇငႅၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လွႆႁိၼ်လူင် ဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶွၼ်း ၶဝ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းပဵၼ် မေးၼၢင်းမႁႃႇၵႃႇလၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ မႂ်းလႆႈ ၶေႃႈဢၼုၺၢတ်ႈ တီႈၽႂ်သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းရႁၢၼ်း၊ မႂ်းၸဝ်ႈ တေၶိုၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႁႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁႃႉ ... ၼႆသေ ၽွမ်ႉၵၼ် ၺွပ်းတိုတ်ႉၸၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈမထေႇၵေႃႈ ၼင်ႈသေ လွမ်တူၺ်း တၢင်းႁဵတ်း တၢင်းလၢတ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉၸုၵ်း ဢဝ်ဢိတ်ႉထပၢတ်ႈ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းသေ မိၼ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်၊ တမ်ဢွၵ်ႇ မုင်းႁိူၼ်းၶဝ် တႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၽၢၵ်ႇသေ မိၼ်ပွၵ်ႈမႃးၸူး တမ်ႈတီႈ ၽြႃး ဢၼ်တိုၵ်ႉႁေႃးၵႃႇထႃႇ သုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလၵေႃႈ မႃးလူင်း ႁိမ်းတိၼ်ၽြၢးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ၶုပ်ႉဝႆႈၽြၢးယဝ်ႉ။

ၸိူင်းမၢႆႁူၵ်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈမႁႃႇၵႃႇလ သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၻ်ၻၵၼိၵႃယ၊ ꩪမ်မပၻ၊ ယမၵဝၷ်ၷ၊