ၸုမ်းတႆးသူင်ၸႂ် ၶွမ်ပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸၸၸုၸုမ်းတႆးသူင်ၸႂ် ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ် SIIT - Shan Institute of Information Technology ၼႆ့ လႆႈပူၵ်းတင်ႈပဵၼ်ၸုမ်းမႃး မိူဝ်ႈ 1.9.2012 ၼၼ့်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈတေႇ ပူၵ်းတင်ႈၸုမ်းမႃး လႆႈဢဝ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် (9) ၵေႃ့သေတေႇတင်ႈမႃးယူႇ။

ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸူပ်ႈၼိုင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၸဝ်းသြႃႇသုဝရ (မၢဝ်းၶမ်း) - ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
  2. ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း - ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း
  3. ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတသႃႇမိ - ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး
  4. ၸၢႆးၶမ်းၼုတ်း - ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
  5. ၸၢႆးသၢမ်ထုၼ်း - ဝဵင်းၵဵင်းတုင်
  6. ၸၢႆးပႃ့ထုၼ်း - ဝဵင်းမိူင်းယႆ
  7. ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ - ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
  8. ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း - ဝဵင်းၼမ့်လၼ်ႈ
  9. ၸၢႆးသႅင်မိူင်း - ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လႆႈတမ်းဝၢင်း ၼႃႈ​ၵၢၼ်တႃႇ ၼႂ်း​ပီႊ ႒0႑0-႒0႑​႑ သေတေႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

႑. တေ​ၶူင်ႊ​သၢင်ႈ​ပူၵ်း​တမ်း​လႆႈ လၵ်း​ၸဵင် လွၵ်း​မိုဝ်း​တႆး (Standard Shan Keyboard Layout) ႁႂ်ႈ​မၼ်း​ပဵၼ်​ပိူင်​လဵဝ်​ၵၼ်။
႒. တေ​ၶူင်ႊ​သၢင်ႈ​တႅမ်ႈ​ဢွၵ်ႇ​ပၼ်​လႆႈ (Typing Tutor) ၽၢႆႇ​တႆး ႁႂ်ႈ​လႆႈ​ၽိုၵ်း လၵ်း​ၸဵင်​လွၵ်း​မိုဝ်း​တႆး ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ။
႓. ဢိင်​ၼိူဝ် Unicode 6.0 သေ တေ​ၶူင်ႊ​သၢင်ႈ​တႅမ်ႈ​ဢွၵ်ႇ​ပၼ်​လႆႈ Shan Unicode။
႔. တေ​ၶူင်ႊ​သၢင်ႈ Fonts Converter တႃႇ​တေ​ဢဝ် Fonts လိၵ်ႈ​တႆး ၶၢႆ့​လၢႆႈ​ၸူး​တေႃႇ​ၵၼ်။
႕. တေ​ႁဵတ်း​ဢွၵ်ႇ Mozilla Firefox လႄႈ Open Office ႁႂ်ႈ​မၼ်း​ပဵၼ်​ၾၢႆႇ​တႆး။
႖. တေ​ၶူင်ႊ​သၢင်ႈ ဝႅပ့်​သၢႆ့သ်(Web Site)လႄႈ တီႈ​ဢုပ်ႇ​ဢူဝ်း​ၵၼ် (Forum) ၼိူဝ်​ဢိၼ်ႇ​ထႃႊ​ၼႅတ့် (Internet)။


ယိူင်း​ဢၢၼ်း ၸုမ်း SIIT[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

႑ . တွၼ်ႈ​တႃႇ​တေ​ဢဝ် ပၢႆး​ပိင်ႇ​ၺႃႇ ၶွမ်ႊ​ၽိဝ်ႊ​ထိူဝ်ႊ​သေ ၸုင်​ၸၼ်​ပီႈ​ၼွင့်​ၸၢဝ်း​ၶိူဝ်း​တႆး ႁႂ်ႈ​ႁူ့​ပွင်ႇ​တႃ​လႅင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။
႒ . တွၼ်ႈ​တႃႇ​တေ​ၵိူတ်ႇ​ဢွၵ်ႇ​ပၼ် ၼမ့်​ၵတ့်​ၵူၼ်း (HR) ပုၼ်ႈ​ဝၢၼ်ႈ​မိူင်း၊ ၸိူဝ့်​ၶိူဝ်း၊ သႃႇ​သ​ၼႃႇ​လႄႈ ၼႂ်း​ၵႄႈ​ၵူၼ်း​ၼုမ်ႇ​တႆး။
႓ . တွၼ်ႈ​တႃႇ​တေ​ဢဝ် ဢၢႆႊ​ထီႊ (IT) ပဵၼ်​ပိုၼ့်​သေ ပူၵ်း​ပွင်​တူင်ႇ​ဝူင်း​ၵူၼ်း ႁႂ်ႈ​ၶိုတ်း​ၸၼ့်​ ၸွမ်း​လူၵ်ႈ​ၵမ်ႇ​ၾႃႇ။

ၼႃႈ​ၵၢၼ် (ၶၢဝ်း​ယၢဝ်း)

႑. တေ​ၶတ်းၸႂ် ပိုၼ်​ဢွၵ်ႇ​လႆႈ (News Letters) ၽိုၼ်​ၶၢဝ်ႇ​ၵဵဝ်ႇ​လူၺ်ႈ​ပၢႆး​ဢၢႆႊ​ထီႊ။
႒. တေ​ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း​ပွင်​ပၼ်​လႆႈ ပၢင်​ႁူပ့်​ထူပ်း၊ ပၢင်​သွၼ် ၵပ်း​ၵၢႆႇ​လူၺ်ႈ​ဢၢႆႊ​ထီႊ၊ တွၼ်ႈ​တႃႇ​ၽူႈ​ၶဝ်ႈၸႂ် ပၢႆး​ၶွမ်ႊ​ၽိဝ်ႊ​ထိူဝ်ႊ။
႓. တေ​ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈ​ပူၵ်း​ပွင်​လႆႈ ႁူင်း​ႁဵၼ်း​ၽၢႆႇ​ၽိုၵ်း​သွၼ်​ပၼ် ပၢႆး​ၶွမ်ႊ​ၽိဝ်ႊ​ထိူဝ်ႊ။