ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ