ၼွၼ်းၾၼ်းထီႉသွင်တေႃႇႁႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၼွၼ်းၾၼ်ထီႉသွင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူၼ်ႈမႆႉဢွၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈသၢႆလီၸဝ်ႈၼၼ်ႉ သုင်ၶိုၼ်ႈသုင်ၶိုၼ်ႈသေ ၽႅဝ်ၵႂႃႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ယဝ်ႉ။ ၼွၼ်းၾၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈတြႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်တေမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိတ်ႉထတ်ႉထၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်သြႃႇၵူၼ်းၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ၵွႆးဢမ်ႇၵႃး တေပဵၼ်ပႃးသြႃႇၽီသၢင်ၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းပၼ်ၽွၼ်းလီၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ တေပဵၼ် "သတ်တႃၻေဝမၼုသ်သၼံ" ယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီ သတ်းတဝႃႇတင်းလၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၼ်းၾၼ်ထီႉသၢမ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူဝ်လမ်သေ ၼုင်ႈတင်းၶူဝ်းၽိူၵ်ႇၶူဝ်းၶၢဝ်ယဝ်ႉ မီးၼမ်ၼႃႇ လၢႆဢသင်ႇၶေႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဝႆႈသႃၵိူဝ်းယမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉ။ ၼွၼ်းၾၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပွတ်းႁူဝ်ၶၢဝ်လမ်သေ ၼုင်ႈၶူဝ်းၽိူၵ်ႇၶူဝ်းၶၢဝ် ဢၼ်မီးၼမ်ၼႃႇ လၢႆဢသင်ႇၶေႇၼၼ်ႉ တေမႃးသေႃႉႁူမ်ႈၸဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလမ် ၸိူဝ်းပၼ်ႇဝိုၼ်းယူႇၼႂ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင် ယုမ်ႇလိပ်းယုမ်ႇတၢႆ ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇမတ်ႉၶင် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်လၢႆပိူင် ဢၼ်ၼမ်ၼႃႇ မီးလၢႆဢသင်ႇၶေႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေလႆႈတြႃးဢၼ်တႄႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ဢၼ်သႅၼ်ႈသႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းသိူဝ်း ပဵၼ်ပီႇတိသေႃးမၼသ်ႉယဝ်ႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉသႃႇဝၵသေ တေလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းလီၼမ်လၢႆ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၼ်းၾၼ်ထီႉသီႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼူၵ်ႉၸိူဝ်းမီးသီႇသွမ်ႇ၊ သီလိူင်၊ သီလႅင်၊ သီမူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းသီႇၼႃႈမိူင်းသေ ပေႃးၽႅဝ်မႃးၵႄႈဝၢင်ႈဢူၵ်းၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၼူၵ်ႉသီၶၢဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ၼွၼ်းၾၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸီႉၼႄပႃႈၼႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ပရမ်ႇမၼ၊ ၶတ်ႉတိယ၊ ဝိသ်သ၊ သုတ်ႉတ သီႇမဵဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမႃးတမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသေ ႁဵၻ်းရႁၢၼ်းယဝ်ႉ တေပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇၵႂႃႇ၊ တေလႆႈၽဝ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မႃးလုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈသေ တေဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွင်ႈၶွတ်ႇမတ်ႉ ၸၢတ်ႈသုင်ၸၢတ်ႈတႅမ်ႇယဝ်ႉ တေပဵၼ်မႃး ၸဝ်ႈတြႃး ထမ်ႇမိၵယူႇယဝ်ႉ။ တေဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၸၢၵ်ႈၸၢဝ်းသေ တေဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၾိင်ႈယၢမ်ႈသိၵ်ႉၶႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၼ်းၾၼ်ထီႉႁႃႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပႆၽၢႆႈၼိူဝ်ၼင်လိၼ် ဢၼ်ၼုၵ်းဢိူၵ်ႇၽၢႆႈလူင်ၽၢႆႈၼွႆႉ ယူႇၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၼုၵ်းဢိူၵ်ႇၺႃးတင်းဝူၺ်ႇႁင်ႈဢီႈသင် ၼႆယဝ်ႉ။ ၼွၼ်းၾၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸီႉၼႄဝႃႈ ယူႇၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇလေႃးၵလူင် ဢၼ်ၵိလေႇသႃႇတဵမ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ လွင်ႈဝူၺ်ႇႁင်ႈဢီႈသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးၼုၵ်းဢိူၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင် ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇလေႃးၵလူင်ၼႆႉ လွင်ႈဝူၺ်ႈင်ႈ သမ်ႉပေႃးတဵမ်လူင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလွင်ႈႁူၺ်ႇႁင်ႈ ၼုၵ်းဢိူၵ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တေယူႇၵႂႃႇၶႅပ်ႉလႅပ်ႈသႅၼ်ႈသႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႒႕၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)