ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇသဝ်းၵူၺ်းႁင်းၶေႃ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၼႂ်းမူႇၸုမ်းၽိၵ်ႉၶုၵေႃးသမ်ႇပီႇ ယွၼ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇၶေႃႈၼိုင်ႈၵွႆးသေ ၶဝ်တႅၵ်ႇၵၼ်ဝႆႉ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉယႂ်ႇမႃးသေ ထိုင်တီႈလႆႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ် ပေႃးတႅၵ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၸီႉၼႄလွင်ႈတၢင်းၽိတ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ လွင်ႈတႅၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ေၽးတႃႇသႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းယူႇၼၼ်ႉတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႆႈႁူႉထိုင်လွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇယေႃးၶိင်းၵႂႃႇၵေႃးသမ်ႇပီႇသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်တင်းသွင်ၸုမ်း။ တူဝ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ်မႅတ်ႉတႃႇ၊ ၵရုၼႃႇသေ သင်ႇသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇတုင်းဢဝ်သေၸုမ်း။ ယွၼ်ႉမၢၼ်ႇမႃႇၼႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ တၢင်းႁူႉၶဝ် ၸင်ႇဝဝ်းမွင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းလႄႈ ၼမ်ႉလေႃးၵၼ်၊ ႁႂ်းၶဝ်ႈၵၼ်မိူၼ်ၼၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တေလႆႈပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းလွတ်ႈပၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၼ်ႇမႃႇၼၶဝ် သုမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ လွင်ႈႁၵ်ႉသႃၶဝ်ၵေႃႈ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇသေ ၾႆးတေႃးသၵွႆး လုပ်ႉႁုပ်ႇမႆႈႁုမ်းဝႆႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ယူႇသဝ်းၵွႆးႁင်းၶေႃ တီႈႁူမ်ႈမႆႉပဝ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၵျွင်းသၢင်ႇၶၢမ်း ၼႂ်းထိူၼ်ရၵ်ႉၶိတ ဢၼ်ၸမ်ဝႃႈပႃႇလိလေႇယၵ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႉပၢႆးလူင် ၵွၼ်းၽုင်တူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇၽႅဝ်မႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ႁိမ်းႁွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ ထၢတ်ႈဢၼၼ်ႇတမႅတ်ႉတႃႇႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇၵတ်းယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႉပၢႆးလူင်တူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉသူင်ႁိမ်းႁွမ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဢဝ်ငူင်းမၼ်းသေ တၵ်းၼမ်ႉလႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇဝၢၵ်ႈတၢင်းၵိၼ် မႃးၼွပ်ႇယိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၵူႈဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းယေႃးၶိင်းမႃးတီႈၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇ မိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပူႇၸေႃႇဝႆႈသႃၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။

ဢုပႃႇသၵႃႇ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းၵေႃးသမ်ႇပီႇၶဝ် ပေႃးဝႃႈလႆႈႁူႉငိၼ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈယူႇသဝ်းၵွႆးႁင်းၶေႃယဝ်ႉ ယေႃးၶိင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈ ယိၼ်းပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီလူင်လၢင်ယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းတီႈၽိၵ်ႉၶုသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽိၵ်ႉၶုၶဝ်သွင်ၸုမ်းၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸူးတီႈၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇႁေႃးၼႄတေႇသၼႃႇလွင်ႈဝႃႈ ပေႃးတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၼႆ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸင်ႇတမ်းဝၢင်းပၵ်းပိူင်မၼ်း။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၽိၵ်ႉၶုၶဝ်ၸင်ႇလႆႈႁူႉႁၼ် ဢၼိတ်ႉၸလူၺ်ႈတင်းၺၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇဝိပသ်သၼႃႇယူႇယဝ်ႉ။ တင်းသွင်ၽၢႆႇသွင်ၸုမ်းၵေႃႈ လႆႈလွတ်ႈၵၢင်းတေႃးသသေ ၽႄႈတိူၼ်းမႅတ်ႉတႃႇတေႃႇၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ လႆႈလွတ်ႈၵၢင်းယၢၼ်တင်းလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမႄးၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႙႕၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)