ꧢတ်တမႃၼဝၵဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လႆႈထွမ်ႇတြႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

5။ မႁႃရထဝၷ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

3. ꧢတ်တမႃၼဝၵဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လႆႈထွမ်ႇတြႃး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ ၽွင်းမိူဝ်ႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးတိုၵ်ႉယေႃးၶိင်းမႃး လႆႈမႃးထူပ်းၺႃး ၸၢႆးမၢဝ်ႇသတ်ႉတ မၼ်းၸၢႆးထွမ်ႇဢဝ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၽြႃးသင်ႇသွၼ် ယုမ်ႇယမ်ရတၼႃႇသၢမ်ၸဝ်ႈ တိုဝ်းၵမ်လီယဝ်ႉသေ ၽွင်းသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ်ၶဝ်သေ လႆႈမိူဝ်းၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၼၼ်ႉ-

 • 886။ မႂ်းၵႂႃႇဢိင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်မေႃႁေႃးလၢတ်ႈ လိူဝ်သေၵူၼ်း၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၶိူဝ်းသႃႇ ၵီႇသေ မႃးပဵၼ်ရႁၢၼ်း၊ ဢၼ်ၽုင်းႁူင်းပိူင် တဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢၼ်မီးၵၢၼ်မၢၵ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ၽၢၵ်ႈပုၼ်ႈ (ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ) ဢၼ်မီးႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းၺၢၼ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉတႃႉ။
 • 887။ (ဢရိယႃႇမၢၵ်ႈ) ဢၼ်ၵၢင်းယၢၼ် ရႃႇၵ၊ (ဢရိယႃႇၽူဝ်ႇ) ဢၼ်ၵၢင်းယၢၼ် တၼ်ႇႁႃႇလွင်ႈမႆႈလိူတ်ႇ၊ (ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ) ဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁဵတ်ႇ(ႁေႇတု) ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ဢၼ်လီမိူဝ်ႇလီၸၢၼ်ႈ တမ်တီႈတြႃးလေႃးၵုတ်ႉတရႃႇ ၵဝ်ႈပိူင်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပရိယၢတ်ႈတြႃး ဢၼ်လီမျၢတ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ၺၢၼ်ႇတေႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈ ထၢတ်းသၢင်ႈလီလီၼၼ်ႉ ဢိုင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီလႄႈ။
 • 888။ တမ်ႈတီႈ ဢရိယႃႇသင်ႇၶႃႇ ပႅတ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵိလေႇသႃႇ ၸိုၼ်ႈသႂ်ၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈလူႇတၢၼ်းၸိုင် ၽွၼ်းလီမၼ်းယႂ်ႇၼႆ ႁေႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ် ဢရိယႃႇပႅတ်ႇၸဝ်ႈၼႆႉ ႁူႉႁၼ်သတ်ႉၸႃႇသီႇပႃးယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢိင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီလႄႈ။
 • 889။ တၢင်းႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆႉ လႅင်လၢဝ်ၽုတ်ႉသၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း ပဵင်းမၼ်းလႆႈ။ လိူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းပဵင်းမၼ်းလႆႈ၊ လႅတ်ႇၵေႃႈတေႃႈ ဢမ်ႇႁိူဝ်းႁိူင်းပဵင်းမၼ်းလႆႈ။ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၽီသေ လူင်းမႃးမိူင်းၵူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၼေႃး။
 • 890။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇပၢင်ႇသႂ် ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇသေ ငဝ်းလႅင်းမၼ်း တွၼ်းၵေးလိူဝ် ငဝ်းလႅင်း လႅတ်ႇယဝ်ႉ။ ငဝ်းႁေႃဝိမၢၼ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ႁိူဝ်းႁိူင်းပိူင်းၵႆ သၢဝ်းႁႃႈယူႇၸၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ တေႃႈမိူၼ်ၵၢင်ဝၼ်းယဝ်ႉ။
 • 891။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးမွၵ်ႇမူဝ်ပတုမ်ႇမႃႇ၊ ဢၼ်မီးမွၵ်ႇမူဝ်ၶၢဝ်ပုၼ်ႇတရိၵ်ႉ လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး။ ဢၼ် မီးမွၵ်ႇၵူႈပိူင်ပိူင်၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးတင်းၼမ် သမ်ႉၸိုၼ်ႈသႂ်မူတ်းၵဵင်ႈသေ ဢဝ်ၼႅင်ႈၶမ်းယင်မုင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ငဝ်းလႅင်းမၼ်း မိူၼ်ငဝ်းလႅတ်ႇ ႁိူဝ်ႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 892။ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢဝ်ဢွၼ်ႇ တဵမ်တူဝ်ႈဝႆႉ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းႁေႃၼႆႉၵေႃႈ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇ ၶဝ် ဢၼ်ၼုင်ႈဝႆႉသိူဝ်ႈၶူဝ်းၶမ်း ဢၼ်ထုၵ်းတႃးဝႆႉ ၼမ်ႉႁွမ် (ဢၵျေႃႇ ဢုပႃႇသၵႃႇ) ၸၼ်းၵူး၊ ဢၼ်ႁၢင်ႈၽၢင် ႁၢင်ႈငၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇၶမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတဵမ်ဝႆႉၼႂ်းႁေႃယဝ်ႉ။
 • 893။ ၶုၼ်ၽီၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇၶဝ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ မွၵ်ႇႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း ၵူႈပိူင်ပိူင် ၵူႈသီသီ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်ၸိုၼ်ႈသိူဝ်း၊ တမ်ႈတီႈၶူၼ်ႁူဝ်ၶဝ် ၸွၵ်းႁူဝ်ၶဝ် ဢၼ်ဢဝ်သၢႆသွႆႈၶမ်းဢွၼ်ႇ ၽွတ်ႈမတ်ႉႁၢင်ႈတဵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ် ပေႃးတဵမ်ႁေႃဝိမၢၼ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးလူမ်းထွင်းမႃး မွၵ်ႇၽီၸိူဝ်းဢၼ်ႁူင်ႈလူင်းမႃးသႂ်ႇ ၼႂ်းႁေႃၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃး ႁွမ်ႁူၺ်းၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉ။
 • 894။ ၽွၼ်းလီဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ဢၼ်တိုဝ်းၵမ် တၢင်းလီၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵၢမ်ႇၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႂ်သေ မႂ်းလႆႈမႃးပဵၼ် တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼႆႉၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလႄႈ မႂ်းၸင်ႇမႃးလႆႈ ႁၢင်ႈႁေႃၼႆႉယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းသေၵမ်း။ ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ထၢမ်မႃးၼႆႉ တွပ်ႇၼႄလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ႁႂ်ႈငၢမ်ႇမႅၼ်ႈလူး (ၼႆ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 895။ တမ်ႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး မႃးထူပ်းၺႃး ၸၢႆးသတ်ႉတသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶႂ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈမၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလီလႄႈ ၸင်ႇသင်ႇသွၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈထွမ်ႇငိၼ်းတြႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းႁေႃးလႄႈ ၶႃႈတပႄးၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ဝႃႈ တေတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းၼႆ ၸၢႆးသတ်ႉတ ဝႆႉလဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 896။ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးႁဝ်း သင်ႇသွၼ်ၶႃႈတပႄးဝႃႈ ႁႂ်ႈၶႃႈတပႄး ပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီ တြႃးထမ်းၸဝ်ႈ၊ ႁႂ်ႈပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီ သင်ႇၶႃႇတူၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ (သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇႁူႉၸၵ်း သရၼၵုင်ႇၼႆ) မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး တွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝႆးလင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇၵွႆႈတိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး သင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ သင်ႇသွၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ။
 • 897။ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး သင်ႇသွၼ်ၶႃႈဝႃႈ ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵၢၼ်ဢဝ်တၢႆတူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေႁဵတ်း၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈဢိူဝ်ႈ၊ ၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈဢဝ်တၢႆပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ဢမ်ႇယွင်ႈယေႃး (ၼႆ ၸဝ်ႈႁဝ်း သင်ႇသွၼ်ၶႃႈတပႄးဢေႃႈ)။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ (သင်ၸဝ်ႈ ႁဝ်းထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇမႂ်းႁူႉၸၵ်ႈ လွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈ ၵၢၼ်ဢဝ်တၢႆပိူၼ်ႈၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆၸိုင်) မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး တွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်း တိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းသင်ႇသွၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
 • 898။ ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈ ပႂ်ႉထိင်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ လီလၵ်ႉဢဝ်ဢိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇပေထၢင်ႇ (ၼႆ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး သင်ႇသွၼ်ၶႃႈဢေႃႈ)။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ (သင်ၸဝ်ႈႁဝ်းထၢမ်ဝႃႈ လွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈ လၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမႂ်းႁူႉၸၵ်းၼႆၸိုင်) မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး တွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းတိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း သင်ႇသွၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
 • 899။ လုၵ်ႈမေးပိူၼ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈပႂ်ႉထိင်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလီၵႂႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းတိုဝ်းၵမ် ဢမ်ႇလီဢိူဝ်ႈ (ၼႆ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး သင်ႇသွၼ်ၶႃႈတပႄးယဝ်ႉ)။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ (သင်ၸဝ်ႈႁဝ်းထၢမ်ဝႃႈ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် ဢမ်ႇမျၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမႂ်းႁူႉႁိုဝ်ၼႆၸိုင်) မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး တွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းတိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းသင်ႇသွၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
 • 900။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်လွင်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယႃႇပေလၢတ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈဢိူဝ်ႈ။ လွင်ႈဢၼ်လၢတ်ႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ဢမ်ႇယွင်ႈယေႃး (ၼႆ ၸဝ်ႈႁဝ်း သင်ႇသွၼ်ၶႃႈတပႄးယဝ်ႉ)။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ (သင်ၸဝ်ႈႁဝ်းထၢမ် လွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈ ဢၼ်ပႅတ်ႉလႅၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမႂ်းႁူႉ ပေႃးၼႆၸိုင်) မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး တွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉ တႄႉ ၶႃႈႁဝ်းတိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း သင်ႇသွၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
 • 901။ ၼမ်ႉလဝ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၵိၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈမၢႆတွင်း ထမ်ႇမသၺ်ၺႃႇ ႁူင်ႈႁၢႆယဝ်ႉ။ ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵိၼ် ၼမ်ႉလဝ်ႈမဝ်းတင်းသဵင်ႈတႃႉ (ၼႆ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး သင်ႇသွၼ်ၶႃႈတပႄးယဝ်ႉ)။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ (သင်ၸဝ်ႈႁဝ်း ထၢမ်ဝႃႈ လွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈ ၵၢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမေႃမဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမႂ်းႁူႉႁိုဝ်ပေႃးၼႆၸိုင်) မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး တွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းတိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း သင်ႇသွၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
 • 902။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ဝၢႆးသေ ထွမ်ႇတြႃးၸဝ်ႈႁဝ်းယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ႁပ်ႉသိၼ်ႁႃႈသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး လႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ်ၶဝ်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢဝ်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပိူင်လူင်မၼ်းသေ ၶဝ်ဢဝ်တၢႆၶႃႈတပႄး တမ်ႈတီႈ တၢင်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 903။ (မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈၽူႈၽုင်းမုၼ်ယႂ်ႇတီႈၶႃႈ) ၶႃႈတပႄးႁဝ်း ၵူၺ်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵၢမ်ႇၵုသူဝ်ႇဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈတၢၼ်ႇၼႆႉၵူၺ်းဢေႃႈ။ လိူဝ်သေ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈတပႄး ဢမ်ႇမီး ၵုသူဝ်ႇသင်ၶႃႈ။ ၶႃႈတပႄးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇ သုၸရိူၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေ လႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇ လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈတၼ်းၸႂ်ယဝ်ႉဢေႃႈ။
 • 904။ (မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈၽူႈၽုင်းမုၼ်ယႂ်ႇ တီႈၶႃႈၼေႃႈ) တူၺ်းႁၼ်ထိုင် ၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈ ႁပ်ႉဢဝ် သိၼ်ၼိုင်ႈၵႅပ်ႉ၊ ဢၼ်လႆႈတိုဝ်းၵမ်တြႃးၼႆႉၶႃႈလူး။ ၽီတင်းလၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၽုင်းၵၢမ်ႇၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇသေ ၶႃႈတပႄးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၽုင်းၵၢမ်ႇဢူမုၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၶႃႈတပႄးသေ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ (ႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်သေၵမ်း)ၼႆယူႇ။
 • 905။ ၽွၼ်းလီ လွင်ႈထွမ်ႇတြႃးဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တူၺ်းလူး။ တီႈသုၵတိ တီႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇ ႁွတ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ယဝ်ႉ။ တီႈသိူဝ်းသႃႇၵေႃႈ လႆႈႁွတ်ႈယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းသတ်ႉတဝႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈငိၼ်းထွမ်ႇတြႃး (ၵူႈဝၼ်း ၵူႈဝၼ်း)ယဝ်ႉ။ သတ်ႉတဝႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸမ်ႉ ႁူႉတၵႃႈ တေလႆႈႁွတ်ႈထိုင် ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ တီႈဢမ်ႇမီး တၢင်းတၢႆ တီႈဢမ်ႇမီး ၽေးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 906။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ လႆႈတိုဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢၼ်ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈသင်ႇသွၼ်ၸိုင် တိုဝ်းၵမ်ၼိုင်ႈဢိတ်းၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈမီးၽွၼ်းလီမၼ်း ယႂ်ႇၼမ်၊ ၶိုဝ်ႉမၢၵ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။ တူၺ်းလႄႈ၊ ၸၢႆးမၢဝ်ႇသတ်ႉတၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်းလီ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉသေ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်းဝၼ်း ပိူင်း လႅင်းသႂ်ႇ ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်မိူင်းယဝ်ႉ။
 • 907။ ၵူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ မီးသၽေႃးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် တိုဝ်းၵမ်ၼေႃးၼႆ ႁူမ်ႈႁူဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ လႆႈၶိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် တေထႅမ်သၢင်ႈၵုသူဝ်ႇ ႁႂ်ႈမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈသေ တေယူႇသဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။
 • 908။ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၼႆႉ ႁဵတ်းပၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈၵျေးၸူးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ မေႃဢီးလူ ပႂ်ႉပႃးတႄႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မေႃဢီးလူၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သၢႆလႅတ်ႇၶဵင်ႈၼၼ်ႉ ယေႃးၶိင်းမႃးၸူး ၶႃႈတပႄးယဝ်ႉ။ တူၶႃႈတပႄး လႆႈဢိင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး (ဢၼ်ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢရႁံ) ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈထႅင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ။ ႁႂ်ႈလႆႈ သိုပ်ႇထွမ်ႇငိၼ်း တြႃးၸဝ်ႈႁဝ်းထႅင်ႈ သေၵမ်းၶႃႈ။
 • 909။ ၵေႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸမ်ႉ ၶဝ်ႈယူႇသဝ်း ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇသေ ၸုၼ်ႉဝၢင်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ၸပ်းတိတ်း ၵႃႇ မၵုၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸမ်ႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈယူႇသဝ်း ပတိသၼ်ႇထေႇ ၼႂ်းၵူင်တွင်ႉမႄႈထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸမ်ႉ ၸုၼ်ႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈငမ်းတၼ်(မေႃးႁ)သေ လွင်ႈၸႂ်ၸပ်းၽဝႃႉ (ၽဝရႃႇၵ)ၵေႃႈ ၸုၼ်ႉဝၢင်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈယူႇသဝ်း ပတိသၼ်ႇထေႇ ၼႂ်းၵူင်တွင်ႉမႄႈထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။ (ၵူၼ်းၸၢႆးထွတ်ႈမျၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ) လႆႈၵတ်းၸိုၼ်ႈငိမ်းယဵၼ် ဢဝ်ထၢတ်ႈၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼသေ လႆႈၶဝ်ႈၸၢမ်ႇ ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇသဵင်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉ(ၼႆ လဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။

ꧡတ်တဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်သၢမ် သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ မႁႃရထဝၷ်၊ ꧡတ်တဝိမႃၼဝတ်ထု